οδηγίες χρήσης 8 IN 1 RC 8

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο 8 IN 1 RC 8 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο 8 IN 1 RC 8 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο 8 IN 1 RC 8


8 IN 1 RC 8 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (429 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς 8 IN 1 RC 8

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] μοντέλου Εσωτερικές μονάδες ΚΑΣΕΤΑ (4-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ: Τύπου U1) S-22MU1E5 S-28MU1E5 S-36MU1E5 S-45MU1E5 S-56MU1E5 S-73MU1E5 S-106MU1E5 S-140MU1E5 S-160MU1E5 (1-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ: Τύπου D1) S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5 ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΕΣ (Τύπος T1) S-36MT1E5 S-45MT1E5 S-56MT1E5 S-73MT1E5 S-106MT1E5 S-140MT1E5 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΜΟΝΑΔΑ (Τύπος K1) S-22MK1E5 S-28MK1E5 S-36MK1E5 S-45MK1E5 S-56MK1E5 S-73MK1E5 S-106MK1E5 ΚΑΝΑΛΑΤΟ (Χαμηλού προφίλ) (Τύπος M1) S-22MM1E5 S-28MM1E5 S-36MM1E5 S-45MM1E5 S-56MM1E5 ΟΡΘΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ (4-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ: Τύπου Y1) S-22MY1E5 S-28MY1E5 S-36MY1E5 S-45MY1E5 S-56MY1E5 (2-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ: Τύπου L1) S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S-56ML1E5 S-73ML1E5 (Τύπος P1) S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-71MP1E5 ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΟΡΘΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ (Τύπος R1) S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5 S-56MR1E5 S-71MR1E5 (Standard) (Τύπος F1) S-22MF1E5 S-28MF1E5 RC 8 S-45MF1E5 S-56MF1E5 S-73MF1E5 S-90MF1E5 S-106MF1E5 S-140MF1E5 S-160MF1E5 (Υψηλή στατική πίεση) (Τύπος E1) S-73ME1E5 S-106ME1E5 S-140ME1E5 S-224ME1E5 S-280ME1E5 Εξωτερικές μονάδες MF1 ME1 3ΣΩΛΗΝΙΟ 2ΣΩΛΗΝΙΟ U-8MF1E8, U-10MF1E8, U-12MF1E8, U-14MF1E8, U-16MF1E8 U-8ME1E8(E), U-10ME1E8(E), U-12ME1E8(E), U-14ME1E8(E), U-16ME1E8(E), U-18ME1E8(E), U-20ME1E8(E) Κλι ατιστικ Δύο Μονάδων • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ OI-070-1-GR 51 06_85464609070015_GR. fm Page 52 Tuesday, April 3, 2012 10:23 AM Περιεχόμενα Σελίδα Πληροφορίες για το προϊόν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Σύμβολα προειδοποίησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Θέση εγκατάστασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Ηλεκτρικές προϋποθέσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Οδηγίες ασφάλειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Ασύρματο τηλεχειριστήριο (προαιρετικά μέρη). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με το προαιρετικό ασύρματο τηλεχειριστήριο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Τηλεχειριστήριο χρονοδιακόπτη (Προαιρετικά εξαρτήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με το προαιρετικό τηλεχειριστήριο χρονοδιακόπτη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Συνθήκες λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Ρύθμιση της κατεύθυνση ροής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής αέρα για πολλές εσωτερικές μονάδες με χρήση ενός τηλεχειριστηρίου (Ενσύρματο). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Eιδικές παρατηρήσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Φροντίδα και καθάρισμα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Προδιαγραφές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Πληροφορίες για το προϊόν Αν έχετε προβλήματα ή απορίες σχετικά με το κλιματιστικό σας, θα χρειαστείτε τις παρακάτω πληροφορίες. Ο αριθμός μοντέλου και ο αύξων αριθμός βρίσκονται στην πινακίδα της συσκευής. Μοντέλου ______________________________ Αύξων αριθμός ___________________ Ημερομηνία αγοράς ____________________________________________________ Διεύθυνση προμηθευτή _________________________________________________ Τηλέφωνο _______________________ Σύμβολα προειδοποίησης Τα παρακάτω σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο σάς προειδοποιούν για ενδεχόμενες επικίνδυνες καταστάσεις για τους χρήστες, το προσωπικό επισκευής ή το μηχάνημα: Αυτό το σύμβολο αναφέρεται σε μια επικίνδυνη ή μη ασφαλή ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο. [. . . ] Το αγγλικό kείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ • • 54 OI-070-4-GR 06_85464609070015_GR. fm Page 55 Tuesday, April 3, 2012 10:23 AM Ασύρματο τηλεχειριστήριο (προαιρετικά μέρη) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με το προαιρετικό ασύρματο τηλεχειριστήριο. Τηλεχειριστήριο χρονοδιακόπτη (Προαιρετικά εξαρτήματα) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με το προαιρετικό τηλεχειριστήριο χρονοδιακόπτη. Συνθήκες λειτουργίας Χρησιμοποιήστε αυτό το κλιματιστικό στα ακόλουθα εύρη θερμοκρασίας: Εύρος εσωτερικής θερμοκρασίας: Λειτουργία ψύξης 14°C ~ 25°C (*ΘΥΒ) Λειτουργία θέρμανσης 15°C ~ 30°C (*ΘΞΒ) Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας: Λειτουργία ψύξης -10°C ~ 43°C (*ΘΞΒ) Λειτουργία θέρμανσης -20°C ~ 15°C (*ΘΥΒ) 3ΔΡΟΜΟ -25°C ~ 20°C (*ΘΥΒ) 2ΔΡΟΜΟ Λειτουργία ψύξης και θέρμανσης -10°C ~ 43°C 3ΔΡΟΜΟ *ΘΞΒ: Θερμοκρασία ξηρού βολβού *ΘΥΒ: Θερμοκρασία υγρού βολβού OI-070-5-GR 55 06_85464609070015_GR. fm Page 56 Tuesday, April 3, 2012 10:23 AM Ρύθμιση της κατεύθυνση ροής Η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με την εσωτερική μονάδα που χρησιμοποιείται. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα με χρήση του τηλεχειριστηρίου για κάποια μονάδα που δεν παρατίθεται παρακάτω. Τύπος U1, τύπος Y1, τύπος L1, τύπος D1, τύπος T1 και τύπος K1. • • • Μη μετακινείτε με το χέρι το πτερύγιο (πτερύγιο κάθετης ροής αέρα) που ελέγχεται με το τηλεχειριστήριο. Όταν είναι απενεργοποιημένο το κλιματιστικό, το πτερύγιο (πτερύγιο κάθετης ροής αέρα) μετακινείται αυτόματα στην κάτω θέση. Το πτερύγιο (πτερύγιο κάθετης ροής αέρα) μετακινείται στην άνω θέση όταν εκτελείται η λειτουργία αναμονής για τη θέρμανση. Γίνεται μετάβαση στη λειτουργία σάρωσης μετά την ακύρωση της λειτουργίας αναμονής για τη θέρμανση, όμως η σάρωση υποδεικνύεται στο τηλεχειριστήριο ακόμη και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής για θέρμανση. Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής αέρα Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης Θέρμανση Η κατεύθυνση της ροής αέρα αλλάζει κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί πτερυγίου κατά τη λειτουργία. Πιέστε το κουμπί πτερυγίου για να ρυθμίσετε το πτερύγιο (πτερύγιο κάθετης ροής αέρα) στην κάτω θέση και κατόπιν πιέστε ξανά το κουμπί πτερυγίου. Έτσι θα εμφανιστεί η ένδειξη , και η ροή αέρα αυτόματα αιωρείται πάνω και κάτω. Ψύξη και αφύγρανση Το πτερύγιο (πτερύγιο κάθετης ροής αέρα) μπορεί να ρυθμιστεί σε μία από τις τρεις θέσεις. Τύπος εντοιχισμένου αγωγού (F1, M1, E1) Αυτό το κλιματιστικό δεν είναι εξοπλισμένο με εξαρτήματα εξόδου αέρα. Αυτά τα εξαρτήματα πρέπει να τα προμηθευτείτε τοπικά. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο των εξαρτημάτων εξόδου αέρα που χρησιμοποιείτε. OI-070-7-GR 57 06_85464609070015_GR. fm Page 58 Tuesday, April 3, 2012 10:23 AM Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής αέρα για πολλές εσωτερικές μονάδες με χρήση ενός τηλεχειριστηρίου (Ενσύρματο) • Η κατεύθυνση της ροής αέρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί με χρήση του τηλεχειριστηρίου για τον τύπο εντοιχισμένου αγωγού (F1, M1, E1) και τον τύπο όρθιου δαπέδου (P1, R1). • Αν είναι συνδεδεμένες πολλές εσωτερικές μονάδες σε ένα τηλεχειριστήριο, μπορεί να ρυθμιστεί η κατεύθυνση της ροής αέρα για κάθε εσωτερική μονάδα με επιλογή των εσωτερικών μονάδων (βλ. παρακάτω λειτουργία). • Για να ρυθμίσετε τη ροή αέρα για ξεχωριστές μονάδες, πιέστε το κουμπί μονάδας (UNIT). Στην ένδειξη εμφανίζεται ο αριθμός της εσωτερικής μονάδας στον ομαδικό έλεγχο. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής αέρα για την εσωτερική μονάδα που εμφανίζεται στην ένδειξη. • Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί μονάδας (UNIT), αλλάζει η ένδειξη με τη σειρά που εμφανίζεται παρακάτω. • Όταν δεν υπάρχει ένδειξη, μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις για όλες τις εσωτερικές μονάδες με μία λειτουργία. • Ο αριθμός της μονάδας εμφανίζεται ως αριθμός εξωτερικής μονάδας–αριθμός εσωτερικής μονάδας. [. . . ] Η ταχύτητα του ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί στη χαμηλή θέση και δεν μπορείτε να την αλλάξετε. Η λειτουργία αφύγρανσης δεν είναι δυνατή αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 15 °C ή χαμηλότερη. Απόψυξη • (Αναμονή) στην οθόνη • • • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ενώ λειτουργεί η μονάδα Αν η ηλεκτρική παροχή της συσκευής διακοπεί προσωρινά, θα επαναφερθεί αυτόματα η λειτουργία της συσκευής (μόλις επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα) με τις ίδιες ρυθμίσεις που υπήρχαν πριν διακοπεί η ηλεκτρική παροχή. Φροντίδα και καθάρισμα 1. Για λόγους ασφαλείας, πριν από το καθάρισμα, πρέπει να σβήνετε τη συσκευή κλιματισμού και βγάζετε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα. Μη ρίχνετε νερό στην εσωτερική μονάδα για να την καθαρίσετε. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου 8 IN 1 RC 8

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου 8 IN 1 RC 8.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag