οδηγίες χρήσης ACER ASPIRE 4830Z

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER ASPIRE 4830Z Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER ASPIRE 4830Z θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER ASPIRE 4830Z


ACER ASPIRE 4830Z : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (725 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER ASPIRE 4830Z QUICK START GUIDE (1066 ko)
   ACER ASPIRE 4830Z QUICK START GUIDE (597 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER ASPIRE 4830Z

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ` ͷͷfl, ҷfl >۷ >̷ ifl fl ̷ ^< i 80oC (176F) ȷ ^<< ۷, , , fl ͷ i i ٷ ~> ۷ fi <η < fl̷ , , fl, , , i< fi , fl, , , ȷfl i<~ fli i ii~fiϷ fi < ҷiϷ. 2 --oe"oe ifi , , fl fl ̷ ҷiϷfl fi , <, iifi. fi iifi ȷ~fl Ϸ > Kҷ< fl, , ҷ^ ^fl , , ȷ ٷ Ϸ< >̷ ۷. " i ~Ϸ ͷfl i , , ȷ i~ ȷ > fl ^flٷ , <, , ȸ fi < fl. ^i, , fi , <, շ ~fl <ٷ ٷ , < ӷfiϷٷ i >~ٷ fi , , flٷ Samsung. ~ Ҹ iifi. > ͷ˷fl ~> ifl , fl fi ȷi<, , , ȷfl i<~ fli iͷ, , <, fl fi ^< ^<< . [. . . ] Music Now Playing Artists Albums Tracks Genres Playlists I ^ ٷ <i i ͷ>~. > 5 >i[ ], , iȷ>~·><[]. < I ^ ٷ ~fl ifi i i, , >i <i. > 6 >~fl i[ fi], , ȷٷ i>~ٷ <> [ I ]. ~fl ̷ҷ, , , , fi ifi. 4, 5, 6 23 GR Ҹ ifi Ҹ ifi (i>~ȷ) 1 > fi [ I I ] ͷ< <ȷ ̷ҷ, , , , fi. , , fl ̷ҷ, , , , fi ifi. 2 > ӷ< fi [ I ]. ̷ҷ, , , , fi ˷ i~fl fl fl fl~ ȷfl. ". . . Y" ` Ϸ , , flٷ iٸϷٷ ٷ fl ͷ>̷ fi , , ȷ ȷ ͷ> ~fi fl (, , fi: 1 ٸ) ͷ<ٷ . "fl 42 ̷fi >۷ < K< 1 fi[̷. ҷ, , , , fi i , , >i Ϸ, > ҷٷ>̷ ] I ̷fi ~fi fi > i Ϸ. 2 i fi fl i ifl ̷ fi. I ~fl ̷ҷ, , , , fi fl i i۷ fi 24 ̷ҷ, , , , fi ~fi i >~ Ϸ < ٷ 3 ٷ iҸٷ ̷ҷ, , , , fi, > fi [ I ]. ~fl ̷ҷ, , , , fi ~fi i >~ Ϸ. ̷ҷ, , , , fi i , , i/ ¸i Ϸ >۷ ٷ 3 ٷ iҸٷ ̷ҷ, , , , fi, > fi [ I ]. ~fl ̷ҷ, , , , fi i , , i Ϸ. > [ I ]. ~fl ̷ҷ, , , , fi i ¸i Ϸ. I --oe"oe K< ̷ҷ, , , , fi ~fl VBR, fl ̷ > ̷ , , < ͸Ϸ ͷ > fi [ ] >۷ ٷ 3 ٷ iҸٷ ̷ҷ, , , , fi. 25 GR Ҹ ifi i, , fl flٷ ̷ҷ, , , , fi Samsung Media Studio ȷ flٷ ̷ҷ, , , , fi fl̷ >̷ ͷ<, , ٷ , , >̷ ۷ ҷ, , ȷ. 1 3 3 2 1 " < > i Media Studio < <My Album>. I ^fl ͷ<, , <My Album>. 2 " < > i ҷi < <ew Album>. I ^fl <i <Creation> (i, , fl) 3 , , fi Ϸfl i, , fi ۷ ͷ > <oeK>. 26 I i, , fl >̷ ͷ <i (flٷ ̷ҷ, , , , fi) ͷ ˷ ifl ~fi My Album i Media Studio. fi i ~fl flٷ ̷ҷ, , , , fi 1 4 2 " < 1 <MyP>>. K< < <To Album>. " fl 2 <My<A, , lbum>i ҷi < . I 5 ^fl <i i. K 3 <flη<i. i, , fi i >, 4 η>^>ٷ ~fl Էi<>i<My PC>. 5 K< fl I . ` ~fl i >ӷ ˷ i, , fi ۷ (flٷ ̷ҷ, , , , fi). ٷ^< flٷ ̷ҷ, , , , fi iifi Media Studio 1 3 2 " < 1 <MyAb>um>. i Media Studio < l " 2 <Por<ta, , ble>fl. i ҷi < I ^fl <i <My Album>. I ^fl <i <Portable> (ٸ) 4 3 4 , , fi Ϸfl i, , fi ͷ<, , <My Album>. K< fl . I i, , fi i >ӷ ˷ ٷ^fl iifi ͷ ˷ ifl > <Music> <Playlists>. 27 GR Ҹ ifi ̷ҷ, , , , fi flٷ fi! ȷ ۸ ^fl ~< Ҹ i, , fl ͷ ٷ^< ̷ҷ, , , , fi, ̷> fl 26~27. Music Now Playing Artists Albums Tracks Genres Playlists 1 >, ٷ͸Է. >̷ fi [ ] , , ȷ ̷ ٷ, fl 2 >> [[ ]. ] , , ȷ ̷ > <Music> ͷ i>~ȷ I ^fl ifi. , , 3 i>>~ٷ[> ][ ̷ . > <Playlists> ͷ ] I I ^ fl ̷ҷ, , , , fi. , fl ͷfl flٷ ̷ҷ, , , , fi, ˷ ^fl ˸ fiiϷ <No File>. ], , 4 >>, Է[ i̷>~·ȷ>> fl]. ̷ҷ, , , , fi i [ I ^ ٷ i< ~fl flٷ. 5 >> Է [], , ̷ >i>~<ȷi[ ]~. fl i > I ~fl ̷ҷ, , , , fi ~fl flٷ. 28 Ҹ ifi fi i , , ifi ȷ ̷ > ٷ ~< ^> fl ̷ > <۷ <^ҷ ~< ^> ٷ fl , i ȸٷ ifi i . Normal 1 > [ I I ] ifi. ^fl , , ifi. Sound Effect Graphic EQ Play Mode , , 2 i>>~ٷ[> ][ ̷]. > <Sound Effect> ͷ ^fl ~ ^>. 3 >ifl[ ͷ ], , ۷i̷~ȷ>>[~. Add Preset Auto Preset FM Sensitivity 1 > [ ] ͷ<ٷ F Radio. > oP 2 iٸϷ[], , Է, , fi)·>i<>A~utȷ r>eset> [ ( I ]. ^fl <i iٸϷ , , . 3 >> [[ I ] , , ȷ ̷ > <Yes> ͷ i>~ȷ ]. i iٸϷٷ > 30 , , >. I ". . . Y" > ӷ< <Auto Preset> ^ >~ fl , , >, i<~i i~̸ ȷ, , <^ٷ. ͷ< <ȷ fii ȷ ̷ i fii ͷ< iٸϷ <, > [ I ]. ifl iٸϷ , , fi ͷ ˷ i i~̸ i >~i fl fl , , fi. 36 fl ͷϸ , , Manual Mode Go to Preset . . Add Preset Auto Preset FM Sensitivity [ 1 >·<ٷ]<, , Ma̷ alMo>de>. , , 3 >, , [fi) ͷ] ȷ ۷i>~>ȷ><AddP[rese]. t> (fi I ̷ Ϸ , , fi 4 ͷififlٷȷҷ<, fi, , ȷ<1-3. 30 fl , , flٷ ȷ~< ͷ<, , ". . . Y " < ȷ i~̸ٷ i ۷fl ̷ > i<~ fi ͷ<, , , ˷ fl fiiϷ <This preset already exists. > ( , , fi i<~ fi. ) , , > i~̸ٷ ˷ fl ͷ<, , , , . ̷fi , , ͷ<ٷ PRESET Preset Mode > [ I ] ͷ<ٷ <Preset Mode>. flٷ , , fi i , , fi ͷ fl ̷ i> ҷ^fi i~̸ٷ. I ". . . Y" > ̷ fl ͷ<, , , , ͷ<ٷ <Preset Mode>, > [ ] , , ȷ ̷ > <Preset List> ͷ > [ ]. 37 GR Ҹ --^i F ȷ, , ҷ^fi , , Delete Preset 89. 1MHz 89. 2MHz 89. 3MHz 89. 4MHz 1 > [ [ I ] ͷ<ٷ <Preset Mode>. [ D 2 Pr>e>(Է, , fiͷ^fi ], , , , ̷) ͷ>i<>~eleȷte> es t ]. ^ , , > i~̸. 3 i>~ٸԷ[ i >] , , ȷ̷ȷ><ٯ, , > , , i >~ > [ I ]. ^fl <i , , fl. 4 >> [[ I ] , , ȷ ̷ > <Yes> ͷ i>~ȷ ]. ȷ, , ҷ^fl ϸ , , fi i >ӷ. 5 ҷ̷, , fi>, ·ηi˷fiٷ, , ҷ<̯< , fi<η1i~4 . 38 Ҹ --^i F -- --^i FM Kϸ ifl fi fiϷ FM Manual Mode 1 > [ I ] ͷ<ٷ Radio FM. Go to Preset . . Add Preset Auto Preset FM Sensitivity > ] > 2 (ifl[ fi, , fiϷFM)ͷ<FMSens>itivity> [ < ^fl ifl fi fiϷ FM. ]. 3 >> [[ I I ] , , ȷ ̷ > ifl ͷ < ]. fl ̷ > ٷ <High>, <Middle>, <Low> ('θ, >, θ). , , fl̷ ifl ٸ ۸ i~̸ fl ̷ ifl. 39 GR --ifl --ifl oe˸ fl ̷ ifl i, , fl i ^ ^η ˸, ͷ ~Ҹ , , fl ˸. ҷ 1 , >͸ ٷ>̷ fi [ . 2 >> [[ Settings I ] , , ȷ ̷ ٷ, fl ] , , ȷ ̷ > <Settings> ͷ i>~ȷ ]. ^fl ifl. Settings Display Time Language System 3 >> [[ I ] , , ȷ ̷ > <Display> ͷ i>~ȷ ]. ^fl ˸. 4 ٷ fiҷ [ ifl. ] ͷ [ ] ifl i, , fl i i, , fl fi ". . . Y" I I I > [ > [ > [ ] , , ȷ ̷ ٷfl ٷ < fi < ͷ<, , . ] , , ȷ ̷ > , , ˸. 40 I <Display Off> : > ͷ>̷ fi >۷ <Ϸ i ˷ >ӷ ٷ ҷ<, ˸ ˷ , , fl iٸϷٷ. > <۷ ٷ: <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min>, ͷ <Always On> (<ٷ , , fi). [. . . ] ] ͷ [ ] ifl ҷfl ^fl "ifiϷ. ٷ fiҷ [ i, , fl. I <Resume> : ϸ i fli fl ˷ i~fl ̷ҷ, , , , fi < ȷfi . <Volume Limit> : fl ̷ ^, , ^< , < fi ͷflٷ >, , fi >ٷ ٷ ~fl ٷ i<. > <۷ ٷ <Korea/USA>, <Japan> ͷ <Other Countries> ( ~). i~fi < ~fi - Korea/USA: ̷fi i~fi FM , fiϷ 100 kHz ٷ 87. 5 MHz~108. 0 MHz. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER ASPIRE 4830Z

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER ASPIRE 4830Z.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag