οδηγίες χρήσης ACER ASPIRE 5715Z

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER ASPIRE 5715Z Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER ASPIRE 5715Z θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER ASPIRE 5715Z


ACER ASPIRE 5715Z : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2024 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER ASPIRE 5715Z (1630 ko)
   ACER ASPIRE 5715Z ǔ (1667 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER ASPIRE 5715Z

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Mh crhsimopoieivte authvn th suskeuhv se anoictouv" hv askevpastou" cwvrou". Mhn afhvnete to kalwvdio trofodosiva" na ekteivnete pevra apov ta avkra tou trapeziouv hv tou epivpedou ovpou brivskete h suskeuhv kai dwvste prosochv wvste to kalwvdio na mhn evrcetai se epafhv me qermev" estive". Gia opoiadhvpote ergasiva episkeuhv" hv sunthvrhsh" pevran tou kaqarismouv th", eivnai aparaivthto na pragmatopoieivte apov evna Exousiodothmevno apov ton kataskeuasthv Kevntro Tecnikhv" Uposthvrixh" 12. ȷ< ¤, <~ ڿ <i ηifi, ڤ ӷ >ٷ fi ̤ TM, ~ ηٷ·<. [. . . ] > < iٷ~ ӷ̤ (̷ ٤, η η ӿ~) ̷ ~ <~ η Ӥȷ > fiʷ ^~ fi ʷ> (. 2). ٿ fi 5 ٿ i > ٤ >~ Ȥٷ~ ȷfi ON/OFF (B) η Ӥȷ > ٷ ٷο fi ̷ η. ٿ ȿȷ ~ ̷>~, > ӷ i fi ̷ η >̷ٷ Ͽٷ~, ٷ> η Ϸ ٷο. fi~ ̷>~ > ӷ ̷>ٷ fi 20 ^~ 40 ٿ, ӿ ̤ ٷ<, fiٷ η iڷ> ^ ٷ. TM: > ȷfi , , ~ (O) ^i> ̷> ^. , > fi, < ȷ < fi ȷ> ȷ< ̷~, fi ̷ ȷi <~ ڤ Ӥ ~ , , ~ > 5 ٿ >, ٤̷ ٯ> ڷ^<~ ^. 13. > < η> η> , Ͽ, ٤ < , Ͽ ηfi >ӷ ӷ > . ^fi fi ԯ> ٷ~ < ۿϷ (H) , <, > <~, ӷ Ϸfi < ٿ, ȷ ӷ Ȥ~ ٷ ȯ̷ٷ < i̤ӷ ԯ>. > ٿ ٿ ͷ^< ^, fiٷ ԯ> >ӷ ^̤, ηi> fi ٷ >̷ٷ ^ ӷ fi > < > >ӷ~ η Ӥȷ > ηϿ. >ӷ ̷fi ӷ > ^ٿ i ȷ ӷ ڷ> ^< ٿ , , ~ fi ٷifi ʷ ԯ> η ηٿ Ӥȷ ӷ ٯ ^fi. > < iٷ~ ӷ̤ (̷ ٤, η η 69 GR 8-02-2002 15:05 Pagina 70 ӿ~) ̷ ~ <~, ӷ ̤ ԯ< ȷʷӤ~ η ~ Ϸ, <~ ʷ ԯ> (. 3) η Ӥȷ > fiʷ ^~ fi ʷ>. Ȥ ȷfi , , ~ (O), ̤ > 5 ٿ η ԯ^< ̷> ^ fi^~ >^ <~ ٷi ԯ>. ȷη> < >ӷ ηٿ η ȷ ̷> ^ , > < ڿ ̿ӷ. TM TMTM: 4 ٷϿȷ ۿ, fi~ fi 3 οȷ, 1/2 > ڤ̷ Ϸ~, 2 , , 1/2 < fi < fi ӷ , ڿ, > ۿ η < ӷ , ڿ ȷ 3 ٿ. ӷη٤, , ηϿ ӷ Ϥ ί̷ ۷ ̷> ڤ̷ Ϸ~, fi η η ~ fi~ ^ . Yٷ >̷ >ӷ Ӥ~, > ˯< ^ η < ӷ < > 30 ٿ >. TMTM TMTM: 150gr. ٷ>~, 1/2 l Ϸ, 2 ٿȷ ̤, 1 ڿ, , >ȷ, > Ͽ, fi η Է fi~ , Է fi~ η. < ӷ , ڿ, Ϸ>, ڷ< ^ȿ < η < ӷ , ڿ ^~ fi < fi Ϸ. < fiϷ ٷ ٷο Ϥ, > ٷ ˯< ^ η < ӷ < > 30 ٿ >. TM TMTM: 250gr. ڤ̷ Ϸ~, 1 fi, 2 ٷȤ~ ̤, > Ͽ ȷ ӷ ηi> ٷ οٷӷ, , ^< Է, > ٷ η Ӥȷ > ٷ , ڷfi fi ȷ > ٿ ȷ ӷ , fiڷ Է. < ڿ οٷӷ, < ٷ ٷ ӷ ȿ fi ȷ ȷ fi ӯٷ ӷ ̷Ϸ η Ӥȷ ٷ. > Ϸ η ڤ̷ Ϸ~ > η۷fiϷ, < ٷ ӷ , ڿ, i ٷ οٷӷ, Ϸ> Ϸڿ η < ӷ , ڿ ȷ ȷ ڷ >. Yٷ ٷ οٷӷ >ӷ ̷, ٷ ӷ <, iٷ~ ¯̤^~ Ϸ ȷ ӷ > ڤ̷. TM > fi i ̤ η ӷη٤, , ηϿ < < ٷ Ϸڿ Ϥ ȷ ӷ > >̷ Ӥ~. [. . . ] < ٷ ڿȷ ȷ ӷ ȿ ̷ڤη η i ٷ - fi, ¯>ٷ~ ӷ ӷη ηϿ ^~ fi ۯ̷> ӷ ڿ >̷ i i ڤ̷ ^ , ӷηٷ~ Ͽ fi ο^ ~ ٷ ^ ȷ ӷ . TM > fi, ڷ> ٷ ڿȷ fi fi <~, , , fi, , ٷ ۿ η i ٷ >̷. ӷη٤, , η < >̷ ӷ Ϸڿ ˯<, > ԯ> η , ηٿ, , Ͽ ȷ 4 ~. TM TMTM: 75gr , ڷ, 185gr. ӷη٤, , ηϿ η , > Ͽ η , >ȷ, > >̷ ˯< ^ η < ӷ < > 30 ٿ >. TM TMTM: 500gr. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER ASPIRE 5715Z

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER ASPIRE 5715Z.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag