οδηγίες χρήσης ACER ASPIRE E1-572P

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER ASPIRE E1-572P Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER ASPIRE E1-572P θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER ASPIRE E1-572P


ACER ASPIRE E1-572P : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3828 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER ASPIRE E1-572P (3521 ko)
   ACER ASPIRE E1-572P QUICK START GUIDE (1335 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER ASPIRE E1-572P

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Με το προσωπικό νέφος σας, όλες οι συνδεδεμένες συσκευές σας (PC, ταμπλέτα, τηλέφωνο) μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο βασικό σας PC νέφους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο AcerCloud: www. acer. com/acercloud Αριθµός Μοντέλου: ___________________ Σειριακός Αριθµός: ___________________ Ηµεροµηνία Αγοράς: _________________ Τόπος Αγοράς: ______________________ Πιν α κ α σ περιεχομενων Ασφάλεια και άνεση Πρώτα από όλα Οι οδηγοί σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βασική φροντίδα και συμβουλές για τη χρήση του υπολογιστή σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του υπολογιστή σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Συνεχίστε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αποκατάσταση - 51 • Αν χρησιμοποιείτε μονάδα δίσκου USB, αποσυνδέστε την και εφοδιάστε την με ευανάγνωστη ετικέτα. Σημαντικό: Επικολλήστε μια μοναδική, περιγραφική ετικέτα πάνω σε κάθε αντίγραφο ασφαλείας, π. χ. 'Αντίγραφο ασφαλείας προγραμμάτων οδήγησης και εφαρμογών'. Φυλάξτε οπωσδήποτε το αντίγραφο ασφαλείας σε ασφαλές μέρος που θα θυμάστε. Αποκατάσταση του συστήματός σας Για να αποκαταστήσετε το σύστημά σας: 1. Πραγματοποιήστε μικροδιορθώσεις. Αν έχουν σταματήσει να λειτουργούν σωστά μόλις ένα ή δύο στοιχεία λογισμικού ή υλικού, το πρόβλημα μπορεί ενδεχομένως να επιλυθεί με επανεγκατάσταση του λογισμικού ή των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών. Για επανεγκατάσταση του λογισμικού και των προγραμμάτων οδήγησης που έχουν προεγκατασταθεί εργοστασιακά, ανατρέξτε στην ενότητα "Επανεγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης και εφαρμογών" στη σελίδα 53. Για οδηγίες σχετικά με την επανεγκατάσταση λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης που δεν ήταν προεγκατεστημένα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος ή στο δικτυακό τόπο υποστήριξης. Επιστρέψτε σε προηγούμενη κατάσταση συστήματος. Αν η επανεγκατάσταση λογισμικού ή προγραμμάτων οδήγησης δεν βοηθά, το πρόβλημα μπορεί ενδεχομένως να επιλυθεί με επαναφορά του συστήματος σε προηγούμενη κατάσταση όπου όλα λειτουργούσαν σωστά. 52 - Αποκατάσταση Για οδηγίες ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά σε προηγούμενο στιγμιότυπο συστήματος" στη σελίδα 57. Εκτελέστε επαναφορά του λειτουργικού συστήματος. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα επαναφοράς συστήματος και μετά στο Επόμενο. Αποκατάσταση - 57 4. Κάντε κλικ στο πιο πρόσφατο σημείο επαναφοράς (σε χρονικό σημείο όπου το σύστημά σας λειτουργούσε κανονικά), κάντε κλικ στο Επόμενο και μετά στο Τέλος. Όταν εμφανιστεί ένα παράθυρο επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο Ναι. Εκτελείται επαναφορά του συστήματός σας στο σημείο επαναφοράς που ορίσατε. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά, και ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Επιστροφή του συστήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση Αν ο υπολογιστής σας αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία δεν διορθώνονται με άλλες μεθόδους, ίσως χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε τα πάντα προκειμένου να επαναφέρετε το σύστημα στην εργοστασιακή του κατάσταση. Μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά είτε από το σκληρό δίσκο είτε από το αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήσατε. • Αν μπορείτε να εκτελείτε ακόμα τα Windows και δεν έχετε διαγράψει το διαμέρισμα αποκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα "Αποκατάσταση από τα Windows" στη σελίδα 59. • Αν τα Windows δεν λειτουργούν και έχετε εκτελέσει πλήρη επαναδιαμόρφωση του αρχικού σκληρού δίσκου ή έχετε εγκαταστήσει σκληρό δίσκο αντικατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα "Αποκατάσταση από αντίγραφο ασφαλείας" στη σελίδα 64. 58 - Αποκατάσταση Αποκατάσταση από τα Windows Εκκινήστε το Acer Recovery Management: • Από το Έναρξη, πληκτρολογήστε 'Αποκατάσταση' και μετά κάντε κλικ στο Acer Recovery Management στη λίστα εφαρμογών. Διατίθενται δύο επιλογές: Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (Επαναφορά του PC) ή Προσαρμοσμένη επαναφορά (Ανανέωση του PC). Η Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφει τα πάντα από το σκληρό δίσκο και, στη συνέχεια, επανεγκαθιστά τα Windows, όλο το λογισμικό και όλα τα προγράμματα οδήγησης που ήταν προεγκατεστημένα στο σύστημά σας. Αν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε σημαντικά αρχεία του σκληρού δίσκου σας, δημιουργήστε τώρα ένα αντίγραφο ασφαλείας με αυτά. Ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων με Acer Recovery Management" στη σελίδα 60. Αποκατάσταση - 59 Η Προσαρμοσμένη επαναφορά θα επιχειρήσει να διατηρήσει τα αρχεία σας (δεδομένα χρήστη), αλλά θα επανεγκαταστήσει όλο το λογισμικό και τα προγράμματα οδήγησης. [. . . ] Προσοχή: Όταν χρησιμοποιείτε το IEEE 802. 11a wireless LAN, το προϊόν αυτό περιορίζεται σε εσωτερική χρήση λόγω της λειτουργίας του στο εύρος συχνοτήτων 5, 15- έως 5, 25-GHz. Ο φορέας Industry Canada απαιτεί τη χρήση αυτού του προϊόντος σε εσωτερικό χώρο στο εύρος συχνοτήτων 5, 15- έως 5, 25-GHz, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα επιβλαβούς παρεμβολής σε κινητά δορυφορικά συστήματα ίδιων καναλιών. Τα ραντάρ υψηλής ισχύος προσδιορίζονται ως οι πρωταρχικοί χρήστες των συχνοτήτων από 5, 25 έως 5, 35 GHz και από 5, 65 έως 5, 85 GHz. Αυτοί οι σταθμοί ραντάρ μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολή και/ή βλάβη σε αυτήν τη συσκευή. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER ASPIRE E1-572P

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER ASPIRE E1-572P.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag