οδηγίες χρήσης ACER ASPIRE E1-772

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER ASPIRE E1-772 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER ASPIRE E1-772 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER ASPIRE E1-772


ACER ASPIRE E1-772 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6286 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER ASPIRE E1-772 (5877 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER ASPIRE E1-772

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Ο Γρήγορος οδηγός παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στον τρόπο µε τον οποίο ο υπολογιστής µπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη Iconia W4. Το Εγχειρίδιο Χρήστη Iconia W4 περιέχει χρήσιµες πληροφορίες που ισχύουν για το νέο σας υπολογιστή. Ο οδηγός αυτός περιλαµβάνει λεπτοµερείς πληροφορίες για θέµατα όπως τα βοηθητικά προγράµµατα του συστήµατος, την ανάκτηση δεδοµένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιµετώπιση προβληµάτων. [. . . ] Το Εγχειρίδιο Χρήστη µπορεί να ληφθεί από τον ιστότοπο υποστήριξης της Acer: http://go. acer. com/?id=17883 Εγκατάσταση λογισµικού Ο υπολογιστής θα εγκαταστήσει αυτόµατα το λογισµικό και θα προετοιµάσει τον υπολογιστή σας για χρήση. Αυτό µπορεί να διαρκέσει κάποιο χρόνο, µην απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας, αλλά περιµένετε να τελειώσει η εγκατάσταση. 4 Αποκατάσταση Θα πρέπει να δηµιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για επαναφορά µόλις µπορέσετε. Το πρόγραµµα Acer Recovery Management σας επιτρέπει να δηµιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για επαναφορά και, στη συνέχεια, να εκτελείτε επαναφορά ή επανεγκατάσταση των εφαρµογών και των προγραµµάτων οδήγησης που παρέχονται από την Acer. Ελληνικά Αντιµετωπίζετε πρόβληµα; Η Acer σας υποστηρίζει µε πολλούς τρόπους. Υποστήριξη της Acer Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει τον αριθµό σειράς του υπολογιστή σας, την ηµεροµηνία και τον τόπο αγοράς, καθώς και το όνοµα του µοντέλου στον προβλεπόµενο χώρο του παρόντος οδηγού. Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς. Πριν µας πάρετε τηλέφωνο, παρακαλούµε να έχετε καταγράψει οποιοδήποτε µήνυµα σφάλµατος εµφανίζεται µαζί µε το πρόβληµα και να έχετε τον υπολογιστή µπροστά σας και αναµµένο, αν είναι δυνατόν. Αν έχετε προετοιµαστεί κατάλληλα όταν επικοινωνείτε µαζί µας, θα υπάρξει καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση. ∆ικτυακός τόπος Acer Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο www. acer. com - Ελέγξτε στην ενότητα Υποστήριξη για ενηµερωµένες πληροφορίες, βοήθεια, προγράµµατα οδήγησης και προγράµµατα προς λήψη. Πληροφορίες εγγύησης και επικοινωνίας Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά µε την εγγύηση για τον υπολογιστή σας και για το πώς θα επικοινωνήσετε µε το τµήµα τεχνικής υποστήριξης στην Εγγύηση του υπολογιστή σας. 5 Μια ξενάγηση στο tablet PC της Acer Ελληνικά Μετά τη ρύθµιση της ταµπλέτας όπως απεικονίζεται στον Οδηγό εγκατάστασης, θα σας περιγράψουµε τα διάφορα µέρη του καινούργιου σας υπολογιστή Acer. Μπορείτε να καταχωρίσετε πληροφορίες στον καινούργιο σας υπολογιστή µε την οθόνη αφής. Tablet PC Οι εικόνες που ακολουθούν δείχνουν τις όψεις του υπολογιστή σας ταµπλέτα. Κάτοψη 12 Αρ. Στοιχείο 1 2 Κουµπί τροφοδοσίας ∆είκτης φόρτισης Περιγραφή Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε την ταµπλέτα, πιέστε το ξανά για να θέσετε την ταµπλέτα στη λειτουργία αναµονής. Πιέστε το παρατεταµένα για να απενεργοποιήσετε την ταµπλέτα. ∆ηλώνει την κατάσταση φόρτισης της ταµπλέτας. Ενδεικτική λυχνία LED Χρώµα LED Πράσινο Αναβοσβήνει Κόκκινο Κατάσταση Σταθερά αναµµένο Περιγραφή Ο υπολογιστής είναι πλήρως φορτισµένος και συνδεδεµένος. Εκτελείται εκκίνηση ή τερµατισµός λειτουργίας του υπολογιστή. Στοιχείο 1 2 Ενδεικτική λυχνία κάµερας Κάµερα Περιγραφή Ανάβει όταν είναι ενεργοποιηµένη η κάµερα. ∆εν διατίθεται σε όλα τα µοντέλα. Για λειτουργία πάνω στο σώµα, η συσκευή αυτή έχει υποβληθεί σε δοκιµές και ανταποκρίνεται στις οδηγίες της ICNIRP σχετικά µε την έκθεση, συµπεριλήφθηκε δε στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 62311 και EN 62209-2 για χρήση µε αξεσουάρ που δεν περιέχουν µέταλλα και µε τη συσκευή να απέχει τουλάχιστον 1, 5 cm από το σώµα. Η χρήση άλλων αξεσουάρ ενδέχεται να µην εξασφαλίζει συµµόρφωση µε τις 12 οδηγίες της ICNIRP σχετικά µε την έκθεση. Αν δεν χρησιµοποιήσετε αξεσουάρ πάνω στο σώµα και δεν κρατάτε τη συσκευή στο αυτί, τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 1, 5 cm από το σώµα όταν την ενεργοποιήσετε. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το πραγµατικό επίπεδο SAR είναι συνήθως πολύ χαµηλότερο από τη µέγιστη τιµή, επειδή η κινητή συσκευή λειτουργεί σε διάφορες στάθµες ισχύος. Εκπέµπει µόνο µε ισχύ ίση µε αυτήν που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, ισχύει το εξής: Όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθµό βάσης, τόσο χαµηλότερη είναι η ισχύς εκποµπής της κινητής συσκευής σας. Ελληνικά Κανονισµοί IC Η συσκευή αυτή συµµορφώνεται µε το ή τα πρότυπα RSS που εξαιρούνται από άδεια από το φορέα Industry Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) η παρούσα συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεµβολές και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται όλες τις παρεµβολές, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που µπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύµητη λειτουργία της συσκευής. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Πληροφορίες της FCC για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες RF (SAR) Η παρούσα συσκευή ανταποκρίνεται στις κυβερνητικές απαιτήσεις για την έκθεση σε ραδιοκύµατα. [. . . ] L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Πληροφορίες της FCC για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες RF (SAR) Η παρούσα συσκευή ανταποκρίνεται στις κυβερνητικές απαιτήσεις για την έκθεση σε ραδιοκύµατα. Η παρούσα συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε τρόπο που να µην υπερβαίνει τα όρια εκποµπής για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) 13 που έχουν καθοριστεί από την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Το πρότυπο έκθεσης για ασύρµατες συσκευές χρησιµοποιεί µια µονάδα µέτρησης που είναι γνωστή ως ειδικός ρυθµός απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR που έχει καθοριστεί από την FCC είναι 1, 6 W/kg. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER ASPIRE E1-772

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER ASPIRE E1-772.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag