οδηγίες χρήσης ACER ASPIRE M3470G

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER ASPIRE M3470G Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER ASPIRE M3470G θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER ASPIRE M3470G


ACER ASPIRE M3470G : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (411 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER ASPIRE M3470G (365 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER ASPIRE M3470G

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 24-bit/192 kHz DAC , . YNEEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 HDMI IN/OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 USB Host , MP3 USB USB home theater. SACD CD. Dolby Pro Logic II Dolby Pro Logic II Dolby Pro LOGIC. EITOYPIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Home Theater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 SACD (Super Audio CD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3/WMA-CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . 35 - . . . . . . . . . . . 36 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 ZOOM ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 EZ VIEW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 / . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 USB Host. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 IAOPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 USB Host . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 DTS (Digital Theater Systems) DTS Digital Theater Systems Inc. full-frequency 5. 1 channel. HT-TXQ120 3 STOP. HT-TXQ120 20 . HT-TXQ120 20 STOP. HT-TXQ120 JPEG, DVD . HDMI DVD . 1080p . 4 5 DVD (Digital Versatile Disc) , Dolby Digital surround MPEG-2 . [. . . ] Avi DivX . MP3 WMA AC3 128~384kbps 44. 1/48khz DTS 1. 5Mbps 44. 1khz 80~384kbps 56~128kbps 44. 1khz AUDIO. , . : DivX Samsung_007CD. avi Samsung_007CD. smi 60 ( ) 30 ( 2 byte ) . 30 31 . GR REMAIN. . INFO. , : REMAIN TITLE ELAPSED TITLE REMAIN CHAPTER ELAPSED TRACK ELAPSED TOTAL ELAPSED CHAPTER REMAIN TRACK REMAIN TOTAL REMAIN GROUP ELAPSED TRACK ELAPSED TRACK REMAIN GROUP REMAIN TRACK REMAIN TRACK ELAPSED , . , DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC. EITOYPIA . , : 2X 2X 4X 4X 8X 8X 32X 32X PLAY PLAY ! , . SACD, CD 3-CD, 2 4, 8 32. SLOW. DVD DVD TRACK () STEREO (L/R) MCH 2CH/Multi CH (2 / ) DOLBY DIGITAL , : 1/2 1/2 1/4 1/4 1/8 1/8 1/2 1/4 1/8 PLAY CD DVD AUDIO SACD CD DVD-AUDIO SACD PLAY . DivX. 32 33 () / # $. , track, (). . GR , , track () ( 3). REPEAT. , : REPEAT : CHAPTER REPEAT : TRACK REPEAT : DISC REPEAT : TITLE REPEAT : GROUP REPEAT : TRACK REPEAT : DISC REPEAT : OFF REPEAT : OFF REPEAT : OFF REPEAT : OFF REPEAT : DIR TITLE 01/05 CHAPTER 002/045 TITLE 01/05 CHAPTER 004/045 REPEAT : TRACK # $ REPEAT : RANDOM REPEAT : DISC REPEAT : TRACK REPEAT : OFF CHAPTER : . . , 2 3 . ENTER . DivX, MP3 JPEG, ( ) . 34 35 () - DVD. GR . 1 2 3 4 INFO . REPEAT PLAYBACK ( , <A-> ENTER . ENTER . ). 1 2 3 INFO. , . , : 1/3 2/3 ENTER . . A-B 3/3 d , , OFF. A-B) DivX, SACD, MP3 JPEG. . EITOYPIA ZOOM ( ) . - STEP. . REPEAT. , : ZOOM X 1. 5 ZOOM X 2 ZOOM X 3 ZOOM OFF SELECT ZOOM POSITION DivX, . 36 37 () EZ VIEW VIEW. , On Off. , VIEW. EZ VIEW GR 1 2 INFO . , . DVD, (, , , . ). EZ VIEW OFF SP 2/3 FR 3/3 DVD . <7890>. 4 5 MOVE ENTER RETURN EXIT MENU . ORIGINAL : Samsung . USER : . MOVE ENTER RETURN EXIT d RETURN . DVD-Video DVD-Audio, DVD-Video. GR SACD SACD , CDDA MODE. 1 2 3 MOVE ENTER RETURN EXIT 4 EJECT MENU. , <DVD VIDEO> ENTER. 1 ~ 4 DVD AUDIO. 1 2 MOVE ENTER RETURN EXIT EJECT MENU. , <SACD MODE> ENTER. 1 ~ 4 CDDA. 3 4 DVD VIDEO : DVD video DVD audio. DVD AUDIO : DVD audio. MOVE ENTER RETURN EXIT MOVE ENTER RETURN EXIT SACD MODE : SACD. , DVD Audio. DivX (R) DivX (R) Video On Demand. www. divx. com/vod. . PYMIEI 1 2 MOVE ENTER RETURN EXIT Stop MENU. L R SMALL. 3 4 MOVE ENTER RETURN EXIT SMALL : . d MENU . 48 49 () , . GR . 1 2 3 MOVE ENTER RETURN EXIT 4 5 Stop MENU. , . 00 05ms SL SR 00 15 ms. 1 2 3 MOVE ENTER RETURN EXIT Stop U. [. . . ] L: () C: SL: () R: () SW: SR: () , ASC. ASC ON ASC OFF. <ASC OFF>, . , , , <PLEASE SET ASC FUNCTION> ( ASC). , . IAOPA , , . 1 2 ASC. <S. LOGO ON> <S. LOGO OFF> . ASC. , <S. LOGO ON> <S. LOGO OFF>. <S. LOGO OFF>, . 56 57 Super 5. 1 2 , CD, , 5. 1-Channel. GR (3. 5 ) ( ) . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER ASPIRE M3470G

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER ASPIRE M3470G.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag