οδηγίες χρήσης ACER ASPIRE V3-731G QUICK START GUIDE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER ASPIRE V3-731G Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER ASPIRE V3-731G θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER ASPIRE V3-731G


ACER ASPIRE V3-731G QUICK START GUIDE: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1322 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER ASPIRE V3-731G (24485 ko)
   ACER ASPIRE V3-731G (24485 ko)
   ACER ASPIRE V3-731G QUICK START GUIDE (1086 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER ASPIRE V3-731GQUICK START GUIDE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 1) --ҷȷ͸ Ϸ, , flϷ ϸٷ >~ٷ < ͷ < flٷ ӷ^flٷ ȸ^ ͷٷfi ^. ÷, , flϷ ϸ >ҷ i, , fl ifi ۷ > ̷ fi fi ̷ fi ͷ ̷ ^ifl i, , ~Ҹ ~ٷ fi fl, ~fl ٷ^< , , . 1 ȷ͸ >, , ~i < (. 2) ifl ȷ͸ >, , ~i i < , , ȷ ̷ > ҷfl ٷ 50C ͷ 230C (MAX). fi i~fl < i ^i (C) ^ ҷfl i ^i >~ , , fl , <, i~fl ͷ ˷ ҷfl ̷> i ҷfl i ^i ̷ ^< fi . < iٸ <, < ͷ , fi < ^< i < , fl , , ȷ ̷ ȷfl ҷfl. --ηٸ i~fl >, , ~i ^i <, < ^< i >̷ ~fl ϸٷ , flٷ i, , fl. 25 Ϸ, , >Ϸ ` ηfl ȷ i, < i, , fl < Ϸ, , >Ϸ. [. . . ] < , > , , ȷ 5 iҸٷ , fi i~fl Yҷ >ҷ ˷ , fi ͷ ˷ ^fl i> ҷ. ҷ fl ̷ ӷ̷ifl ϸ < >~i fl iٸϷ i, , fl <ȷ Ϸ, , >Ϸ fi > Ϸ, , >Ϸ i, , fl <ȷ Ϸ, , >Ϸ < ifi i, , fl, ^ ˷ , fi iٸϷٷ > ̸ , , <Ϸ <ȷ Ϸ, , >Ϸ. ^ , , fl , > 5 iҸٷ , fi i~fl <ȷ Ϸ, , >Ϸ ˷ < ͷ > ˷ > ҷ >ҷ. ٷ fl ҷ Ϸ, , >Ϸ, ^ ˷ , fi iٸϷٷ ͷ ˷ ifl >̷ ~͸ fiϷ, fi i~fl ˷ ̷, , fi. ". . . Y" ٷ , , flٷ ifi i, , fl , ^ ˷ < ͷ <, , , ȷ iٸ ifl ̷ , , ifl i, , fl i ^i ͷ < > > i Ϸ, , >Ϸ. < 5 iҸٷ fi i~fl ˷ , fi ͷ ˷ > ҷ >ҷ. i, , fl `> i Ϸ, , >Ϸ < ifi i, , fl, ^ ˷ , fi iٸϷٷ > ̸ , , <Ϸ > Ϸ, , >Ϸ. ^ , , fl , > 5 iҸٷ , fi i~fl > i Ϸ, , >Ϸ ˷ < ͷ > ˷ > ҷ >ҷ. ٷ fl ҷ Ϸ, , >Ϸ, ^ ˷ , fi iٸϷٷ ͷ ˷ ifl >̷ ~͸ fiϷ, fi i~fl ˷ ̷, , fi. ". . . Y": ٷ , , flٷ ifi i, , fl , ^ ˷ < ͷ <, , , ȷ iٸ ifl ̷ , , ifl i, , fl i ^i ͷ < > > i Ϸ, , >Ϸ. 28 ȷ ̷ i > Ϸ, , >Ϸ 1. --> fi >̷ , , ȷ ̷ > i, , fl > ˷ ~fl ̷ ̷, , fi ͷ > Ϸ, , >Ϸ. oe , , ҷϷfi ˷ ~fi ͷ fi i~fl ˷ , fi. "ii> i, , fl <ȷ Ϸ, , >Ϸ ͷ `> i Ϸ, , >Ϸ oe i, , fl <ȷ Ϸ, , >Ϸ ͷ `> i Ϸ, , >Ϸ ̷ ~ ٷiٸ~̷ ̷ ifli ^ ̷ <i ͷ ̷ , fii iٸϷٷ ȷ , , ҷ. < fi ^ٷ, < ^i< > i >~i iϷfl ̷ >i < Ϸ, , > ^<ȷ i ^i, ͷٷ > i ̷ ^. ȷ ̷ ^, , ̷ ͷ ifl > ͷ< <ȷ i i Ϸ, , >Ϸ, ͷ˷fl < <η i ^i < η ٷ Ϸ, , >Ϸٷ ^. oe <η i ^i oe Ϸ, , > <η i ^i ͷ˷flٷ ͷҷ ^ fl̷ ͸ ٸ. " i ̷ ^i, , , , fl ^ >̷ Ϸη͸ fl > ٸ Ҹ ͷ ۷, < < ~fi. --< ˷ fl̷ ҷfl ̷ ͷ˷fl ^ < ~ٷ >̷ ͷ٥ ~fi ͷ˷͸ ^i. 34 ٷ i ^i -- ͷ˷fl ٷ i ^i, ۷ i ̷ ^> iٸ. ҷfi ٷ fi ͷ < i< , < ٷfi , , < ^ >~ ̷ fl ۸ (, . . 8) 5. i~fl i ^i > ̷ i, fl ٷ < ~ҷ<: fi ҷfl 300C; `<, 230 V (50 Hz); . . . ~: 25 W; ` ": E14. 9 35 >η fl ~<i, fi ifl " i ̷ ͷ˷fl ٷ i ^i ~ٷ ϸ >̷ i, , Ҹ ^i, , , , < ͷ ̷ , , < ͷ˷ϸ >̷ Ϸη͸ fl. ˷fl fl̷ͷ ~ i ^i ٷ fl ^i<. < i, , fl < iifi i, , fl <, ҷͷ >, , ٷ <, ̷ fi ͸ ۷ > i>. "'--`Yá oe ^ <, '" >, , ͷ i, , fl Ϸ, , >Ϸ ͷ ҷfl >~i ~fl fi >, , iifi fl̷ < i> ͷ ȷ͸ flʷ fi ȷ͸ i ^Ը ifl̷ fl̷ ~ٸ fi ifl >~i۷ ҷ , , <^ٷ ^<η " ҷ" > ҷfl ȷ͸ >, , ~i i < fi > i, , fl ȷ͸ >, , ~i i ^i > i, , fl ȷ͸ >, , ~i i ^i fi , , < ȷ ͷȷ i~fl ^i, ͸ > i> ͷ ͷٷfi iٷ , , fl i ۷ >~ٷ , , ~fl ~fi. ̷> ٷ ~̷ i , , , ͸ҷ ^<η fi i ^i ^fi ^, , ٸ ^ ۸ 15-20 < < fi i Ϸ, , >Ϸ i~fl ҷfl ^i <, i~fl i ^i <, oe ~Ҹ Ϸ, , >Ϸ fl̷ , , < , fi ^, , ٸ Ϸ, , ٷ , , fi, , ҷ ϸ ͷ i, , ҷfl ͷٷٷ<i ^, , ٸ fi <η ^i 36 `~< ~fl ȷ< , , fi --< < 60 . ifl ~ʸ ^ ̷ ii ٷ ͸i˷ >η ҷ͸ ηٸ : ZC6675 " kW 5, 8 oeϷfi < (50 Hz) 230 V ZK630L " kW 7, 6 oeϷfi < (50 Hz) 230 V "ifi Ϸfi ~ ii ii + fl 7, 66 - 9, 46 kW ȷ< ˷<i ^i --< < ͸ٷ 33, 5 . [. . . ] i> iifi ifl ͸ Ϸ, > ̷ , , ͷٷfi >̷ ͸ ȷ͸ ٷ iifi ͷ ~fi i 38 " fl̷ͷ iifi fl̷ > >̷ ӷ͸ fl̷ͷ (. 10), i> , , ȷ i, , fl ȷ ^fi fi 400 V i> ͷ. 10 FO 0330 4x2, 5mm 230V 3~ 12345 L1 L2 L3 PE 12345 L1 N 12345 L1 L2 N 12345 L1 L2 L3 N PE , , fi fl iٸ ^ fl ̷ ifl fl i ̷^>ٷ ^<η `~< ~fl. oe ͷٷifi >~ٷ ͷfl i fl i η ٷ >ҷ ^fl. 3x2, 5mm 230V 1~ 4x2, 5mm 400V 2N~ PE 5x1, 5mm FO 0584 400V 3N~ PE . 11 39 ~ϸ ~ϸ fl̷ Ϸ͸ ȷ< ͷ ٷ i< i , < ~i fi i fli i Ҹٷ ̷ fl ^ fl̷ ͷ<η ͷ < ҷfl. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER ASPIRE V3-731G

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER ASPIRE V3-731G.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag