οδηγίες χρήσης ACER B233HL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER B233HL Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER B233HL θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER B233HL


ACER B233HL : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (985 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER B233HL QUICK START GUIDE (1217 ko)
   ACER B233HL (775 ko)
   ACER B233HL QUICK START GUIDE (1399 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER B233HL

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] fiڷ >ӷ ηٿٷ ӷ<~ (fi < ϯ>), Ȥ ٷ <ڷ -P+ < < B ¯<. < ^ & Ȥ < MENU ¯< ` < ͷӿ < Τڷ ȷ ӷ ʷ> ifi . < < Τڷ ¿^/ο^ ȷ ӷ Ϥ fiӷ, ~, ÷ڷ/ο, i < >. " < < Τڷ ȿ ηi ȷ ӷ Ϥ ȯ> . ¿^/ο^, ȷ ӷ Ϥ fi i ӷ Ϥ < ӷ i>. TM>^: ȯ> ^ӿ >ӷ ȷi̷ < ۯ>ٷ ̤ > ʷ>ٷ fi ̷ η ӷ . TV TV fiӷ ~ ÷ڷ/ο i > fiӷ Brightness ^fi~ Colour̷ Contrast >i Sharpness >ȷ Colour /> Temp < p "fiӷ": ^fi~: Ͽ ^fiٷ ~ fiӷ~. /> : Ͽ fi ^ ^̿^: < (fi ), < (> ^̿^) < < (fi fi). [. . . ] fi < ۷~ ڤ ӷ , < ʿ ~ fiӷ~ ifi. g SMART q SMART M a fi̷ ӷϷ< < fiڷ ȷi > fi̷~ ӷϷ<~, > Ϥ ^fi ̿ ifi~ Ըfii fi ٷ ̤ӷ <̷ٷ ٷ>ٷ ̷> ٷ ڿ̷ٷ. fi fi̷ ̿ >, >~, ӷ i> >ٷ. < ^ ȿ^ ̿ < < Τڷ ȿ/ڿ ȷ ӷ Ϥ ~ ȿ~ >~ ( ̿): 4:3, i 14:9, i 16:9, i. >, > η > ifi. 4:3 fiӷ ӷڿٷ ̿ 4:3 η ȷ ̷ ^> ʷ>ٷ οi ڿ ~ ifi~. i 14:9 fiӷ iٷ ̿ 14:9 η ȷ < ̷ ^> ڷ̤ η ~ ڤ~ ~ fiӷ~. i 16:9 fiӷ iٷ ̿ 16:9. < > ٿٷ ηٿ , < fi^, >~ ̷~ ^>~ ^ η ο^ ̤~ ~ (̿ letterbox). i > < > >ٷ ȷ , < fi^ 4:3 ٷ~ < ʿȷ ~ ifi~, <ٷ~ ڷ~ ~ fi~. > < > >ٷ ȷ , < fi^ 4:3 ٷ~ < ʿȷ ~ ifi~, iٷ~ ~ ڤ~ ~ fiӷ~. > ifi < > ·ӷʤ ~ ^٤~ ӷ>~ ^ fi^ ٷ>ٷ ̿ 16:9, ٷ~ < ifi. <~ ifi < > , fi~ < ifi. Ma <ڷ Smart (OEӷ <ڷ) ȷ < ηi̤^ i>^ fiӷ~ η <. < '^<' ӷʤٷ ~ ^Τ~ <~ i~ Ϥٷ ٷ < η fiӷ~. 4 <ڷ ¿^ ̤~ ~ fiڷ~ (fi ȷ 30/37/42PF9946) Ȥ: < - V + ȷ ӷ i> ٷ <. Ȥ < MENU/OK ¯< ȷ ӷ ʷ> , ^>~ < ¯>. <: < V + η < - P/CH + ȷ ӷ Ϥ ȯ> ~ ηi~ >ٷ. < MENU/OK ȷ ӷ , > fi . - V + MENU/OK - P/CH + TM >^ i> < i οȷ , Ͽ, ¯<fi ۷~, > ӷ Ͽ ̤~ , Τ~ i>~ ٷ <ڷ ¿^ ̤~ ~ fiڷ<~ ۷~. οڷ, , Էȯ>ȷ, ο οڷ, Էȯ>ȷ ԯ~ ~ AV η S-VIDEO , >ٷ ȿ ڿ ~ fiڷ~ <, ٤Ϸ Ϸ i ifi~, ο^ ̤~. i >ٷ ^ ڤ ӷ >ӷ ٷ 32 η 600 . L AUDIO R VIDEO IN S-VIDEO S VH S IN IN OD EO U DE A D R VI I L V IO L TMӤ~ >^ ̤~ TM¤~ ڷ<~ (-DVD+RW) TM>^: i> < ڷ<~ ٿ ifi ηi~ Τ~ ¤~ ڷ<~ ӷ · fi <̷ٷ ~ ifi~. TMӤ ٷ ηȷ ڷ>~ 1, 2 η ȷ η fiٷ fiӷ~, ^η 3 fi^~ ʷ>ٷ ۯ<̷. < ڷ<~ ȷi ^ԯ<, CABLE fi ӷ< >ӷ ̤^ η^> ~ ڷ>~. TM<̷: ȷ < ٷ ~ ifi~ (<~ ifi) < گ ۯ<̷~ (Native) ^ i PC. ٷȷΤ~ i>~ ȷ ·ӷڿ ^ ٷȷ i>^ > ȷ < > fiڷ~. > PC fiӷ < < ÷ڷ/ο . i>~ > ^fi~ >i fiȷ iٷ /> ÷ڷ/ο fi TM<̷ i 8 Teletext Teletext >ӷ ӷ ̷ ٷ>ٷ fi ̤ӷ ηӿȷ, > > ӷ ӷڤ fi^~ ȷ >. fi, ڤ fi, fi~ ȷ i·٤~ , <̷ٷ <~ < ȷ i·٤~ ^> ۷ <~ (η^ȷο >ٷ, ο ηӿȷ, . ). Ȥ: b B ٯ: >ٷ ȷ > teletext, Ϸ< ȷʷ< , < η, ηfi, . ηӿ Ϥ ٷ> teletext, fi ʷ>ٷ 100 η ifi ڷ̤ < ( >^ <, , > fi teletext η Ϥ ηӿ). ifi~ ʷ>ٷ ¿^ ڿ ifi, <~ > η, Ӥȷ, > ʷ>ٷ. <~ ¯> ӷ ڷ̷> ӷ<, fi ̷> fi > Ϥͷ ٷ>ٷ. TM~ ڤ ӷ , ¿^ < ο^ ̤~ ~ >~ η, ηfi, ӷ ڤ, , ηfi ̤i~. Afi < ڤ ȷ< < v ·v>v ~ vϷ<~ ^v o>^v. H v _ ʷv>ٷ , , Ͽ ڿ. > ~ ʿ~ ^ ^^ ԯ ο^ ̤~ ~ ifi~, > ӷ i 4 ̤~ >~ ٷ ٷ 40 ηӿȷ, ~ >~ i fi, ٷ~ ٷ ^̷ <ڷ (fi, ڿ, >, ). ( TM <~, fiٷ i ӷڤ teletext, ̤~ ۷~ >~ i ʷ>ٷ ^~ ο^ ̤~ ~ ifi~ ȷ ӷ ·ӷʤ ^ӿ ٷ ο (ηi̤ӷ) ȯ>, Ȥ < menu. [. . . ] Consultez votre socit de tldistribution ou votre revendeur pour des informations plus dtailes. NL De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie. I Le frequenze usate per una societ di teledistribuzione possano essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la societ di teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica. E Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribucin de seal por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran en esta tabla. Consulte con su compaia de distribucin de televisin por cable o con su distribuidor para que le proporcionen una informacin ms detallada. P As frequncias utilizadas por uma sociedade de teledistribuio podem ser diferentes das indicadas na lista de frequncias. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER B233HL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER B233HL.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag