οδηγίες χρήσης ACER B273HL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER B273HL Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER B273HL θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER B273HL


ACER B273HL : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (782 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER B273HL QUICK START GUIDE (332 ko)
   ACER B273HL (701 ko)
   ACER B273HL QUICK START GUIDE (115 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER B273HL

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Control Panel ( ) WindowsR "Display properties" ( ). : ; A: MENU, 'Reset' () . E: Auto; A: AUTO adjustment , - OSD(On Screen Display) . ; A: , . : LCD (interlaced) /; A: . (Interlace) , . : Refresh Rate LCD; A: CRT , (TFT) LCD. E: LCD ; A: LCD, ( . " " "color" () "MENU" , . [. . . ] RETURN TO TOP OF THE PAGE EN 55022 Compliance (Czech Republic Only) RETURN TO TOP OF THE PAGE Polish Center for Testing and Certification Notice The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source. The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/ T-42107 and PN-89/E-06251. RETURN TO TOP OF THE PAGE North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. RETURN TO TOP OF THE PAGE BSMI Notice (Taiwan Only) RETURN TO TOP OF THE PAGE Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften. Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5 Abs. The GREEN AND YELLOW wire must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "G" or by the Ground symbol or coloured GREEN or GREEN AND YELLOW. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK. The BROWN wire must be connected to the terminal which marked with the letter "L" or coloured RED. Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires. RETURN TO TOP OF THE PAGE China RoHS The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request. RETURN TO TOP OF THE PAGE , 115 : UL 5 , 125 V. », « « « « » )» « » . . . » CD-ROM . » Windows® Me « », « '» ® ® ® ® ® ® Windows® Vista Windows® Vista , ' '. Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista XP/Vista. , Windows® 95/98/2000/Me/ OSD ; LCD Philips . . : E : : : A : A: - K T T A: Mo a : Philips Philips. . ; Philips , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / . . , , , , / . r r r Austria Belgium Denmark Finland France Germany Greece Ireland Italy Luxembourg The Netherlands Norway Portugal Spain Sweden Switzerland United Kingdom 0810 000206 078 250851 3525 8761 09 2290 1908 082161 1658 01803 386 853 00800 3122 1223 01 601 1161 840 320 041 26 84 30 00 0900 0400 063 2270 8250 2 1359 1440 902 888 785 08 632 0016 02 2310 2116 0207 949 0069 0. 07 0. 06 0. 09 0. 09 0. 08 0. 10 0. 10 +43 +32 +45 +358 +33 +49 +30 +353 +39 +352 +31 +47 +351 +34 +46 +41 +44 http://www. philips. com/support Consumer Information Centers Antilles Argentina Australia Bangladesh Brasil Canada Chile China Colombia Belarus Bulgaria Croatia Czech Republic Estonia Dubai Hong Kong Hungary India Indonesia Korea Latvia Lithuania Malaysia Mexico Morocco New Zealand Pakistan Paraguay Peru Philippines Poland Romania Russia Serbia & Montenegro Singapore Slovakia Slovenia South Africa Taiwan Thailand Turkey Ukraine Uruguay Venezuela Eastern Europe BELARUS Technical Center of JV IBA M. 155 BY - 220040 Minsk Tel: +375 17 217 33 86 BULGARIA LAN Service 140, Mimi Balkanska Str. Office center Translog 1540 Sofia, Bulgaria Tel: +359 2 960 2360 www. lan-service. bg CZECH REPUBLIC Xpectrum Luná 591/4 CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697 Email:info@xpectrum. cz www. xpectrum. cz CROATIA Renoprom d. o. o. Mlinska 5, Strmec HR - 41430 Samobor Tel: +385 1 333 0974 ESTONIA FUJITSU SERVICES OU Akadeemia tee 21G EE-12618 Tallinn Tel: +372 6519900 www. ee. invia. fujitsu. com HUNGARY Serware Szerviz Vizimolnár u. 2-4 HU - 1031 Budapest Tel: +36 1 2426331 Email: inbox@serware. hu www. serware. hu LATVIA ServiceNet LV Jelgavas iela 36 LV - 1055 Riga, Tel: +371 7460399 Email: serviss@servicenet. lv LITHUANIA ServiceNet LT Gaiziunu G. [. . . ] Consumer Information Centre P. O. Box 7785 DUBAI Phone: (04)-335 3666 Fax : (04)-335 3999 D , Philips, . Philips , , , . Helvetica Greek Upright Philips : , , , , , , £ , , , . , Philips : Website: http://www. philips. com F1rst Choice Philips (A) Philips. Philips , . , , . ( /) Click here to access the Warranty Registration Card. / / * * , . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER B273HL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER B273HL.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag