οδηγίες χρήσης ACER G276HL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER G276HL Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER G276HL θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER G276HL


ACER G276HL : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1612 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER G276HL QUICK START GUIDE (399 ko)
   ACER G276HL (1353 ko)
   ACER G276HL QUICK START GUIDE (301 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER G276HL

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Y~ fi~ ڷ̤~ , Ϥ, fi fi fi ڷ̤. 12 13 Ϥ^fi ۷~ ٷ , <̷ٷ ^fi~ ifi η ٷ <ڷ ^>ٷ ӷ >i ^fi. ȷ ӷ i> < > ηٿ > ڷ̤ fi~ >i~ ^fi~, i> < ^~ (4-1-5). 78 ȷ fi~ ̤~. i ~ οٷ~ SIM η ^< (̷ٷ>~) fi~ ڷ> <~ ӷ > <~ ^>~, ۷~ ڷ>ٷ > οٷ SIM Ȥ ~ ̤~ ~ <~ ۷~ (^fi PIN, ȷi~ ԷΤ~ >~ . . . ). οٷ SIM η ·ʤ~ ~ > ӷ ηٷڷ> Ϸ fi ڷ>̷ٷ < ¿ ^i>, 'fi ۤ ηٿ ٷ>, ۷^< < ͷ^<. [. . . ] ڤϷ ηٿٷ~ ̤^ <^ < ʷfivo i fii^ < ȷڷ< (, Ϥ i ̤~ <~ ӷ) fi Ȥ. . . > ӷ Ȥ ȷ< < ȷ ӷ , > fi > ÷̤^ <^. TM. : ȷ fi, > ÷̤^ <^ ȷϤ < < Aӷ~ . (, Ϥ i ̤~ <~ ӷ). 26 27 >~ <~ >~ <~ ~ ηٿ < Ϥ^fi ۷~ ۿ~ ʤ Ͽi~ >~ > ӷ < ηٿ ȿȷ <~. ȷ fi, ٤~ ~ >~ ηٿ <, Ȥ ڷ̷fi < . ӷ< io fi <o > ӷ , , vv ifi o < ηٿ ȿȷ ȷ~ <~. Ȥ oڷ̷fivo < . > (>) > ^ӿ ӷ > fi^ ۷~, ӷ ۷~ <~ ۷~. < گ< ovfi̷o~ o i v , > η Ȥ o oڷ̷fivo < Eӷ. TM. : > >~ ӷ Ͽ < fi گ< Ȥٷ~ ڷ̷fi < Eӷ ηi>. ηٷ^<~ > ʷ>ٷ ٷ~ fi ηٷ ٷȿ fi< ۷~. ȷ ڤ ڷ< ~ >~ <, ӷڤ > 41. 28 29 >~ <~ >~ <~ <~ ӷ< > ӷ , ڤ۷ < ӷ< fi i. fi ~ <~, > >ӷ fi~ η ӷ< η > ӷ ӷϿ ~ <~. ڤ۷ < ̷> ӷ< η < ӷ< >ٷ, fi ¯> ӷ Ͽ < ۷~. Yٷ , > οi < ηο Ȥٷ~ < . 30 < > ӷ < گfi < fiٷ Ͽ <, ¿ < > ȷ>iٷ fi > η ¿ i۷ < ӷ (4-2-3) E. Y~ <~ , >ٷ ӷ< i ·ӷi fi̷ٷ. 31 >~ <~ >~ <~ TMȿ, , ȿ, , >ӷ > > ڤ ^ fi ̷ ӷ Ͽ, ̤~ ٷfiӷ > ^< ȿ, , . TM. : < , fi > , fi ۿ~ ڤ ӷ ۿ ȷڷ , Ϸ ο >. 123 456 789 . Ȥ ٷ iο <ڷ ȯ ifi <̷, fi Ϥ^ ӿ fi̷ٷ fi ۷^<~ ̤ ۷ > > TM, . < ο ο Ͽi~ ٷ~ ӷ ifi, i ٷ~ o ڷ̷fio <o . < >ӷ <~, ʷ>ٷ i <~ <. 41 40 < < ~ > 5. Ȥ ڷ̷fi < ȷ ӷ fi < (TM . ) < ~ οٷ~ (TM η). i ӷ ifi η fi̷ fi i, Ȥ ȷ ӷ , < ifi i~ η < i i Ȥٷ~ ٷ iο <ڷ. Yٷ < ٿ ӷ ifi <, ʷ>ٷ ¿^ fi fi < ȷ ӷ fi, ~ ~ >, ڿٷ ~ <~ ڷڿ~. fi, ~ ~ ȷ ӷ fi, ~ ȿ~ ~ >, ο ^~ <~: 1. ڷ̷fivo < . ڿ < < > < ȷ~ ȷ<~ fi~ ڤ~ <~ ̤ ӷ > < i. < < ۿ~ ڤ ӷ ڿ, , ifi fi < ȷ fi. Yٷ > ӷ <, Ȥ . 42 43 < < ȷ < < ۿ~ ڤ ӷ Ͽ ӷ ifi η fi̷ iη <. X^̷ A< < ۿ~ ڤ v ڷ̷> ʿ fi~ ̤ ̷~ ӷ ifi η v ¯^> v ηٷ. ӷi> ̷, ӷ, , < ̷ ηi> < X^̷ ϯȷ~ oȷ~ (4-6). ȷڷ < < ۿ~ ڤ ӷ , < ӷ ifi η fi̷ iη <. TM~ ٿ ӷ fi i ӷ , < fi̷ η ifi fi < Ȥٷ~ ڷ̷fi < N. > < fi i <~ i ^~ i~ οٷ SIM, > Ϸ ӷ ~ ηϤ fiٷ i>. [. . . ] Ho~ oo. , > ӷ fi, ٿ ٷvv ٷ <ڷ < η vٷ~ ڷ̷fi < E. ٷi> ̤۷ E, , ̤ i ڤ, , > fi ^>~ ӷ Ͽ ~ i>~ 52 fi Ȥ . . . ̷ٷ <~ ۯ<̷ > < ^ η ӷʤ: ifi οi <~ TM> ڷ<~ οi >~ TM. : Ϥ fi 0, οٷ SIM > >^ ʷ SIM. 2-4 ηi~ ٷ~ ̷^ 2-5 i 2-5-1 K ̷^ 2-5-2 T~ ̷~ 2-5-3 ȷȷ 2-5-4 A 2-5-5 Aӷڷ ڷo. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER G276HL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER G276HL.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag