οδηγίες χρήσης ACER P216HL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER P216HL Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER P216HL θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER P216HL


ACER P216HL : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1007 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER P216HL QUICK START GUIDE (116 ko)
   ACER P216HL (759 ko)
   ACER P216HL QUICK START GUIDE (78 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER P216HL

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] (Homepage) V-AMP nline Preset (ULI, user library interface) Preset . "" ( ) . 3. 2. 3 V-AMP 2 V-AMP 2 Playback, Drumcomputer AUX AUX LEVEL ( 3. 3 ). , ULTRA-G . 3. 3. 1 V-AMPIRE V-AMPIRE , , 1. 4 (), 120 W 4 . 7 V-AMPIRE/P216HL/V-AMP 2 Studio 1 (S1) V -AM PIRE/V -AM P PRO OUTPUTS L OUTPUTS R OUTPUTS L V -AM P 2 OUTPUTS R , , , , , , , , , , Studio 2 (S2) Studio 3 (S3) /XLR ULTRA -G : , EQ 3 + : EQ 3 , + /XLR ULTRA -G EQ 3 EQ 3 : , EQ 3 + : EQ 3 , + Live 1 (L1) Live 2 (L2) Live 3 (L3) . [. . . ] , L1. 3. 3. 3 V-AMP 2 3. 5 V-AMP 2 Line Line . PA. 3. 3. 2 P216HL ULTRA-G, P216HL live . Monitor L2 ( ). 3. 4 / /. 3. 4. 1 V-AMPIRE , V-AMPIRE XLR . Noise Gate, Compressor, Auto Wah, Wah Wah), "Post-Amp" (. . Preset V-AMPIRE/ P216HL/V-AMP 2 . 3. 4. 2 P216HL , S1, S2 S3. ULTRA-G - S3 L2 XLR . 4. 1 Preset Preset . LED Preset . 3. 4. 3 V-AMP 2 , S1 L1, EQ 3 , Line . B - E DRIVE, CABINETS, REVERB und NOISE GATE , . PRESET 9 V-AMPIRE/P216HL/V-AMP 2 Compressor Auto Wah . Preset D A. 4. 4 / Preset Preset , . Long Ambience 14 FLANGER CC55, val 6 Mix CC59 Feedback CC58 Modulation Speed CC56 15 TREMOLO CC55, val 2 Mix CC59 Depth CC57 Modulation Speed CC56 . 6. 1: Reverb V-AMPIRE/ P216HL/V-AMP 2 16 ROTARY CC55, val 0 Mix CC59 Modulation Speed CC56 . 11 V-AMPIRE/P216HL/V-AMP 2 6. 2 Wah Wah MIDI , Wah Wah. Tuner-LED, . 8. 2 V-AMPIRE/P216HL/V-AMP 2 ACER . DI OUT V-AMPIRE/P216HL XLR. 7. 2 "a" , "a". : Tuner, TUNER EDIT : "40", 440 Hz. V-AMPIRE/P216HL/V-AMP 2 8. 3. 1 / MIDI-SysEx V-AMPIRE/P216HL/V-AMP 2 SysEx-Dump MIDI, MIDI ( ) EDIT. V-AMPIRE/P216HL/V-AMP 2 MIDI (Total Dump), EDIT MIDI , "d" . Total Dump V-AMPIRE/P216HL/V-AMP 2 MIDI-Sequencer. . 8. 2: 6, 3 mm Preset : EDIT, , MIDI MIDI. [. . . ] 8. 2: 6, 3 mm Preset : EDIT, , MIDI MIDI. (MIDI THRU): , V-AMPIRE/P216HL/V-AMP 2 MIDI, MIDI IN. 8. MIDI-IMPLEMENTATION MIDI Implementation Chart Function MIDI Channel Mode Note Number Velocity After Touch Pitch Bender Control Change 1 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 64 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Program Change System Exclusive System Common System Real Time Running Status Transmitted 1-16 N N N N N N (request only) N (request only) Y Y Y Y Y Y Y Y (skipped on request) Y (skipped on request) Y Y Y Y Y Y Y N (request only) Y Y N (request only) N (request only) N (request only) Y Y N (request only) Y Y N (request only) Y Y Y Y N (request only) N (request only) N N N (request only) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y (0-124) Y N N Y (2s Timeout) Remarks Wah Pedal Volume Pedal Amp Gain (0-127) Amp Treble (0-127) Amp Mid (0-127) Amp Bass (0-127) Amp Vol (0-127) Presence (0-127) Reverb Mix (0-127) *2 Amp Type (0-32) with default cabinet *3 Fx Type (0-15) with defaults *1 Fx off/on (0/127) Reverb Send off/on (0/127) Cabinet Type (0-15) *5 Reverb Type (0-8) *4 Noise Gate Level (0-15) Drive off/on (0/127) Wah off/position (0/1-127) pre Effect Type (0-2) *6 pre Effect Par 1 *6 pre Effect Par 2 *6 pre Effect Par 3 *6 pre Effect Par 4 *6 Delay Type (0-2) *7 Delay Time hi (0-117) *8 Delay Time lo (0-127) *8 Delay Spread (0-127) Delay Feedback (0-127) Delay Mix (0-127) *9 post Fx Mode (0-6) *10 post Fx Par 1 *10 post Fx Par 2 *10 post Fx Par 3 *10 post Fx Mix (0-127) *11 Assign Effects Control (0-15) *1 Amp Type (0-32) w/o cabinet change *3 Tap (Value > 63) Request Controls (Value = 80) Set Pos (0-15), Set Character (32-127) Tuner Bypass Volume (0-127) Tuner Center Frequency (25-55) Configuration (0-4=S1, S2, L1, L2, L3) Live EQ Treble (0-127) Live EQ Mid (0-127) Live EQ Bass (0-127) (P216HL only) Digital Out Y (44. 1/48/96/ext; bit 2:pro) Y Input Gain (0-127) Y Wah character (0-127) Y (0-124, 127) 127=Tuner Y see SysEx Documentation N N Y Received 1-16 N N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y . V-AMPIRE AUX IN STEREO PRE DSP RETURN LINE IN POST DSP INSERT RETURN L/R ANALOG LINE OUTPUTS L/R PRE DSP SEND/LINE OUT POST DSP INSERT SEND L/R BALANCED LINE OUT XLR CINCH WORDCLOCK BNC MIDI . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER P216HL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER P216HL.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag