οδηγίες χρήσης ACER TRAVELMATE P255-MG

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER TRAVELMATE P255-MG Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER TRAVELMATE P255-MG θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER TRAVELMATE P255-MG


ACER TRAVELMATE P255-MG : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (5272 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER TRAVELMATE P255-MG (5057 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER TRAVELMATE P255-MG

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, διαθέσιμες είναι οι ακόλουθες λειτουργίες. – Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων με χρήση της σταθερής γραμμής σας – Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων ενδοεπικοινωνίας – Αναπαραγωγή μηνυμάτων αυτόματου τηλεφωνητή – Έλεγχος μητρώου κλήσεων – Αντιγραφή επαφών από το smartphone στο τηλεφωνικό σας σύστημα – Μεταβίβαση κλήσεων σταθερής γραμμής μεταξύ του smartphone και των ακουστικών – Αντιγραφή από το smartphone στα ακουστικά σας εικόνων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως μοτίβο ταπετσαρίας (μόνο για έκδοση Android) – Αντιγραφή ήχου κλήσης από το smartphone στα ακουστικά σας (μόνο για έκδοση Android) Απαιτήσεις R Ένα συμβατό τηλεφωνικό σύστημα Panasonic (δείτε παρακάτω) R Ένας ασύρματος δρομολογητής (router) (συνιστάται IEEE 802. 11g ή IEEE 802. 11n) R iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad ή iPad mini (iOS 5. 0 ή νεότερη έκδοση) ή Μια συσκευή Android (Android 4. 0 ή μεταγενέστερη έκδοση)*1 R Η εφαρμογή Smartphone Connect. Πληροφορίες σχετικά με τη λήψη διατίθενται στην ιστοσελίδα που αναφέρεται παρακάτω www. panasonic. net/pcc/support/tel/air R Πρέπει να ρυθμίσετε τόσο τη μονάδα βάσης όσο και το smartphone να συνδέονται αυτόματα στο οικιακό σας δίκτυο μέσω του ασύρματου δρομολογητή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το τηλεφωνικό σας σύστημα. [. . . ] R Αν ληφθεί μια κλήση σταθερής τηλεφωνίας κατά την αντιγραφή δεδομένων, η αντιγραφή διακόπτεται. Τα δεδομένα που έχουν αντιγραφεί πριν από τη λήψη της κλήσης διατηρούνται. R Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων από ένα ακουστικό κατά τη λήψη δεδομένων. R Αν στα ονόματα αρχείων περιλαμβάνονται χαρακτήρες που δεν υποστηρίζονται από το ακουστικό, αυτοί οι χαρακτήρες αντικαθίστανται από το σύμβολο “*” όταν αντιγράφονται. R iPhone/iPad Αν η εφαρμογή παραμείνει στο παρασκήνιο για περίπου 10 λεπτά, ακυρώνονται τυχόν τρέχουσες λειτουργίες. Κατά τη μεταφορά δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή παραμένει στο προσκήνιο έως ότου ολοκληρωθεί η αντιγραφή. R Android Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες αντιγραφής δεδομένων, το smartphone σας πρέπει να διαθέτει είτε κάρτα SD είτε εσωτερική μνήμη προσβάσιμη από το χρήστη. Αντιγραφή συγκεκριμένων επαφών 1 Εκκινήστε την εφαρμογή και ανοίξτε την οθόνη [Περισ. ]. Πιέστε [Αποστολή επαφών] ® [Πρ. R Εκκινείται η εφαρμογή τηλεφωνικού καταλόγου του smartphone σας. Πιέστε την επιθυμητή επαφή. R Η επιλεγμένη επαφή προστίθεται στη λίστα των στοιχείων που θα αντιγραφούν. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να συντομεύσετε τον επιθυμητό ήχο κλήσης προτού τον αντιγράψετε, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή επεξεργασίας ήχου τρίτου παρόχου. R Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει μόνο ήχους κλήσης MP3. Αν ο ήχος κλήσης του smartphone σας έχει άλλη μορφή αρχείου, δεν είναι δυνατή η αντιγραφή του. R Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει μόνο ήχους κλήσης που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SD του smartphone σας ή στην εσωτερική του μνήμη που είναι προσβάσιμη από το χρήστη. Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή ενσωματωμένων ήχων κλήσης. 2 Διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη του ακουστικού Διαγραφή ενός στοιχείου 1 Χρησιμοποιώντας ένα από τα ακουστικά που παραλάβατε μαζί με το τηλεφωνικό σας σύστημα, πατήστε MΜενουN (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) #670 MbN: “Χρησιμοπ. ” ® MΛεπτομερ. N MbN: Επιλέξτε τον τύπο των δεδομένων. ® MΜενουN MbN: “Προβολη” ® MOKN MbN: Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε. ® MΔιαγραφηN MbN: “Ναι” ® MOKN ® M N 2 3 4 5 6 1 Διαγραφή όλων των στοιχείων του ίδιου τύπου Χρησιμοποιώντας ένα από τα ακουστικά που παραλάβατε μαζί με το τηλεφωνικό σας σύστημα, πατήστε MΜενουN (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) #670 MbN: “Χρησιμοπ. ” ® MΛεπτομερ. N MbN: Επιλέξτε τον τύπο των δεδομένων. ® MΜενουN MbN: “Διαγραφη ολων” ® MOKN MbN: “Ναι” ® MOKN MbN: “Ναι” ® MOKN ® M N 2 3 4 5 6 Διαχείριση μνήμης ακουστικού Αν χρησιμοποιήσετε το smartphone σας για να αντιγράψετε εικόνες (που χρησιμοποιούνται από τα ακουστικά σας ως μοτίβο ταπετσαρίας), φωτογραφίες (που είναι συνημμένες στις επαφές του smartphone σας) ή ήχους κλήσης, μπορείτε να Σημείωση: R Αν διαγράψετε έναν ήχο κλήσης που χρησιμοποιείται ως ήχος κλήσης του ακουστικού, θα χρησιμοποιηθεί αντ’ αυτού ο “Ηχος κλ. 1” (προεπιλεγμένος). R Αν διαγράψετε έναν ήχο κλήσης που έχει εκχωρηθεί σε μια κατηγορία τηλεφωνικού 16 Άλλες λειτουργίες καταλόγου, θα χρησιμοποιηθεί αντ’ αυτού η ρύθμιση ήχου κλήσης κάθε ακουστικού. R Αν διαγράψετε μια εικόνα που χρησιμοποιείται ως ταπετσαρία του ακουστικού, θα χρησιμοποιηθεί αντ’ αυτής η “Ταπετσαρια1”. [. . . ] E5-08 23 Άλλες πληροφορίες Επίλυση προβλημάτων Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στο έντυπο Οδηγίες χρήσης που συνοδεύει το τηλεφωνικό σας σύστημα. Γενική χρήση Πρόβλημα Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η λήψη κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας, δεν είναι δυνατή η χρήση των περισσότερων λειτουργιών της εφαρμογής Αιτία και/ή λύση R Η λειτουργία Wi-Fi του smartphone σας είναι απενεργοποιημένη. → Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Wi-Fi του smartphone σας είναι ενεργοποιημένη και ότι το smartphone σας είναι συνδεδεμένο στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με τη μονάδα βάσης. → Android Αν η λειτουργία αναμονής του Wi-Fi του smartphone σας είναι διαμορφωμένη ώστε να αναστέλλει (είσοδος σε λειτουργία αναμονής) τη σύνδεση Wi-Fi προς εξοικονόμηση ενέργειας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία αναμονής. R Έχετε προσθέσει έναν νέο ασύρματο δρομολογητή (ή σημείο ασύρματης πρόσβασης) στο δίκτυό σας. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER TRAVELMATE P255-MG

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER TRAVELMATE P255-MG.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag