οδηγίες χρήσης ACER V205HL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER V205HL Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER V205HL θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER V205HL


ACER V205HL : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1425 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER V205HL QUICK START GUIDE (995 ko)
   ACER V205HL (932 ko)
   ACER V205HL QUICK START GUIDE (410 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER V205HL

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ÷, , flϷ ϸ >ҷ i, , fl ifi ۷ > ̷ fi fi ̷ fi ͷ ̷ ^ifl i, , ~Ҹ ~ٷ fi fl, ~fl ٷ^< , , . 1 ȷ͸ >, , ~i < (. 2) ifl ȷ͸ >, , ~i i < , , ȷ ̷ > ҷfl ٷ 50C ͷ 230C ("MAX"). 2 fi i~fl < i ^i (C) ^ ҷfl i ^i >~ , , fl, <, i~fl ͷ ˷ ҷfl ̷> i ҷfl i ^i ̷ ^< fi . < iٸ <, < ͷ , fi < ^< i < , fl , , ȷ ̷ ȷfl ҷfl. oe < ^fl iٸ ^ fl̷ ^ȷ> < ^fl. [. . . ] < iٸ <, < ͷ , fi < ^< i < , fl , , ȷ ̷ ȷfl ҷfl. oe < ^fl iٸ ^ fl̷ ^ȷ> < ^fl. " fl ii, , fl i ifl < ͷ i i>Ϸ , ~ϸ ^fl ˷ ٷϷfi ~fi Ϸ iifi. " ͷfl fl > ̷ ~fi ̷ iifi ϸ ۷. i~fl >, , ~i ^i <, < ^< i >̷ ~fl ϸٷ , flٷ i, , fl. 21 --ηٸ Ϸ, , >Ϸ ` ηfl ȷ i, < i, , fl < Ϸ, , >Ϸ. iٸ fl̷ >̷ ȷ͸ 10 > : 0 = ٸ i, , fl ͷ 1 3 i̷ ٷ fl· >ٷ i, , fl > <i (. ȷ ̷ < ͷ Ϸ̸ <, , , ifl ȷ͸ >, , ~i ҷfl (> 3) ͷ >ٷ , , ifl >~ ̷ ^< < , O >̷ ͮ ͷ i Ϸ, , >Ϸ ˷ <. --ҷͷ ^fl ҷ i, , ͷ Ϸ̸ < ٷiٸ~̷, flٷ iθ i̷fi ~ fl ͷfi Ϸ, , >Ϸ. շ , > Ϸ, , flϷ fl fi <, fi i< ٷ fl ^ fl ̷ ͷ>i ^<, < iϷ. . 3 > ~ oe ~< i ^i ̷ ȷ^< , , ȷ ̷ i~ ͷҷ >Ϸٷ flϷ. ` Ϸ iٸ ͷ< i̷ٸ fi , < ͷ ȷfl ٷ ^, , < Ϸη< ͸ i ͷ ҷ, , < >. Yٸ, > < Ϸ< ^ ٷ fl, , ٷ i ͷ< fi fi > i flϷ , , ȷ ̷ ^fi ̷ ifl ii fi ϸٷ. ÷, , flϷ ϸ >ҷ ifl ȷ͸ >, , ~i i, , fl i ^i <, , , ( ) ͷ ifl < ifi ҷfl. "'--`Yá oe ^ <, '" >, , ͷ i, , fl Ϸ, , >Ϸ ͷ ҷfl >~i ~fl fi >, , iifi fl̷ < i> ͷ ȷ͸ flʷ fi ȷ͸ i ^Ը ifl̷ fl̷ ~ٸ > ҷfl ȷ͸ >, , ~i i < fi > i, , fl ȷ͸ >, , ~i i ^i > i, , fl ȷ͸ >, , ~i i ^i fi , , < ȷ ͷȷ i~fl ^i, ͸ > i> ͷ ͷٷfi iٷ , , fl i ۷ >~ٷ , , ~fl ~fi. ̷> ٷ ~̷ i , , , ͸ҷ ^<η fi i ^i ^fi ^, , ٸ ^ ۸ 15-20 < < fi i Ϸ, , >Ϸ i~fl ҷfl ^i <, i~fl i ^i <, oe ~Ҹ Ϸ, , >Ϸ fl̷ , , < , fi ^, , ٸ Ϸ, , ٷ , , fi, , ҷ ϸ ͷ i, , ҷfl ͷٷٷ<i ^, , ٸ fi <η ^i 29 `~fi fiȷ < >ٷ i i >, , ~i , , ̸ٷ , iifi i, , fl ͷ < <, fi ͸ > i>, iflٷ ii, , fl, > (Mod. ), ϸ Ը (Prod. i< ٷη<, >̷ ͷٷifi ͷ ^>ٷ iٸ , fl̷ ȷ>Ϸ ϸ > i> ͷ i>̷ ͷٷfiϷٷ ٷη. . ZK630L >, , Ϸfi ~ "ifi Ϸfi ii ii 1) + fl 2) + fl 3) + fl ȷ< ˷<i ^i --< < ͸ٷ 33, 5 . 56 . . . 5, 8 kW 7, 6 kW ~ 8, 85 kW 7, 65 kW 9, 45 kW Ը i < flٷ 1000 W flٷ 800 W " ^i ( <+<) 1800 W Aflٷ , , fl 1650 W fiҷ >ҷ 30 W i~fl ^i 25 W oeϷfi < 230 V/400 V 3N ~ 50Hz " 1850 W iifi ifi fl̷ ͷٷi> ^̷ ͸i > , , fl - 73/23-90/683 (oe, , fl ~fi <) - 89/336 (oe, , fl Ϸ, , fi i, ٸٷ) - 93/68 (> , , fl) ͷ ٷ, , > fi. `" '"`": ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY Spa Viale Bologna, 298 47100 Forli (Italy) 31 , , ͷ<ٷ oe < , , fl ̷^>ٷ >̷ > ~͸, ̷ i > ̷ < , , ͷ<ٷ ^̷ i ~ ͷ. ` ͷ > ̷ fl ͷ< > Ҹ ҷfl < fiϷ ̷ i, fl i 50 < ҷfl i Ϸfli. < fi , >, , ٷ Ϸ< ~fl , , ȷ fli 3 <. fi -- i> iifi: - >, , fi ^<ȷ ͷ ȷfi , , fi , , ͷ<ٷ ̷ fli ^fl - >, , ~fi i Ϸ fl̷ , , > <, ^̷ i ~ ͷ - >, , ͷ< i<~ ͷfi Ҹ, flʷ fi ͸ ȷ͸ i ~ٷ , , ȷ , , fi , < > iifi >. ø < ͷfl > ̷ ~ٷ: 07 RN-F ; H05 RN-F ; H05 RR-F; H05 VV-F ; H05 V2V2-F (T90) ; H05 BB-F. ̷ ͷ< ^ ͷ̸ ̷ ^> ^fl i ̷^>ٷ ̷fl ~ ~ҷ > ̷ i>ٷ ͷ. i> iifi ifl ͸ Ϸ, > ̷ , , ͷٷfi >̷ ͸ ȷ͸ ٷ iifi ͷ ~fi i 32 " fl̷ͷ iifi fl̷ > >̷ ӷ͸ fl̷ͷ (. 11), i> , , ȷ i, , fl ȷ ^fi fi 400 V i> ͷ. [. . . ] ̷ ͷ< ^ ͷ̸ ̷ ^> ^fl i ̷^>ٷ ̷fl ~ ~ҷ > ̷ i>ٷ ͷ. i> iifi ifl ͸ Ϸ, > ̷ , , ͷٷfi >̷ ͸ ȷ͸ ٷ iifi ͷ ~fi i 32 " fl̷ͷ iifi fl̷ > >̷ ӷ͸ fl̷ͷ (. 11), i> , , ȷ i, , fl ȷ ^fi fi 400 V i> ͷ. 11 FO 0330 4x2, 5mm 230V 3~ 12345 L1 L2 L3 PE 12345 L1 N 12345 L1 L2 N 12345 L1 L2 L3 N PE , , fi fl iٸ ^ fl ̷ ifl fl i ̷^>ٷ ^<η `~< ~fl. oe ͷٷifi >~ٷ ͷfl i fl i η ٷ >ҷ ^fl. 3x2, 5mm 230V 1~ 4x2, 5mm 400V 2N~ PE 5x1, 5mm FO 0584 400V 3N~ PE . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER V205HL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER V205HL.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag