οδηγίες χρήσης ACER V225HQL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER V225HQL Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER V225HQL θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER V225HQL


ACER V225HQL : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1665 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER V225HQL QUICK START GUIDE (387 ko)
   ACER V225HQL (2324 ko)
   ACER V225HQL QUICK START GUIDE (287 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER V225HQL

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 7 ¯fiӷ ·>~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ϥ^fi ۷~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ȿٷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ifi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] > ӷ ^i< ٷ >ӷ Ϸ ̷ Ϸ, ٿ~ ٷ ӷ <̷ </η ӷ ٷ < ȷ ^fi ۷~ < <~ < ^< ۷~ fiӷ fi. ȷ>iٷ ~ η>~ ̤^: ^< ^> EMS ^< fiӷ EMS ^< fiӷ EMS ^ > ӷ ʷ> ~ <~ <~: Aӷ~ <~ گfi~ <~ گfi~ <~ TM. : > ӷ fi, fi~ ~ i~ ^ ^ ηٷڷ <^ ٷ~ < ηٿٷ ӷ<~. ӷ~ <~ ( 2. 1) < < ۿ~ ڤ ӷ ʷ> ~ 20 ٷ>~ ӷ~ <~. ʷ>ٷ ifi~ η fi̷ η~ (¿ گ), > η ڷ ڷ̷<i <. ٷ~ ڷ̷fi < <, > ӷ: > ifi ¿ ȷ>iٷ η ӷ < < ӷ i < , < < fi >ٷ ٿٷ <~ ( 1. 8) TM fi ʷ>ٷ ifi~ ̿^ >ӷ ^ӿ i̤ӷ < SIM, < η < CB. گfi~ . ( 2. 2) < < ۷~ ڤ ӷ > ~ 20 ٷ>~ <~ Ͽ, . ʷ>ٷ ifi~ η fi̷ η~ (¿ گ), > η ڷ ڷ̷<i <. ٷ~ ڷ̷fi < <, > ӷ: > ifi ¿ ȷ>iٷ η ӷ < < ӷ i < , < < fi >ٷ 68 69 ٷڷ< <^ ٷڷ< <^ گfi~ . ( 2. 3) fi~ . * ( 2. 5) < < ۿ~ ڤ ӷ ʷ> ~ 20 ٷ>~ <~ ӷ. ʷ>ٷ ifi~ η fi̷ η~ (¿ گ), > η ڷ ڷ̷<i <. ٷ~ ڷ̷fi < <, > ӷ: ȷڿ, , ifi > ifi η ӷ i < < ӷfiٷ ۿ~ ڤ ӷ > fi~ ^ <^. ʷfiٷ < < ӿ ӿ fiٷ > fi~ ^ < ۷~. ȿȷ . ( 2. 4) < < ۷~ ڤ ӷ ʷ> ȿȷ ^ گfi^ η ^ گfi^ <^. TM. : ڷ̷< ȿȷ >ٷ fi ԯ > ӷ ȷʤ, ӿ ~ >~ , > , . * ʷ>ٷ fi ¿ >ٷ fi οٷ ۷~ SIM. 70 71 i>~ < i>~ < ~ >~ > ӷ < > i>~ < ȷ ӷ ۷fi ȿ~ i>~, fi^~: ^>, ٷ η >̷~ ~ <~ ^ <^, ^ ʷ̿^ < ~ <, , ~ ̿^ TM. : Yٷ Ϥ^ , >ٷ ifi, > (> > 28), > ӷ Ͽ ~ i>~ <. ( 3. 3) < < ۿ~ ڤ ӷ ηi> ~ i > ȷ گfi~ <~. fi+M^>: Ϥ^ گ< >ٷ ~ ڤ~ η ٿ گ> ӷ >. ~ . ( 3. 1) < < ۷~ ڤ ӷ Ϥ i< ^> >̷~. ڿٷ ~ fi~ fi~ (, Ϥ >~ >~ 110-113). ڷ̷fi < Ͽ > ۷^<~ ̤ ȷ fi~ >~ ۯο ۷^< ڷ<^, ӷڤ > 42. ^. ifi~ ( 4. 4) OE~ PIN Yٷ OE~ PIN i>, ڤ ӷ ۿ PIN οi ڿ > Ϥ^fi ۷~. . : ڤ ӷ ۿ PIN οi ڿ > Ϥ^. < ӷfiٷ ۿ~ ڤ ӷ: ȯ< fi̷ ηiӷ fi ~ ^~ ۷~ i~ i۷ οٷ ۷~ SIM i fi̷ٷ η i~ > < >ӷ , <iȷ <~, > > ӷ > ȷ ӷ Ϥ ~ ^~ ۷~ i~ ¿ ȷ>. ٯfi <~ ο ¿ η> >^ ~ ڷ̷~ i~ <~ ~ οٷ~ ۷~ SIM. 78 79 i>~ i>~ Ϸ< PIN < ӷfiٷ ۿ~ ڤ ӷ Ͽ ڤٷ PIN ӷ , fi Ըfii fi >ӷ ̤ ӷfiٷ OE~ PIN. < η PIN, ۷~ ٿ ӷ , , ٷ~ . >^̷ SIM Yٷ >ٷ ӷfiٷ >^̷ SIM, Ϥ^fi ۷~ > fi ڤ۷ SIM. , Ϥ^ ٷ η ڤ ӷ < ٷ, , < ^fi ӷ~ οi ڿ > Ϥ^. . : ۷~ >ٷ ӷ < ^fi fi, ~ fiٷ >. > FDN > FDN (Fixed Dial Number), ¿ >ٷ fi οٷ ۷~ SIM, ۷~ ڤ ӷ > ~ گfi~ <~ ӷ ̤ i . ȷ ӷ Ͽ PIN2, ӷڤ < Ϸ< PIN2 ( 4. 6. 7). Ϸ< ^ ӷfiٷ . Ӥ ^fi, ۷~ >ٷ ӷ , , ٷ~ η . 80 AϷ< PIN2 ӷfiٷ Ϸ< PIN2 ۷~ ڤ ӷ Ͽ PIN2. οٷ ۷~ SIM , < < ʷ>ٷ. 81 i>~ i>~ i>~ ifi~ >i ( 4. 7) fi̷~ ^fi~ ٷ~ < ӷfiٷ, > ӷ > fi ηٿ > i >ٷ ^fi~. > < ȿȷ ~ η ٿ, ٷ~ ٷ ηٿϷ iο <ڷ. < < ۷~ ڤ ӷ ۷fi ڿ ~ ifi~ ӷ ʷ>ٷ ȯfi^ < ڷ. [. . . ] Yٷ >ٷ fi Ϥ^ < < >~, ̿ٷ MIDlet. 126 127 ^ۿ ^ۿ PIN (Personal Identification Number) ^fi~ ʷ>~ ٷ Ϥ^/SIM ηٿ ~ fiv~ <~. > ӷ >ӷ ڷ, , <~ ^~ ٷ, , <~ ifi~ η > ӷ Ϸi> fi^~ i. PUK (PIN Unblocking Key) ^fi~ ʷ>~ >ٷ ȷ >^̷ fiٷ <i Ͽi~ PIN >~ ڤ~ ȷԯο. SDN (Service Dialling Numbers) i> > ڤٷ fi ԯ η ڤ fi, Τ~ >~, fi^~ >ӷ ^fi ٷ>, >~ ηٷfi, >~ <~ Ϸ η ٷ~ ӿ~. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER V225HQL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER V225HQL.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag