οδηγίες χρήσης ACER X1240

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER X1240 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER X1240 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER X1240


ACER X1240 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1084 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER X1240 QUICK START GUIDE (809 ko)
   ACER X1240 (1105 ko)
   ACER X1240 ǔ (2479 ko)
   ACER X1240 QUICK START GUIDE (809 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER X1240

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 7. --fl̷ͷ >, , ~i ȷ͸ >, , ~i ȷ͸ >, , ~i ȷ͸ >, , ~i ȷ͸ >, , ~i ȷ͸ >, , ~i i < fi i~fl < (C) 8. --̷fl ~< ~ҷ< 20 i, , fl --fl ȷ͸ >, , ~i (^ ZOU 854) i< ٷ >η fl̷ ^ȷ>̷ ȷ͸. 2) --ҷȷ͸ Ϸ, , flϷ ϸٷ >~ٷ < ͷ < flٷ ӷ^flٷ ȸ^ ͷٷfi ^. ÷, , flϷ ϸ >ҷ i, , fl ifi ۷ > ̷ fi fi ̷ fi ͷ ̷ ^ifl i, , ~Ҹ ~ٷ fi fl, ~fl ٷ^< , , . [. . . ] 2 fi i~fl < i ^i (C) ^ ҷfl i ^i >~ , , fl, <, i~fl ͷ ˷ ҷfl ̷> i ҷfl i ^i ̷ ^< fi . < iٸ <, < ͷ , fi < ^< i < , fl , , ȷ ̷ ȷfl ҷfl. ȷ͸ >, , ~i < (. 3) ifl ȷ͸ >, , ~i i < , , ȷ ̷ > ҷfl ٷ 50C ͷ 230C ("MAX"). i~fl >, , ~i ^i <, < ^< i >̷ ~fl ϸٷ , flٷ i, , fl. 21 --ηٸ Ϸ, , >Ϸ ` ηfl ȷ i, < i, , fl < Ϸ, , >Ϸ. iٸ fl̷ >̷ ȷ͸ 10 > : 0 = ٸ i, , fl ͷ 1 9 i̷ ٷ fl· >ٷ i, , fl > <i. 4): fli ȷ͸ ~< fl fl 9 , , ȷ Ҹ ~͸ <Ϸ , , ȷ ̷ ٷfl Ϸ, , >Ϸ ͷ ͷٸ ̷ ifl ifi >. ȷ ̷ < ͷ Ϸ̸ <, , , ifl ȷ͸ >, , ~i ҷfl (> 9) ͷ >ٷ , , ifl >~ ̷ ^< < , >̷ ͮ ͷ i Ϸ, , >Ϸ ˷ <. --ҷͷ ^fl ҷ i, , ͷ Ϸ̸ < ٷiٸ~̷, flٷ iθ i̷fi ~ fl ͷfi Ϸ, , >Ϸ. շ , > Ϸ, , flϷ fl fi <, fi i< ٷ fl ^ fl ̷ ͷ>i ^<, < iϷ. . " ͷfl fl > ̷ ~fi ̷ iifi ϸ ۷. oe fiҷ , , ȷ i ȷ͸ iٸ ^ fl̷ ^ȷ> >̷ fiҷ i ȷfl fl̷ͷ >, , ~i, i ȷ͸ ͷ ~ ٷ <. iٸ fiҷ i, , fl ٷ , fi ^ fi , , fl, > i ̷ > ҷfl ٷ ^i, , < fl·. oe < ^fl iٸ ^ fl̷ ^ȷ> < ^fl. " fl ii, , fl i ifl < ͷ i i>Ϸ , ~ϸ ^fl ˷ ٷϷfi ~fi 22 fi i ^i --< ̷ Ϸ, , ٷ i ^i fi. ` Ϸ iٸ ͷ< i̷ٸ fi , < ͷ ȷfl ٷ ^, , < Ϸη< ͸ i ͷ ҷ, , < >. 10 27 >η fl ~<i, fi ifl " i ̷ ͷ˷fl ٷ i ^i ~ٷ ϸ >̷ i, , Ҹ ^i, , , , < ͷ ̷ , , < ͷ˷ϸ >̷ Ϸη͸ fl. ˷fl fl̷ͷ ~ i ^i ٷ fl ^i<. < i, , fl < iifi i, , fl <, ҷͷ >, , ٷ <, ̷ fi ͸ ۷ > i>. "'--`Yá oe ^ <, '" >, , ͷ i, , fl Ϸ, , >Ϸ ͷ ҷfl >~i ~fl fi >, , iifi fl̷ < i> ͷ ȷ͸ flʷ fi ȷ͸ i ^Ը ifl̷ fl̷ ~ٸ > ҷfl ȷ͸ >, , ~i i < fi > i, , fl ȷ͸ >, , ~i i ^i > i, , fl ȷ͸ >, , ~i i ^i fi , , < ȷ ͷȷ i~fl ^i, ͸ > i> ͷ ͷٷfi iٷ , , fl i ۷ >~ٷ , , ~fl ~fi. ̷> ٷ ~̷ i , , , ͸ҷ ^<η fi i ^i ^fi ^, , ٸ ^ ۸ 15-20 < < fi i Ϸ, , >Ϸ i~fl ҷfl ^i <, i~fl i ^i <, oe ~Ҹ Ϸ, , >Ϸ fl̷ , , < , fi ^, , ٸ Ϸ, , ٷ , , fi, , ҷ ϸ ͷ i, , ҷfl ͷٷٷ<i ^, , ٸ fi <η ^i 28 `~< ~fl ȷ< , , fi --< < 60 . ifl ~ʸ ^ ̷ ii ٷ ͸i˷ >η ҷ͸ ηٸ : ZC6675 " kW 5, 8 oeϷfi < (50 Hz) 230 V ZK630L " kW 7, 6 oeϷfi < (50 Hz) 230 V "ifi Ϸfi ~ ii ii + fl 7, 66 - 9, 46 kW ȷ< ˷<i ^i --< < ͸ٷ 33, 5 . 53 . . . Ը i < flٷ 1000 W flٷ 800 W " ^i ( <+<) 1800 W Aflٷ , , fl 1650 W fiҷ >ҷ 30 W fiҷ i~ >ҷ 20 W i~fl ^i 25 W oeϷfi < 230/400 V 3N ~ 50Hz " 1860 W iifi ifi fl̷ ͷٷi> ^̷ ͸i > , , fl - 73/23-90/683 (oe, , fl ~fi <) - 89/336 (oe, , fl Ϸ, , fi i, ٸٷ) - 93/68 (> , , fl) ͷ ٷ, , > fi. 29 , , ͷ<ٷ oe < , , fl ̷^>ٷ >̷ > ~͸, ̷ i > ̷ < , , ͷ<ٷ ^̷ i ~ ͷ. ` ͷ > ̷ fl ͷ< > Ҹ ҷfl < fiϷ ̷ i, fl i 50 < ҷfl i Ϸfli. < fi , >, , ٷ Ϸ< ~fl , , ȷ fli 3 <. fi -- i> iifi: - >, , fi ^<ȷ ͷ ȷfi , , fi , , ͷ<ٷ ̷ fli ^fl - >, , ~fi i Ϸ fl̷ , , > <, ^̷ i ~ ͷ - >, , ͷ< i<~ ͷfi Ҹ, flʷ fi ͸ ȷ͸ i ~ٷ , , ȷ , , fi , < > iifi >. ø < ͷfl > ̷ ~ٷ: 07 RN-F ; H05 RN-F ; H05 RR-F ; H05 VV-F ; H05 V2V2-F (T90) ; H05 BB-F. ̷ ͷ< ^ ͷ̸ ̷ ^> ^fl i ̷^>ٷ ̷fl ~ ~ҷ > ̷ i>ٷ ͷ. i> iifi ifl ͸ Ϸ, > ̷ , , ͷٷfi >̷ ͸ ȷ͸ ٷ iifi ͷ ~fi i 30 " fl̷ͷ iifi fl̷ > >̷ ӷ͸ fl̷ͷ (. 11), i> , , ȷ i, , fl ȷ ^fi fi 400 V i> ͷ. [. . . ] i> iifi ifl ͸ Ϸ, > ̷ , , ͷٷfi >̷ ͸ ȷ͸ ٷ iifi ͷ ~fi i 30 " fl̷ͷ iifi fl̷ > >̷ ӷ͸ fl̷ͷ (. 11), i> , , ȷ i, , fl ȷ ^fi fi 400 V i> ͷ. 11 FO 0330 4x2, 5mm 230V 3~ 12345 L1 L2 L3 PE 12345 L1 N 12345 L1 L2 N 12345 L1 L2 L3 N PE , , fi fl iٸ ^ fl ̷ ifl fl i ̷^>ٷ ^<η `~< ~fl. oe ͷٷifi >~ٷ ͷfl i fl i η ٷ >ҷ ^fl. 3x2, 5mm 230V 1~ 4x2, 5mm 400V 2N~ PE 5x1, 5mm FO 0584 400V 3N~ PE . 12 31 ~ϸ ~ϸ fl̷ Ϸ͸ ȷ< ͷ ٷ i< i , < ~i fi i fli i Ҹٷ ̷ fl ^ fl̷ ͷ<η ͷ < ҷfl. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER X1240

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER X1240.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag