οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX F54861

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX F54861 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX F54861 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX F54861


AEG-ELECTROLUX F54861 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (5134 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   AEG-ELECTROLUX F54861 (5136 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX F54861

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Me to trìgvno proeidopoìhshz kai/ç me toyz òroyz Proeidopoìhsh!, Profùlajh!, Prosoxç!, ypogrammìwontai oi sxetikéz proeidopoiçseiz gia thn asfàleià saz ç gia thn apotelesmatikç leitoyrgìa thz syskeyçz. Metà apò aytò to shmàdi ua éxete kàpoiez symplhrvmatikéz plhroforìez gia th diamòrfvsh kai thn praktikç xrçsh thz syskeyçz. Diamésoy toy trifyllioù shmadeùontai kàpoiez parathrçseiz poy aforoùn thn oikonomikç kai filikç proz to peribàllon xrçsh thz syskeyçz. Gia ta endexòmena problçmata poy prokùptoyn, stiz odhgìez xrçshz periéxontai merikéz plhroforìez poy ua saz epitrécoyn na lùsete to pròblhma xvrìz na prépei na apeyuynueìte sthn yphresìa texnikçz boçueiaz. [. . . ] Eàn synantçsete problçmata òtan xrhsimopoieìte ta proiònta 3 se 1 gia prèth forà parakaloùme na epikoinvnçsete me th grammç ejyphréthshz katanalvtèn toy kataskeyastç toy aporrypantikoù (o ariumòz thlefènoy xorhgeìtai epànv sth syskeyasìa proiòntoz). Eidikéz s ymboyléz 'Otan xrhsimopoieìte proiònta syndyasmoù 3 se 1 symboyleùoyme th xrçsh thz leitoyrgìaz "3 se 1". Eàn apofasìsete na epistrécete pàli sth xrçsh toy stàntar systçmatoz aporrypantikoù saz symboyleùoyme na: q q Janagemìsete amfòtera ta doxeìa alatioù kai lampryntikoù. Strécte th rùumish sklhròthtaz neroù sthn ychlòterh dynatç uésh kai ekteléste apò 1 évz 3 kanonikà progràmmata plùshz xvrìz fortìo. Ryumìsete pàli thn kataxèrish sklhròthtaz neroù sùmfvna me th sklhròthta toy neroù sthn perioxç saz. q 22 Progràmmata plùshz Perigrafç kùkloy PEndiàmeso jéplyma Timéz katanàlvshz (3) Diàrkeia progràmmatoz (se leptà) AUTOMATIC (AYTOMATO) Kanonikç brvmià. Piatikà, maxairopçroyna, koywinikà Kanonikç brvmià. Piatikà kai maxairopçroyna · · · · · 80 évz 105 25 évz 30 113 évz 127 160 évz 170 0. 8 évz 1. 2 0. 7 évz 0. 8 1. 6 évz 1. 8 0. 75 évz 0. 8 (1) 30 MIN. (Grçgoro) - · - · - INTENSIV CARE 70° (Entatikò) · · 2x · · · (2) ENERGIE SPAREN · · · · · (1) Idanikò gia to plùsimo katsarolikèn kai maxairopçroynvn prvinoù kai deìpnoy (nvpç brvmià). Aytò eìnai to téleio kauhmerinò prògramma, epinohméno gia tiz anàgkez mìaz oikogéneiaz 4 atòmvn poy epiuymeì na plùnei mònon katsarolikà kai maxairopçroyna prvinoù kai deìpnoy. (2) Dokimastikò prògramma gia to EN 50242 (blépe "Symboyléz gia Kéntra Elégxoy"). Aytò to prògramma, anaptùxuhke gia th xrçsh aporrypantikèn me énwyma, saz epitrépei na epitùxete, me meivménh katanàlvsh enérgeiaz ta ìdia apotelésmata kauarismoù poy diaforetikà ua mporoùsan na epiteyxuoùn mòno me ta progràmmata 65°C kai symbatikà aporrypantikà. Gia na symchfisteì h xamhlòterh uermokrasìa, h diàrkeia thz plùshz kai toy stegnèmatoz éxoyn parataueì. (3) Oi timéz katanàlvshz lambànontai ypòch vz kauodhghtikéz kai ejartèntai apò thn pìesh kai th uermokrasìa toy neroù kauèz epìshz ki apò tiz metaboléz thz paroxçz reùmatoz. "AYTOMATO" prògramma plùshz Katà to "AYTOMATO" prògramma plùshz h posòthta brvmiàz sta piatikà kauorìwetai apò to pòso uolò eìnai to nerò. Diakopç akùrvsh enòz progràmmatoz plùshz Diakòptete ç akyrènete éna prògramma plùshz se ejélijh MONO eàn Eìnai apolùtvz anagkaìo. O atmòz mporeì na bgei éjv òtan anoìgoyme thn pòrta. Anoìjte thn pòrta me prosoxç. Diakopç progràmmatoz plysìmatoz A) Anoìjte thn pòrta toy plynthrìoy piàtvn, to prògramma ua stamatçsei. Kleìste thn pòrta, to prògramma ua jekinçsei apò to shmeìo sto opoìo diakòphke. B) piéste to plçktro énarjhz/paùshz se aytçthn perìptvsh òlez oi fvteinéz endeìjeiz ua sbçsoyn (ektòz apò th fvteinç éndeijh on/off). Piéste to plçktro énarjhz/paùshz janà to programma ua janajekinçsei apò to shmeìo thz diakopçz toy. Gia a na diagràcoyme éna prògramma plysìmatoz Gia na diagràcoyme éna programma plùshz eìnai aparaìthto na epanaprogrammatìsoyme to plyntçrio. Patçste sygxrònvz ta koympià leitoyrgìaz 2 kai 3 gia perìpoy 2 deyteròlepta, h endeiktikç lyxnìa toy tréxontoz progràmmatoz ua anabosbçsei perìpoy 2 deyteròlepta. Metà apò perìpoy 2 deyteròlepta ua òlez oi endeiktikéz lyxnìez (ektòz apò th fvteinç éndeijh on/off kai oi fvteinéz endeìjeiz alatioù kai lampryntikoù) ypodeiknùontaz òti to prògramma plùshz akyrèuhke kai h syskeyç brìsketai tèra ston tròpo kataxèrishz. Eàn prépei na jekinçsei éna néo prògramma, elégjte eàn ypàrxei aporrypantikò sth uçkh aporrypantikoù. 7. Diagrafç miaz kauysterhménhz ekkìnhshz Gia th diagrafç miaz kauysterhménhz ekkìnhshz prépei na epanaprogrammatìsoyme to plyntçrio. Akoloyueìste tiz ìdiez odhgìez poy dòuhkan "Gia na diagràcoyme éna prògramma plùshz". H diagrafç miaz kauysterhménhz ekkìnhshz prokaleì kai th diagrafç toy progràmmatoz poy éxei kauoristeì se aytç thn perìptvsh prépei na kànete kai pàli ton programmatismò. 25 8. [. . . ] - Topouetçste to svlçna eisòdoy neroù katà tétoio tròpo èste na mhn eìnai poté pio chlà apò to àkro pyuména thz balbìdaz asfaleìaz. 38 Sùndesh svlçna ejòdoy neroù To àkro toy svlçna ekkénvshz mporeì na syndeueì me toyz ejçz tròpoyz: 1. Sthn tàpa sifonioù ejòdoy, asfalìwontàz to sthn kàtv pleyrà thz epifàneiaz ergasìaz. Me aytòn ton tròpo ua prolhfueì to tréjimo thz diarroçz neroù apò to sifòni sto mhxànhma. Gantwvméno epànv sto àkro toy neroxùth xrhsimopoièntaz ton eidikò kampylvtò plastikò odhgò (eàn xorhgeìtai me to mhxànhma). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX F54861

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX F54861.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag