οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC600

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC600 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC600 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC600


AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC600 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2060 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC600

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Eàn h syskeyç poylhueì ç metabibasteì se àllon idioktçth, ç eàn metakomìsete ki afçsete th syskeyç, bebaivueìte òti to egxeirìdio ménei pànta mawì me th syskeyç èste o néoz xrçsthz na mporései na enhmervueì gia th leitoyrgìa thz syskeyçz kai tiz shmantikéz plhroforìez asfàleiaz. Oi paroùsez plhroforìez xorhgoùntai gia thn dikç saz kalùterh asfàleia. PREPEI na tiz diabàsete prosextikà prin thn egkatàstash ç th xrçsh thz syskeyçz. Egkatàstash q q Elégjte to plyntçrio piàtvn saz gia endexòmenez whmiéz apò th metaforà. Eàn to plyntçrio piàtvn saz éxei whmiéz, ua prépei na epikoinvnçsete me ton antipròsvpò saz. [. . . ] Gi' aytòn to lògo merikéz tamplétez aporrypantikoù den mporoùn na dialyuoùn kai na anaptùjoyn thn plçrh kauaristikç isxù toyz sth diàrkeia sùntomvn programmàtvn. Katà synépeia parakaloùme na xrhsimopoieìte kanonikà progràmmata òtan xrhsimopoieìte tamplétez aporrypantikoù, gia na ejasfalisteì h plçrhz ejàleich tvn ypoleimmàtvn aporrypantikoù. Mhn topoueteìte tiz tamplétez ston kàdo ç sto kalàui maxairopçroynvn efòson kat' aytòn ton tròpo ua prokùcoyn kakà apotelésmata plùshz. Oi tamplétez prépei na topouetoùntai sth dosologikç uçkh aporrypantikoù. Xrçsh anàmiktvn aporrypantikèn "3 se 1" Genikéz symboyléz Aytà ta proiònta eìnai aporrypantikà me syssvmatvménez kai syndyasménez leitoyrgìez aporrypantikoù/lampryntikoù kai alatioù. Prin xrhsimopoiçsete aytà ta proiònta ua prépei prèta na elégjete eàn h sklhròthta toy neroù thz paroxçz saz eìnai symbatç me th xrçsh aytèn tvn proiòntvn òpvz xorhgeìtai apò ton kataskeyastç toy aporrypantikoù (epànv sth syskeyasìa proiòntoz). Aytà ta proiònta prépei na xrhsimopoioùntai thrèntaz ayshrà tiz odhgìez toy kataskeyastç toy aporrypantikoù. Eàn synantçsete problçmata òtan xrhsimopoieìte ta proiònta 3 se 1 gia prèth forà parakaloùme na epikoinvnçsete me th grammç ejyphréthshz katanalvtèn toy kataskeyastç toy aporrypantikoù (o ariumòz thlefènoy xorhgeìtai epànv sth syskeyasìa proiòntoz). Sympyknvméno aporrypantikò Bàsei thz xhmikçz toyz sùnueshz, ta aporrypantikà plynthrìoy piàtvn mporoùn na diaireuoùn se dùo basikà eìdh: - symbatikà, alkalikà aporrypantikà me kaystikà systatikà. - aporrypantikà xamhlçz sygkéntrvshz alkalìvn me fysikà énwyma. H xrçsh programmàtvn plùshz 50°C se synàrthsh me ta sympyknvména aporrypantikà meiènei th rùpansh kai kànei kalò sta piatikà saz. Aytà ta progràmmata plùshz endeìknyntai idiaìtera gia tiz idiòthtez diàlyshz thz akauarsìaz tvn enwùmvn sto sympyknvméno proiòn. Gi' aytòn to lògo ta progràmmata plùshz 50°C sta opoìa xrhsimopoioùntai ta sympyknvména aporrypantikà mporoùn na epitygxànoyn ta ìdia apotelésmata poy diaforetikà mporoùn na epiteyxuoùn mòno xrhsimopoièntaz progràmmata 65°C. Eidikéz symboyléz 'Otan xrhsimopoieìte proiònta syndyasmoù 3 se 1 epiléjte th xamhlòterh dynatç rùumish gia th sklhròthta neroù. Adeiàste prèta to kàtv kalàui kai metà to epànv, étsi ua apotrapeì to stàjimo toy neroù apò to epànv kalàui sta piatikà toy kàtv kalauioù. 5. Diakopç enòz progràmmatoz plùshz se ejélijh Allàjte ç diakòcte éna prògramma plysìmatoz se leitoyrgìa MONO eàn eìnai apòlyta aparaìthto. Mporeì na diafùgei kaytòz atmòz òtan anoìjete thn pòrta. Anoìgete thn pòrta prosektikà. Gia th diakopç enòz progràmmatoz plùshz q q Anoìjte thn pòrta plynthrìoy piàtvn, to prògramma ua stamatçsei. Kleìste thn pòrta, to prògramma ua jekinçsei apò to shmeìo sto opoìo diakòphke. Patçste to koympì On/Off (se aytçn thn perìptvsh ua sbçsoyn òlez oi ensvmatvménez endeiktikézlyxnìez). Patçste janà to koympì On/Off, prògramma ua jekinçsei apò to shmeìo sto opoìo diakòphke. 6. Téloz toy progràmmatoz plùshz To plyntçrio piàtvn ua stamatçsei aytomàtvz. H fvteinç éndeijh toy progràmmatoz mòliz teleièsei paraménei anamménh, sbçste to plyntçrio piàtvn piéwontaz to koympì On/Off. Anoìjte thn pòrta kai periménete merikà leptà prin na bgàlete ta piàta, kat' aytòn ton tròpo ua eìnai pio krùa kai ua éxoyn stegnèsei kalùtera. Mporeì na ypàrxei nerò stiz pleyréz kai sthn pòrta toy plynthrìoy piàtvn kai to anojeìdvto atsàli endexoménvz ua eìnai pio krùo apò ta piatikà. 12 Syntçrhsh kai kauariòthta Kauarìste tiz ejvterikéz epifàneiez toy mhxançmatoz kai ton pìnaka elégxoy me éna notisméno malakò panì. [. . . ] Sthn tàpa sifonioù ejòdoy, asfalìwontàz to sthn kàtv pleyrà thz epifàneiaz ergasìaz. Me aytòn ton tròpo ua prolhfueì to tréjimo thz diarroçz neroù apò to sifòni sto mhxànhma. Gantwvméno epànv sto àkro toy neroxùth xrhsimopoièntaz ton eidikò kampylvtò plastikò odhgò (eàn xorhgeìtai me to mhxànhma). Me agvgò ston toìxo efodiasméno me ejaerismò, me elàxisth esvterikç diàmetro 4 ek. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC600

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC600.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag