οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX SU96040-6I INSTALLATION

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX SU96040-6I Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX SU96040-6I θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX SU96040-6I


AEG-ELECTROLUX SU96040-6I INSTALLATION: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (839 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   AEG-ELECTROLUX SU96040-6I (0 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX SU96040-6IINSTALLATION

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 10 ß áÝåõçò åý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Þµáá ç åéõßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 åéç õ çéç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 åééÞåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 åéÜ ááçééÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 áááç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 õåõáßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ýçç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 åáéþáò õÞé áò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 éßç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 éáÞ åý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ýåõç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 åéÞ ýåç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2 A. [. . . ] áÞå áÜ ßé Þ éá ç åáåßçç õ ܵµáò. éá üõò ááåßáò, å µåßå á áßåå áÜé åÜ ç åµáßá õ åý ýçò åßáé ý õçÞ. 3. 6. 2. ßçç ܵµáò õ Ýáò é éÞåå üáµµá Ýåé á áµáÞåå õÞé áþáò Þ «¸áç/ áýç» . å åßç õ åßáé áýá á Üåå ç ßçç áßé áµÜé á ááÞåé éá µåéÜ åõåüåá. Ü åéõµåßå á áÜåå üáµµá á Ýåé þá á áõþåå Ý üáµµá (Ýåå ááÜ). 3. 6. 3. ýç õ ܵµáò Ü åéõµåßå á áõþåå üáµµá, åéÝå éáüç åéÞò áµµÜ ç Ýç «áµÜçµástop». þá µåßå á åéÝåå áéýé üáµµá áý Ýåå áõþåé çýµå. * áÜá µå µÝ 6 4. á ááÜ å åßõ üåò éò éáÝò åéÝò, áÜ áÜ é õçéµÝåò õµßåéò. üáµµá ýçò üç éáÝò åéÝò åµáßåò åéÝò áááþåéò ßá kWh åÜ °C  åõÜ Þ µáéÜ, éá áÜåéµá áéÜ åµÝá ýá åáßáò, åüéá, áåµÜéá, åÝåò.  OIKONO MIKO åõÜ Þ µáéÜ, éá áÜåéµá áéÜ åµÝá ýá åáßáò, åüéá, áåµÜéá, åÝåò. õåéÜ õܵáá, åþõá, µáéÜ, õܵéá, µýåò. 5, 5 kg 5, 5 kg üõç ý éݵá éÝ Ýáµá áõÝçç Ýáçò 60 E * 49 1, 04 140-150 2, 5 kg ýµç ýç / üõç ý éݵá éÝ Ýáµá áõÝçç Ýáçò ýµç ýç / üõç éÝ Ýáµá áõÝçç Ýáçò 60 50 40 57 57 57 1, 10 0, 90 0, 60 90-100 85-95 75-85 éá üá á åõáßçá õܵáá, üò õßåò. 2, 5 kg 40 30 52 52 0, 60 0, 40 65-75 60-70 éá µÜéá õ Ýáé õÞé µå ç Ýåéç «áü µáß, Ýåáé õÞé, å µáåýåé». á õÜ áõáéÜ á Ýåé á ßáé µå åééü µåéü åß áåõåßá Ü, Þ ç Þç çò õßò ýçò µå ç ûüåç üé õÞé á åéÞåé áµÝò. á áõáéÜ å áµÝåò á Ýåé á åýáé ç Þç çò õßò ýçò õÜé áõáéý õ õçßõ. üçá õ áõáéý õ çéµéåßáé åáÜáé áü ç üçá ý õ üåéáé á õý, ç çüçá õ åý áé áµü µéÜò ý. Ü åü åßáé µááü µåßå á µåéþå ß ç üç. õÞå ß ç üç åÜ åü åßáé çü (õéÜáé á çéµéåßáé áçõéü åý) Þ á ýá åßáé ý åµÝá. åßå á Þå ç õçåßá ýåõçò Þ Üç áµüéá õçåßá éá á µÜåå ç çüçá õ åý çò åéÞò áò. 5. 2. üç ý áÜá µå ç ýç õ õܵáò üçá ý õ þåå Ü å á Ýåé á ååÜåé ç µÝéç çéüçá õ õçßõ áò. çéüçá áõÞ µåß á µåáÜåáé éáß åáÜáé áü ç ýç õáµÜ. åéþå ç üçá ý üá áõÜ åßáé ý åµÝá Þ üá åßáé éáµÝá áü ý áçéü ýáµá. ¼á á õܵáá å Ýõ ßé ü áé ç ßéá éáüçá õÜççò åý. é' áõü åéÜ á Ýåé á åµßåå Ü ò åÞò : · Þåò ݵéµá, áÜ üé ááåµéµÝò éá á áµáåÜ , éÜ áé áܵåéá ýá. [. . . ] åéÜ ááçééÜ éáÜåéò ¾ò Üò ÂÜò 850 mm 400 mm 600 mm 230 V / 50 Hz 2300 W Üéç Ýéç 0, 05 MPa (0, 5 bar) 0, 8 MPa (8 bars) ýò 20x27 Üç áÞò åýµáò õéÞ áþµåç éýò ßåç åý ýåç µå ßõ áÞò åý áýá õåõÞ åßáé ýµç ò ç åÞò çßá çò 89/336/ åß åµáçéÞò õµáüçáò áé 72/23 çßá áµçÞò Üçò. 13 3. õåõáßá á åáÞµáá õ áåýõ á ååéÜ µÝç õ õçßõ áÜ ç éÜåéá çò µåáÜò Ýåé á ááéåý üá é ç Þç çò õåõÞò éá þç Ü. áéÝå ç õåõáßá çò õåõÞò. õßå ç õåõÞ á Üéá, µåÜ ááéÝå á õéÜ õåõáßáò Ü áü éçÞá, áé åõõáµµßå Ýò õÞé. 3. 2. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX SU96040-6I

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX SU96040-6I.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag