οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX X 99384 MD0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX X 99384 MD0 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX X 99384 MD0 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX X 99384 MD0


AEG-ELECTROLUX X 99384 MD0 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4103 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX X 99384 MD0

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue : Neutral Brown : Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows; The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. [. . . ] < A ͷӿ ȷ ӷ Ͽ ڤ ηӿ. GR 11 Τ~ >~ (TMӤȷ) < TMȯ>^ ӷ i ȷ ӷ ۷fi ȿ~ i>~ < fiڷ~ LCD. > fi > ȷ οi , < . TMTM i>~ ۷fiη fiʷٷ iٷ <. < ¯> < >ӷη Ϥ ~ ȷ~ ӿ~ i ()/(+) (OEٷ) (~~) MENU () )/( ) (a) 1 2 < MENU ȷ ӷ , ifi . < i ()/(+) ȷ ӷ ȷϤ ifi ȯ> fi . ̤~ ٷ>ٷ ȿ < ڿ. ̤~ ̤ ȯ> fi . 3 < '/" ȷ ӷ ȷϤ ifi ȯ> η < \/| ȷ ӷ ۷fi ̤ ȯ>. ȷ ο ȯ> (. . "ڿ̷ٷ" ifi "i. "), < OK ȷ ӷ , ifi ^ i>^. ^ fi fi > ӷ i. + + + + 3 < P ( )/( ) ȷ ӷ ȷϤ ifi ȯ> η < i ()/(+) ȷ ӷ ۷fi ̤ ȯ>. ȷ ο ȯ> (. . "ڿ̷ٷ" ifi "i. "), < (~~) ȷ ӷ , ifi ^ i>^. ^ fi fi > ӷ i. + + + + 4 < MENU ȷ ӷ ·Ӥi ifi < END ȷ ӷ ڤ, , ȷ ifi. 4 < MENU ȷ ӷ ·Ӥi ifi. i ڿ ٿ MENU, i ·Ӥگ ifi. 12 GR Τ~ >~ (TMӤȷ) , Ϥ~ i>^ 0 ȷ ̤~ > ^ i>^ οi ȯ> , ӷi> > ٷ ڷο^. TMTM >~ η ȿ~ > ~ ifi~ 'fi > >ӷ fi ȷ fi <~ η ӷ ȷʤ fi ڷ̷< ʿ. "ڿata" < " kٿٷ" > ӷ i> fiٷ > EXT1 < EXT2 ^~ ̷ fi. fiӷ v o [ fi ] fiӷ i. + + + + TM> >i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 :. U : . END: E . ̿ڷ ڷ^ >ӷ fi~ >~ ȷ ¯<. < '/" ȷ ӷ ȷϤ " fi̷ i" η < . ȷ fi̷ ӷ< fi̷ i fi ڷ< ̿~ ڷ̿^ ^< / Ϸ< fi̷~ 5 < '/" ȷ ӷ ȷϤ ifi ȯ> η : SELECT O\/|ENTER ӷM ڷ<EXIT i. ̷> PAL B/G 3 < '/" ȷ ӷ ȷϤ ifi ȯ> : BACK E : η : SELECT O\/|ENTER ӷM ڷ<EXIT i. fi , ٷ ^̿^ < , , 199 224. 25B E12 PAL B/G > TMTM > ӷ Ͽ "TM̷ ^̿^" η "TM̷ <" fi fiٷ "ڷ" > " ~ ~". 6 < '/" ȷ ӷ Ϥ "i< ڷ. fi". 0 1 2 3 4 5 6 7 S S S S E E E 6 8 10 11 3 5 6 8 9 0 1 2 3 4 5 E E E E E E E E 1 1 3 3 3 5 5 9 0 1 6 7 8 0 3 1 1 1 1 2 2 2 2 6 7 8 9 0 1 2 3 EEE54 56 57 4 : SELECT O K : ENTER M : BACK E : EXIT < END ȷ . </ ԯ< 0199 044 859 (NB) ڷ< ηӿ Ͽ fi < ηӿ. ٤~ ۯfi~ ӿ fi <̷, ԯ< ηٿٷ~ η ۯ ӷٷfi. ̤ ȯ> ӿ TMfiٷ 1 1 1 1 1 1 7 < '/"/\/| ȷ ӷ Ϥ i ^ ڷ̿^ fi > ٷ ڿ̷ٷ i i η < ȷ ӷ ·Ӥi ifi i>^ ~ fi̷~ ӷ<~. 0 1 2 3 4 5 6 7 S S S S E E E 6 8 10 11 3 5 6 8 9 0 1 2 3 4 5 E E E E E E E E 1 1 3 3 3 5 5 9 0 1 6 7 8 0 3 1 1 1 1 2 2 2 2 6 7 8 9 0 1 2 3 EEE54 56 57 Y̷ ڿ̷ٷ, Y̷ ڿ̷~ ( 5 iΤ~ ̤~ ڷ<~). ^̿^ TM̷ < ڿ, , , 1 1 1 1 1 1 > ӿȷ <̷ "() (YNO)" > ٷ ڿ ڷ>ٷ. TMTM > > 6 ȷ ̤~ fi ڿ ȷη> ӷ<~. TMTM ӿ ~ i>~ ̷ ^̿^ ٷ ηӿȷ, ӷϷ< ηӷ > ӷ >ӷ <. i ӷ ӷϷ< ηӷ Ͽ "fi̷" "TM̷ ^̿^" ڤ ̷ <, , ~ (PAL < SECAM). 16 GR <~ >~ (TMӤȷ) [3] fi i~ ^ ڷ̿^ ȷ ο ڿ̷ٷ ӷ Ϸ iڷ. 4 ȷڿ ڿ̷ٷ ̤ ڿ, < '/"/\/| ȷ ӷ Ϥ fiڷ̷ ٤~ ~ ڿ~. 0 1 2 3 4 5 6 7 S S S S E E E 6 8 10 11 3 5 6 8 9 0 1 2 3 4 5 E E E E E E E E 1 1 3 3 3 5 5 9 0 1 6 7 8 0 3 1 1 1 1 2 2 2 2 6 7 8 9 0 1 2 3 EEE54 56 57 1 1 1 1 1 1 1 2 5 i< ٷ , <̷ٷ fi 1 ^~ 3 [1] fi̷ ӷ< ȷ ӷ , ifi "ڿ̷ٷ". < '/" ȷ ӷ ȷϤ "fi" η < OK. ȷ fi̷ ӷ< fi̷ i fi ڷ< ̿~ ڷ̿^ ^< / Ϸ < fi̷~ < OK ȷ ӷ ȷڿ, , ٷ ̤ӷ ڿ̷ٷ. < END ȷ . 6 [5] ۷^</Ϸ< fi̷~ fi̷ fi~ ڿ̷~ > ӷ ۷i> < ӷ Ϸi>. 1 2 3 < '/"/\/| ȷ ӷ ȷϤ ifi fiڷ̷ O K :< : BACKȷ : EXIT η ENTER M OK E ӷ ٷi. Yٷ ηӿ ٷi> i< i, fi~ ~/fi~ i~ ηӷ i ٷi ^/ο^. < OK ȷ ӷ ͤi fi ̷ >. 0 1 2 3 4 5 6 7 S S S S E E E 6 8 10 11 3 5 6 8 9 0 1 2 3 4 5 E E E E E E E E 1 1 3 3 3 5 5 9 0 1 6 7 8 0 3 1 1 1 1 2 2 2 2 6 7 8 9 0 1 2 3 EEE54 56 57 i< ٷ , <̷ٷ fi 1 ^~ 3 [1] fi̷ ӷ< ȷ ӷ , ifi "ڿ̷ٷ". [. . . ] < (ok, , ) > ӷ i> ȷ ӷ ʷ> ̤~ >~ fi^~ ~ >~ η >̷ٷ. < ͷӿ < ȷ ӷ , , ~ >~. 26 GR TM ȷ TM > ӷ Ϸ fiӷ η < Ӥٷ~ ¤~ fi^~ , > < <̷ٷ ȯ ~ fi~ , >ٷ >^ ̤~ ~ <~ fiڷ~ LCD. Yٷ Ӥ ȷ ȷ< <, ȷfi, , > ̷~ < fiڷ~ LCD ٷ ȷ ӷ ٯfi ȿ. ڷ>̷ٷ ȷ ӷ i TM > EXT1 ^<~ TM > EXT2 <ڿ̷> οڷ TM<̷ٷ ȯ TM< , > * ȷ< ۷~ < S-VIDEO fi >ٷ S-VIDEO. TM AUDIO OUT <ڿ̷> ۯ<~ < TMTM Note: ȷ η, > ӷ η fiӷ~/< ο ȷi. Ԥ~ fi VIDEO η Ԥ~ fi S-VIDEO ڿ EXT2 ڿٷ >ȷ η ڷfiٷ >ٷ > S-VIDEO. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX X 99384 MD0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX X 99384 MD0.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag