οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX ZB 2904

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX ZB 2904 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX ZB 2904 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX ZB 2904


AEG-ELECTROLUX ZB 2904 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (22110 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   AEG-ELECTROLUX ZB2904X (10121 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX ZB 2904

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 11 11 11 12 12 12 13 14 15 16 16 17 18 19 22 µ, , µµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · µ µ µ , µ , µ i . · µ µ µ . · µ µ µ µ µ µ . - µ . · µ µ µ µ . [. . . ] Dopo avere spento una singola zona di cottura, o tutto il piano di cottura, il calore residuo rimanente è segnalato (quanto sono , , calde") nelle visualizzazioni digitali delle rispettive zone di cottura. ~ 1 sec. Impostazione del grado di cottura Per impostare o regolare il grado di cottura ( fino ) della zona di cottura scelta. Aumentare il grado di cottura agendo sul riquadro sensore Selezione grado di cottura . Diminuire il grado di cottura agendo sul riquadro sensore Selezione grado di cottura . Impostazione del grado di potenza per tenere caldi i cibi Le 4 zone di cottura dispongono di un selettore grado di potenza per tenere caldi i cibi . Impostare, agendo sul riquadro sensore Selezione grado di cottura il grado di potenza per tenere caldi i cibi . 47 Spegnimento/accensione della zona arrosti e fritture A seconda della misura della pentola/padella, nella zona arrosti e fritture è possibile, agendo sul riquadro sensore "Zona arrosti e fritture", passare alla zona di cottura più piccola del rispettivo circuito di riscaldamento più grande. Questo può essere addizionato solamente se è stato già impostato un grado di cottura relativo al circuito riscaldante più piccolo, 1. Toccare il riquadro sensore fritture". , , Zona arrosti e Adesso viene addizionato il circuito riscaldante esterno. Per spegnere il circuito riscaldante esterno toccare il riquadro sensore fritture". , , Zona arrosti e Il circuito di riscaldamento esterno viene spento. La spia di controllo si spegne. 48 Accendere/spegnere la zona di cottura a tre circuiti A seconda della misura della pentola/padella, nella zona di cottura a tre circuiti è possibile addizionare alla zona di cottura più piccola il rispettivo circuito riscaldante più grande, agendo sul sensore "Zona a tre circuiti". Questo può essere addizionato solamente se è stato già impostato un grado di cottura relativo al circuito riscaldante più piccolo, 1. Per spegnere il circuito riscaldante esterno toccare il riquadro sensore "Zona a tre circuiti". Toccare allo stesso tempo due riquadri sensori qualsiasi Selezione grado di cottura e per ca. Un segnale acustico confermerà l'impostazione. ~ 2 sec. ~ 1 sec. 53 Disattivazione del dispositivo di sicurezza per bambini 1. Se il dispositivo di sicurezza per bambini è attivo, allora appare . Ora le visualizzazione diventano scure, ed il dispositivo di sicurezza per bambini è disattivato. L'apparecchio si spegnerà automaticamente dopo alcuni secondi. ~ 2 sec. ~ 3 sec. 54 Temporizzatore Potete usare il temporizzatore in due modi diversi: · per lo spegnimento automatico. Regolate un tempo di cottura per una singola zona di cottura, che si segnerà automaticamente appena sarà trascorso questo tempo di cottura. Questa funzione può essere utilizzata allo stesso tempo per più zone di cottura. · Se usato da temporizzatore contaminuti senza la funzione (, , Clessidra per uova"), appena trascorso il tempo impostato si sentirà un segnale acustico. Non ci si può servire del temporizzatore contaminuti se una zona di cottura è accesa. Utilizzo dello spegnimento automatico La/le zona(e) di cottura, per la/le quale(i) volete utilizzare lo spegnimento automatico, deve/ devono essere accesa(e). Agendo sul riquadro sensore Temporizzatore scegliere precisamente per la zona di cottura, in cui impostare lo spegnimento automatico. Toccando una sola volta il riquadro sensore Temporizzatore sarà scelta in senso orario la prima zona di cottura attiva; ora la rispettiva spia di controllo lampeggia velocemente. [. . . ] Collegare il top di cottura alla tensione di rete facendo si che esista la possibilità d'interrompere il circuito elettrico, su tutti i poli e con un'apertura dei rispettivi contatti di almeno 3 mm, p. es. con interruttore automatico LS, interruttore differenziale o fusibile. Il cavo d'allacciamento alla rete deve essere un cavo di tipo H05VV-F o di qualità superiore. Inserire i ponticelli di collegamento come indicato nel rispettivo schema circuitale. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX ZB 2904

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX ZB 2904.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag