οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX ZP3510

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX ZP3510 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX ZP3510 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX ZP3510


AEG-ELECTROLUX ZP3510 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2720 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX ZP3510

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] < fi Ͽ, ڷfi < Ϸfi , , ^i> fi ηٷ·<~ ~ ٷ > ȷ ٷ <ȷ ȿ^ ~ <~ ڿ~. fii~ ȷڷʤ~ ڤ ӷ i: - < ڤ ӷ >ӷ ̤ ̷ fi̷ η fiٷ >ӷ fi~ >~. - > ٷ ԯ< < ̤ ^>~ < <^ i^ < fiٷ i < ο fi ȿ̷. q q 31 >~ <^~ < < ·>~! < ٷ ȿ ӷ > ٷ ο ·>~. ٷ ^ο <̷ٷ (^>~ FCKW) ٷο fi fi ~ ·>~ >ӷ fi ӷ > η ڤ ӷ ٷ ~ ~ ο~ ӷ^~. < ȿ~ ·>~! To , oo ofiv < ¿v^ ·> fi ڤ ӷ ٷ> ԰fi fi ^~ ȷfi fi̷. [. . . ] ηٷ·<~ iٷ ȷ iڤ~ fi , , ~. 32 >~ <^~ Τ~ >~ fi η q q , ^i> fi <~ >ӷ ^ٿ i̤~. ȿٷ ӷ Ϥ ٷ ο^ fi ¯ fi ٷ i< <. Ϥ fiڷ̷ ٷȿ ~ η , ifi ηi>~ . q > fi ڷfi, Ϸfi η Ͽ fi ٿٷ fi , , ȷڿ η ~ >~ ηٷ·< ^ ԰fi^. q TM ηٿϷ ȷ < - <~ - Ϸο ٤ , , < iڷ> - ٷϷ η ȿ Ȥ fi, - >ӷ η ڿ - ̤ӷ ȷο < ̷<ӷ - ȿ ̷<ӷ >ӷ ·>iٷ - ٷο ·>iٷ ȿ - <ӷ ~, Ͽ~, . , Ϸ, ~ ٿϷ - <ӷ ӷ Ϥٷ < fi fiٷ ڤ ηٷ·<~. > ӷ ڿ ηٿϷ ȷ <ȷ ȿ^. 33 >~ <^~ ڷ< <~ 4 5 1 η<ڷ~ 2 ڷ >/ > 3 fi > 4 < ڷ 5 < Ϸ 6 ԯ> Ϸ 34 >~ <^~ Ϸ> ȷ >~ >^ η Ϥ ifi , , ȷ >^ A < ӷ~/<~ >~ < < TMvfiv <ڷ "" < poo<~ p~ ӷ~ pop̷~ < ڷ̿^ > pfiiٷ fi v o< pop̷~, op> Ȥovٷ~ ٷ o ٷ <p v i< ~ pi>~ < η v p v po ̤vo fiڷ̷. >~: >: ʿ ڿ̷~ ̤ <. ~ ~ ͤ ^ ϯ> ~ ~ ͤ ~ ~ ^ ϯ> ο^ ϯ> >~ Ϥ: >: ڤ ӷ Ͽ ڤ ӷ Ϸfi ifi , , ȷ >^ >: TM > >ӷ i̤~ <~ . ^fi ʿ̷~. 35 >~ <^~ > i < ȷ ӷ Τ~ Ͽ^ ٷ Ͽ η Ͽ^ ^fi > ڤ ӷ Ϥ ̷Ϸfi fi, Ϸ< fi <~ fiٷ~ Ϸ. < ȷi < >~ fiٷ fi >ӷ fi fi 4d (̷~ , i~) ڷ̷> fi̷ٷ < fi Ͽ. ^< fiȷ > ~ ~ ԯ<~ ۷~ ȷ ӷ ̿i , ~ , ifi fiٷ~ ~ ԯ<~ ۷~. <~ 5 i~: TMfiٷ d 1) mmol/l 2) > 24 > 4, 2 18 - 24 3, 2 - 4, 2 12 - 18 2, 1 - 3, 2 4 - 12 0, 7 - 2, 1 ^ fi 4 ^ fi 0, 7 i < 5 4 3* 2 1 ȿٷ Ͽ 1) ̷fi~ , ifi~ ̤~ fiٷ~ . Ϥ >̷η 1, Ϸ ^>. 36 >~ <^~ i Ϸ < ԯ<! > ԯ> >~ Ϸ < ڷ fi fi ڤ ȷ> fi i < , Ͽ, < η <. ٤~ . , ^i> fi ov , o ٷ >ڷ. i> ηο. Ϥ ο > , ڷ>ӷ , , η ӷ ڤٷ. OE i< ٷ >ڷ ^ٿ ~ i~ ~; <۷ fi ڷfi; OE > ηϿ η ԯ> Ϸ; , ^i> fi Ϥͷ fiڷ̷ < iڷ>. , ^i> fi , ڷ>~ , , η ٿ ^ ٷ . < ο ifi, . 46 >~ <^~ TM^̷ ڷٿ >̷ٷ , > < < >^ ٷ . OE~ , ^i> fi >ӷ ԯ> Ϸ~. ηϿ η fi Ͽ, , . fiٷ > >. , <iȷ ^ ʿ̷~ ʷ>ٷ ifi, p> ӷ fi, ̷ fi^ ۷~. Yٷ fi, ̷ i>, Ȥ < ȷfi ڿ̷~ η fi i ¯> fi > ٷ̿. (, <̷ٷ ԯ ). OE~ OE > , ; , ^i> fi , > ^<ӷ ԯ<~ . , ^i> fi ov , o ٷ >ڷ. 47 TM, ~ TM, ~ TM, ~ η ٷϷο ¤~ ڤ ӷ >ٷ fi fi ̤~ ¯~. ηϤ ¯fi ȷ ο , <̷~ < ȷ < , Ͽ, ~ η>ٷ fi ^< < η< < i , fi̷ η < >ӷ fi̷ . ۤ, ~ ٤ ~ <~, PNC η F/S, ٷ > ȯ> i , > ٷfi >ӷη ~ <~ , >ٷ >^ ̤~ ~. > ӷ ~ ̤~ ٤~ : ٤ E/PNC-Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TMڷ< ^~ ^ٷ ȷ , Ͽ, : -ȷ >ӷ , Ͽ, ; -fi ʷ>ٷ , Ͽ, ; 48 >~ i~ η ~ >~ i~ η ~ ¯ο ڷο ^fiٷ: ȷٿ~: 6 , >^ ^ӷ EN 50242 /, , ~ Ͽ~ i~ (fi ~ fiٷ~) i~ (fi ̤ ~ fiٷ~) ~: > ԯ<~ : ڷ> : ο ̤ӷ: ifi Ͽ ԯ< ̷~ ʿȷ ۯ~ i̷ ȯ> TM< ۯ~ 447 546 480 507 mm mm mm mm 22 kg 80 kPa (0, 8 bar) 1000 kPa (10 bar) 65 C 230 V ~ 50 Hz 10 A 1100 W 1180 W < < >ӷ ^ ~ fii~ >~ . E. : 73/23/EE ~ 19. 02. 1973 (> <~ ٿ~) 89/336/EE ~ 03. 05. 1989 (fi~ <~) 92/31/EE (> ̷<~ , fiٷ~) 49 >~ i~ η ~ TM ·> Ϥ < ȷ iڤ~ fi ٷڿ. Ϥ Ȥٷ ٷ <~ ·>: OEӷ ^> ȷ ӷ ٷ Ͽ (1) ^> <~ ^<ӷ ԯ~ (2) 1 2 i < ȿ^ >ӷ ̤ ӷ ηٷٷi> ԯ ( ), ʿȷ >~ < η ȯfi. [. . . ] > fiӷ ȷ ~ <~ ȯ. 50 >~ i~ η ~ >~ < ȿ^ >ӷ ̤ ڷο ʷ>~, ڤ fi ӷ ڤ ̷ fi گ ڤ η ηifi fi. iڷ> ¯fi ڤ ӷ , > ~ 65 C η > ӷ >ӷ ٷ 80 - 1000 kPa (0, 8 - 10 bar). Τ~ ο~ >, Ӥ~ ȷ <ȷ ȿ^ >ӷ ȷi̷, ηi~ η ۷>~ ȷ Ϸfi~ , ~. >ӷ fi, i ڤ ӷ ηٷٷi> ̷ , , <~ >~ Ͽȯ, ο ۯȷ̤ ' fi fi. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX ZP3510

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX ZP3510.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag