οδηγίες χρήσης ASUS GIGAX1005B GX1005B/1008B QUICK START GUIDE FOR GREEK

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ASUS GIGAX1005B Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ASUS GIGAX1005B θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ASUS GIGAX1005B


ASUS GIGAX1005B GX1005B/1008B QUICK START GUIDE FOR GREEK: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (456 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ASUS GIGAX1005BGX1005B/1008B QUICK START GUIDE FOR GREEK

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 7 Προετοιμασία του Notebook PC σας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Γνωριμία με τα εξαρτήματα Πάνω όψη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Κάτω όψη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Δεξιά όψη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Αριστερή όψη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3. Αρχική θέση σε λειτουργία Σύστημα Ρεύματος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Χρήση ρεύματος AC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Χρήση ρεύματος της μπαταρίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Φροντίδα της μπαταρίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ενεργοποίηση του Notebook PC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Αυτο-διάγνωση ενεργοποίησης (POST). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Έλεγχος της ισχύος της μπαταρίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Φόρτιση του Συσσωρευτή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Επιλογές Ισχύος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Λειτουργίες Διαχείρισης Ισχύος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Αναμονή και Αδρανοποίηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Έλεγχος Θερμικής Ισχύος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Ειδικές λειτουργίες πληκτρολόγιου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Πλήκτρα συντόμευσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Πλήκτρα Microsoft Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ενδείξεις Κατάστασης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4. Χρήση του Notebook PC Επιφάνεια αφής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Χρήση της επιφάνειας αφής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41  Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Απεικονίσεις χρήσης Touchpad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Φροντίδα του touchpad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Αυτόματη απενεργοποίηση του touchpad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Σύνδεση εξωτερικής οθόνης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Διατάξεις Αποθήκευσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Αναγνώστης Μνήμης Flash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Συνδέσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Σύνδεση σε Δίκτυο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ασύρματη Σύνδεση Δικτύου LAN (σε επιλεγμένα μοντέλα). . . . . . . . . . . . 50 Σύνδεση ασύρματου δικτύου των Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Ασύρματη σύνδεση Bluetooth (σε επιλεγμένα μοντέλα). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Φορτιστής USB+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Χρήση Φορτιστή USB + σε λειτουργία Μπαταρίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Παράρτημα Προαιρετικά Εξαρτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Π-2 Προαιρετικές Διασυνδέσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Π-2 Λειτουργικό σύστημα και λογισμικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Π-3 Ρυθμίσεις συστήματος στο BIOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Π-4 Συχνά προβλήματα και λύσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Π-7 Αποκατάσταση του φορητού υπολογιστή σας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Εάν δεν φροντίσετε σωστά, μπορεί να υποστεί εύκολα ζημία. Σημειώστε τα παρακάτω μέτρα. • Βεβαιωθείτε ότι το touchpad δεν έρχεται σε επαφή με βρομιά, υγρά ή λίπη. • Μην αγγίζετε το touchpad αν τα δάκτυλά σας είναι βρώμικα ή υγρά. • Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο touchpad ή τα πλήκτρα του touchpad. • Μην γρατζουνάτε το touchpad με τα νύχια των δακτύλων σας ή με βαριά αντικείμενα. Το touchpad ανταποκρίνεται στην κίνηση όχι στην πίεση. Δε χρειάζεται να πατήσετε στην επιφάνεια πολύ δυνατά. Πατώντας πολύ δυνατά δεν αυξάνεται η ανταπόκριση του touchpad. Το touchpad ανταποκρίνεται καλύτερα σε ελαφριά πίεση. 44 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Αυτόματη απενεργοποίηση του touchpad Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόματα το touchpad όταν είναι προσαρτημένο ένα εξωτερικό ποντίκι USB. Για να απενεργοποιήσετε το touchpad: 1.  Μεταβείτε σε Πίνακας Ελέγχου. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις προβολής σε Μεγάλα εικονίδια κατόπιν επιλέξτε Ποντίκι. Το προαιρετικό ενσωματωμένο wireless LAN είναι συμβατό προς τα πίσω με τα παλαιότερα πρότυπα IEEE 802. 11 επιτρέποντας την απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα των προτύπων των ασύρματων δικτύων LAN. Το προαιρετικό ενσωματωμένο ασύρματο LAN είναι ένας προσαρμογέας στον υπολογιστή-πελάτη που υποστηρίζει τις καταστάσεις λειτουργίας Infrastructure και Ad-hoc παρέχοντάς σας την ευελιξία στις υπάρχουσες και μελλοντικές δικτυακές σας εγκαταστάσεις για αποστάσεις έως και 40 μέτρα από τον υπολογιστήπελάτη έως το σημείο πρόσβασης. Για παροχή ικανοποιητικής ασφάλειας στην ασύρματη επικοινωνία σας, το προαιρετικό ενσωματωμένο ασύρματο LAN παραδίδεται με κρυπτογράφηση 64-bit/128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) και δυνατότητες Wi-Fi Protected Access (WPA). Για λόγους ασφαλείας, ΜΗΝ πραγματοποιείτε σύνδεση σε μη ασφαλές δίκτυο. Διαφορετικά, οι πληροφορίες που μεταδίδονται χωρίς κρυπτογράφηση ενδέχεται να είναι ορατές σε τρίτους. Το WLAN υποστηρίζει 802. 11 a/b/g/n. 50 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Λειτουργία Ad-hoc Η λειτουργία Ad-hoc επιτρέπει στο Notebook PC να συνδέεται σε άλλη ασύρματη συσκευή. Δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης (AP) σε αυτό το ασύρματο περιβάλλον. (Όλες οι συσκευές πρέπει να έχουν προαιρετικά εγκατεστημένους προσαρμογείς 802. 11 ασύρματου LAN. Επιτραπέζιο PC Notebook PC Κινητό τηλέφωνο Λειτουργία Infrastructure Η κατάσταση λειτουργίας Infrastructure επιτρέπει στο Notebook PC και άλλες ασύρματες συσκευές να συνδεθούν σε ασύρματο δίκτυο που δημιουργείται από ένα Σημείο Πρόσβασης (AP) (πωλείται ξεχωριστά) που παρέχει μια κεντρική σύνδεση για ασύρματους υπολογιστές-πελάτες για να επικοινωνούν μεταξύ τους ή με ένα καλωδιακό δίκτυο. (Όλες οι συσκευές πρέπει να έχουν προαιρετικά εγκατεστημένους προσαρμογείς 802. 11 ασύρματου LAN. ) Επιτραπέζιο PC Notebook PC Σημείο Πρόσβασης Κινητό τηλέφωνο Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή 51 Σύνδεση ασύρματου δικτύου των Windows Σύνδεση με ένα δίκτυο 1. Ενεργοποιήστε τον Ασύρματο Διακόπτη αν είναι απαραίτητο για το δικό σας μοντέλο (δείτε τους διακόπτες στην Ενότητα 3). 2. Πατήστε κατ’ επανάληψη το [FN+F2] μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο ασύρματου LAN και το εικονίδιο bluetooth. Ή κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ασύρματης κονσόλας στην περιοχή ειδοποίησης των Windows και επιλέξτε το εικονίδιο του ασύρματου LAN. 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ασύρματου δικτύου με ένα πορτοκαλί αστέρι στην περιοχή Ειδοποιήσεων των Windows®. 4. Επιλέξτε από τη λίστα το ασύρματο σημείο πρόσβασης στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση για να δημιουργήσετε τη σύνδεση. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης, κάντε κλικ στο εικονίδιο Ανανέωση στην επάνω δεξιά γωνία για ανανέωση και αναζήτηση ξανά στη λίστα. 52 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή 5. Κατά τη σύνδεση, ίσως σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό πρόσβασης για τήν σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο. [. . . ] Όλα τα προϊόντα ASUS με το λογότυπο ENERGY STAR είναι σύμμορφα με το πρότυπο ENERGY STAR και η ιδιότητα διαχείρισης ισχύος είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Η οθόνη και ο υπολογιστής έχουν ρυθμιστεί ώστε να μεταβαίνουν αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 15 και 30 λεπτά αδράνειας του χρήστη. Για να αφυπνίσετε τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ με το ποντίκι ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www. energy. gov/powermanagement για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ισχύος και τα οφέλη της προς το περιβάλλον. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ASUS GIGAX1005B

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ASUS GIGAX1005B.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag