οδηγίες χρήσης ASUS VB195TL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ASUS VB195TL Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ASUS VB195TL θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ASUS VB195TL


ASUS VB195TL : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1277 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ASUS VB195TL (808 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ASUS VB195TL

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Ϸ fi~ > η̷~. HTMH TMYMMOPTMHTM ο < ̷~ ifiٷ fi ԰fi fi, > ۯ>ٷ <^ <, ^> ٷ ڷο^ fiٷ: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 η 61000-3-3. iٷ~ ~ ԯ~ ^ 73/23/E, 89/336/E η 93/68/E. TMHMANTIKO T η ̷~ < < > ӷ ڤٷ fi ~ ^̷^̤ ʿȷ, < ~ >~ >ٷ ڿ ~ ٷ Էڿȷ. A ʿȷ ڤ ӷ ηٷٷi>, ڤ ӷ i> ʿȷ ̤ ηٿ ASTA < BSI ^ӷ ȷڷ< BS1362 η >ȷ~ <~. A >ٷ ٷϷfi ο̷ ʿȷ~, , , ^i> fi fi >ӷ > ̷~ fi , >ٷ ڿ ~ ٷ Էڿȷ. [. . . ] ӿ >, > ӷ > ٷ iο <ڷ (0~9/>10) ȷ ӷ Ϥ > (< i̷). player گ> ӷڷ^< ̤ > (< i̷~). 2 3 TM~ ӿ > DVD, > ӷ >ӷ ӷfi ӷ > ȷi^fi . TM ~ >~ DVD, fiٷ < < RETURN, ӷڷ^< گ> fi گ< >. 20 ӷڷ^< Video CDs PBC Yٷ DVD player fi~ ȷ, CVD, SVCD < VCD 2. 0, ̷ i i > PBC OFF fi̷ٷ η i ԯ^< ӷڷ^< > ^>~ ӷ > PBC. ӷڷ^< PBC ۷~ ڤ ӷ ӷڿ Video CDs ηٿ fi interactive (>), iٷ~ ifi ~ fiڷ~. STANDBY ȷ ӷ > >^ ifi < < RETURN fiٷ ӷڿ > PBC. <̷ "GO BACK TO MAIN PAGE" ȿٷ ifi ~ fiڷ~ η ٿ ʷ>ٷ . ȷ ӷ > ӷڷ^<~ PBC η ȷ ӷ ӷڿ ӷ Video CD >~ PBC > TM¯fi~ ӷڷ^<~. < < ȷ ӷ گ> (< ͷӷگ>) ӷڷ^< > > TM¯fi~ ӷڷ^<~. DVD TUNER Aiο <ڷ ENT AUX ENTER SLEEP N/P OPEN/CLOSE A-B REPEAT PROG MENU/PBC MENU/PBC SLOW/MEMORY TITLE RETURN TITLE PLAY/PAUSE SETUP Language Subtitle Zoom AUDIO ANGLE EQ ADJ/VOL Go To Return DISPLAY SELECT LISTENING MUTE 1 2 < < MENU/PBC ȷ ӷ < > PBC. گ>ٷ~ ӷڷ^< Video CD >~ PBC, ̷ ۿ fi̷ٷ ӷڷ^< PBC. ӷi> ~ ¯fi~ > >~, ηi~ ȷη> > ӷ ȷʤ ӿ Video CD. 3 4 5 TM>^ ٿ ӷڷ^< > >~ PBC, ٷ <ڷ (0~9/>10) >ӷ . A ӷڿ > MP3 MENU/PBC, < ٷ , / ȷ ӷ Ϥ ڷ < fiӷ JPEG i. 21 ӷϷ, fi ӷڷ^< > ӷ ӷڿ fiϷ ٷ i̷ٷ fi~ > < fi~ > ·̤ӷ. TM > ӷڷ^<~ ڷ̷fi, ̷ ·ӷϷ, ٷ i̷ٷ < ٷ ̿ȷ ڷ̷̤ ڿ. STANDBY ӷϷ, fi ӷڷ^< - > ӷ ӷڿ ӷ ̤ <̷ fi~ i̷~ < fi~ ̷ ·̤ӷ. ȷ ڿ̷, < 0, 1, 2, 3. GOTO: 01 : 23 GO TO Go To Return DISPLAY SELECT LISTENING MUTE Yٷ ۿٷ ٷ> , , > η ^fi~ fi >ӷ ~, ̷ i گ> ӷڷ^< (fi > 01:23). E ӷڷfi~ >~ >ӷ DVD 1 < < GOTO, fii ʷ>ٷ ifi ~ fiڷ~. TITLE 02 / 05 CHAPTER 001 / 006 3 i< <̷ 1, < < GOTO ͷӿ ȷ ӷ ͤi. 2 < < < ȷ ӷ Ϥ ifi > < ifi i̷~. TITLE 02 / 05 CHAPTER 001 / 006 < ̷ < ^ i <^ > ӷ Ϥ ӷ ̿ ηi> ٷ~ ٷ iο <ڷ (0~9/>10). TM > DVD, < < fi ȷ ӷ ۿ >, i̷ < ifi ̷ ȷ i>~ <, < < ^fi fi, ~ ȷ ӷ < fi i>^. TM>^ E i> > PBC, > ӷ Ϥ ̿ CVD, SVCD < VCD 2. 0 ٷ~ ηi> ٷ iο <ڷ. TMο PBC, > > 21. TITLE 02 / 05 CHAPTER 001 / 006 < ٷ iο <ڷ (0~9/>10) ȷ ӷ ۿ > < ifi i̷~ i. 3 4 < < ENTER ȷ ӷ ӷڷi> < ۷~. i< <̷ 1, < < GOTO ͷӿ ȷ ӷ > fi , Ϥ ڷο^. TIME - - : - - : - - 5 < ٷ iο <ڷ (0~9/>10) ȷ ӷ ۿ ^fi fi i. ȷ ڿ̷, < 0, 1, 2, 3, 4, 5. TIME 01 : 23 : 45 6 7 < ENTER ȷ ӷ گ> ӷڷ^< (fi > 01:23:45) i< <̷ 4, < < GOTO ȷ ӷ ͤi. 24 '~ ^ < ^ >^ > ӷ Ϥ ~ >~ ~ ۯΤ~ >, fi^~ fi ifi >^ < i̿^ < ̷ < fi, ٷ~ > Display. Yٷ ӷڿٷ DVD 3 < < DISPLAY ȷ > ڿ ȷ ӷ > گfi fi fi^ ^ ̷ ο ifi ~ fiڷ~. TOTAL ELAPSED 00 : 22 : 33 4 1 < < DISPLAY ¯> ȷ ڿ, >~ ȷ i >, ifi i̷~ η گfi fi > ʷ>ٷ ifi ~ fiڷ~ fi^~ , Ϥ ڷο^. TITLE 01 / 03 00 : 21 : 01 CHAPTER 05 / 19 < < DISPLAY ȷ ٤ٷ ڿ ȷ ӷ > ӷ̤ٷ fi fi^ ^ ̷ ο ifi ~ fiڷ~. TOTAL REMAIN 00 : 33 : 22 5 < DISPLAY ȷ ڿ, > >^ >ٷ. OFF 00 : 33 : 25 >~ ȷ > η i̷ ͷʷ>ٷ ٿ fi ο fiٷ. 2 < < DISPLAY > ڿ fi̷ ȷ ӷ Ϥ ӷ̤ٷ fi >. TITLE REMAIN 00 : 43 : 21 TM~ ȷ CD, >~ ȷ ̿ η fi ʷ>ٷ Ͽ ηڿ ~ fi, , ~, ʷ>ٷ fi^~ ڷο^. 3 < < DISPLAY ȷ > ڿ ȷ ӷ ڷi< گfi fi i̷~. CHAPTER ELAPSED 00 : 03 : 01 Aifi~ ̷ K^fi~ fi 4 < DISPLAY ȷ ٤ٷ ڿ ȷ ӷ > ӷ̤ٷ fi i̷~. CHAPTER REMAIN 00 : 01 : 23 Yٷ ٷ̷< ӷڷ^<, > DISPLAY i i> fi̷ٷ OFF. Yٷ ӷڿٷ MP3 1 2 < < DISPLAY ·̤ӷ ȷ ӷ > Chapter elapsed Chapter remain ο. Yٷ DISPLAY >ӷ , >~ ȷ ̿ η ifiٷ fi i ʷ ~ OSD. 5 < < DISPLAY ȷ ڿ, > >^ >ٷ. TM>^ Yٷ ٷ̷< ӷڷ^<, > DISPLAY i i> fi̷ٷ OFF. < Display Yٷ ӷڿٷ CVD, AVCD, VCD < CD CHAPTER ELAPSED 1 < < DISPLAY ȷ ڿ ȷ ӷ > گfi fi fi~ fi ̷ ifi ~ fi~. SINGLE ELAPSED 00 : 02 : 01 < Display CHAPTER REMAIN 2 < < DISPLAY ȷ ڿ ȷ ӷ > ӷ̤ٷ fi fi~ fi ̷ ifi ~ fiڷ~. SINGLE REMAIN 00 : 01 : 02 TM>^ Yٷ ٷ̷< ӷڷ^<, > DISPLAY i i> fi̷ٷ OFF. 25 i>~ fi ʿϷ ڿ ~ ӷ ο i>~ ٷ~ SETUP. fi~ i>~ >ٷ ӷ > fiٷ >ٷ ̷ ȷ ڿ. < SETUP ٷ~ SETUP, > ӷ ο گ< ηٿٷ, i ^ fi^ . , > >~ ӷ i> ۷ ^ >^ η ^ >^ > ~ ifi~, fi ~ ӷڷ^<~ ȷ ٷ ȿ . [. . . ] TMfi ̷ Dolby Surround, Dolby Pro Logic Surround ӷڿ > < fi ڿ ~ ٷ ȿ ο η i> ~ <~ >, ȷ. ȷ ӷ ٷ> <^~ Dolby Pro Logic Surround, i ڤ ӷ ӷ >^ ˯>^ η ӷ fi ˯>. DTS ¯> >~ , , ȷ < ۯ> Digital Theater Systems, Inc. TM ̿ fi >^ ηӿ >ӷ ^fi η گ ¯^fi ηӿ ȷ subwoofer. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ASUS VB195TL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ASUS VB195TL.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag