οδηγίες χρήσης ASUS VS229HR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ASUS VS229HR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ASUS VS229HR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ASUS VS229HR


ASUS VS229HR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2305 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ASUS VS229HR (2231 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ASUS VS229HR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 1-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 µ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] µ , µ µ (_) µ [ ] [ Ö] . ( µ µ . ) µ , , [ Ö] µµ. ( µ . ) µ µ [0]. G G G 3-22 Ö Ö Di1610f 3 3. 8 µ , µ µ µ . 1 · µ , (60 g/m2 90 g/m 2) · : (91 g/m2 163 g/m2), , · A4 L, B5 L, A5 L, 16K L, Legal L, Letter L, Invoice L, FLS (210 mm 330 mm) · µ : : 90 mm 216 mm, µ : 140 mm 356 mm · µ , : 250 (80 g/m 2) · : 10 , 5 , 1 2 µ 90 g/m2) A4 L, Letter L*1 500 (80 g/m2) , (60 g/m2 *1: 2 µ . µ . · µ , (60 g/m2 90 g/m 2) · : (91 g/m2 163 g/m2), , , · A4 L, B5 L, A5 L, 16K L, Legal L, Letter L, Invoice L, FLS (210 mm 330 mm) · µ : : 90 mm 216 mm, µ : 140 mm 356 mm · µ , : 10 (80 g/m 2) · : 10 , 5 , 1 Di1610f 3-23 3 G µ , ( , µ ) , µ µ µ / µ . G G µ , , µ /µ µ µ µ. G , µ µ µ µ µ, µ µ . , µ' µ (µ µ ) µ' µ , µ , µ , µ µ µ G G G G G G G G G G G G , µ µ µ µ µ µ µ , (µ ), µ µ , µ (. ) , µµ µ , µ µ 3-24 Di1610f G G G 3 , µ , , µ µ µ µ , µ µ µ Di1610f 3-25 3 . G , µ µ µ, . G , µ µ Ä µ µ . G , µ . G , , µ , µµ , . 3-26 Di1610f G 3 , µ , . , µ µµ , µ µ µ . 1 µ 1 . 1 µ µ , . Di1610f 3-27 3 1 . 1 2 , µ (. , ) . 3 , µ . H µ , 1 . µ . 4 . 3-28 Di1610f 3 µ µ , µ µ "PAPER SOURCE SETUP" ( ) . µ ' "7 [CD]" µ µ CD-R. Di1610f 3-29 3 1 , (. , µ ) . 2 , µ . , µ , µ µ µ . µ µ , µ µ 60 µ /. DESTINATION STATION DURATION SESSION 01 0001 APR. 19 16:32 TX--- AAA NEWYORK 012345678 AAA TOKYO 098765432 AAA TOKYO 098765432 HEAD OFFICE 024682468 006 00:01'16" ECM 02 03 04 0002 0002 0003 APR. 19 APR. 19 APR. 19 18:00 18:00 19:12 ---RX ---RX TX--- 001 012 001 00:02'21" 00:02'48" 00:00'56" ECM ECM ECM µ µ µµ , µ µ , , µ µ , µ µ . µ µ , , µ / , µ µ, µ µ µ µ . 3-44 Di1610f RESULT OK NG OK OK MODE TX/RX PAGE DATE TIME Áñ. µµµ µ µ . OTNO. OT-01 OT-02 OT-03 OT-04 DESTINATION STATION AAA NEWYORK AAA TOKYO HEAD OFFICE NJ OFFICE DESTINATION NUMBER 012345678 098765432 024682468 0P02345678 SUB:#1234 16:00 BATCH TIME SPEE D 33. 6 14. 4 33. 6 14. 4 SET DATE JAN. 20. 2001 3 µ µµµ µ µ µ . SPNO. SP001 SP002 SP003 SP004 DESTINATION STATION AMSTERDAM OFFICE KOREA OFFICE ABCDEF POST DESTINATION NUMBER 0P09876543 0P01357913 024682468 0224466880 SUB:#5678 SPEE D 33. 6 14. 4 33. 6 14. 4 SET DATE JAN. 20. 2001 µµµ µ µ µ µµ µ µ . µ µ µ . µ µ . Di1610f 3-45 3 3. 11 µ , µ , . G G G 4 mm ( µ ) µµ µ µ (A) 4 mm ( µ ) µµ µ (B) 4 mm ( µ ) (C) µ µ µ µ , µ , µ . A: 4 mm ( µ ) B: 4 mm ( µ ) C: 4 mm ( µ ) 3-46 Di1610f µ 4 4 4. 1 µ µ µ , µ . 1 . H " " 3-32 2 . H " " 4-3 3 Zoom. H " µ Zoom" 4-9 4 . H "µ " 4-11 Di1610f 4-1 4 5 µ µ , µ µ . µ 1 99. µ 6 []. . H H H µ µ , [ ]. , []. 4-2 Di1610f µ 4 4. 2 µ , , µ . , µ µ , µ . . µ µ , µ . Di1610f 4-3 4 1 . H µ µ " " 3-32 2 [ ], µ µ . 4980P551DA µ , . 2 LT 1 , µ . [. . . ] µ µ µ. µ µ 9-8 Di1610f 9 9. 5 µ Zoom A3 Wide A3 A4 A5 A6 B4 B5 B6 µ 311 mm 297 mm 210 mm 148 mm 105 mm 257 mm 182 mm 128 mm 457 mm 420 mm 297 mm 210 mm 148 mm 364 mm 257 mm 182 mm 12-1/4 11-3/4 8-1/4 5-3/4 4-1/4 10 7-1/4 5 18 16-1/2 11-3/4 8-1/4 5-3/4 14-1/4 10 7-1/4 Ledger 11 14 11 11 17 14 14 µ 279 mm 279 mm 257 mm 254 mm 432 mm 356 mm 356 mm 356 mm 356 mm 356 mm 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm 301 mm 279 mm 267 mm 254 mm 216 mm 152 mm Computer 10 14 14 10-1/8 10 9-1/4 8-1/2 Government Legal 8-1/2 8 13 14 9-1/4 Legal 14 14 13 236 mm 216 mm 216 mm 203 mm Foolscap Foolscap Foolscap Foolscap 8-1/4 Letter Government Letter Quarto Statement 4 6 11-3/4 8-2/3 Folio 8-1/4 8-1/4 8-1/2 8 8 Invoice 13 13 11-3/4 11 220 mm 210 mm 210 mm 216 mm 203 mm 203 mm 10-1/2 10 8-1/2 5-1/2 4 6 140 mm 102 mm Di1610f 9-9 9 Zoom µ A3 297 mm 420 mm 11-3/4 16-1/2 µ µ A4 A5 B4 B5 A4 210 mm 297 mm 8-1/4 11-3/4 A5 A6 B5 B6 A3 B4 A5 148 mm 210 mm 5-3/4 8-1/4 A6 B6 A4 A3 B4 B5 A6 105 mm 148 mm 4-1/4 5-3/4 A4 A5 B5 B6 B4 257 mm 364 mm 10 14-1/4 A4 A5 B5 B6 A3 B5 182 mm 257 mm 7-1/4 10 A5 A6 B6 A3 A4 B4 Zoom 0, 707 0, 500 0, 866 0, 610 0, 707 0, 500 0, 866 0, 610 1, 414 1, 224 0, 707 0, 866 1, 414 2, 000 1, 733 1, 224 2, 000 1, 414 1, 733 1, 224 0, 816 0, 577 0, 707 0, 500 1, 154 0, 816 0, 577 0, 707 1, 640 1, 154 1, 414 9-10 Di1610f 9 µ B6 128 mm 182 mm 5 7-1/4 µ µ A6 A4 A5 B4 B5 Zoom 0, 816 1, 640 1, 154 2, 000 1, 414 Ledger 11 17 279, 4 mm µ µ 11 431, 8 mm 14 Zoom 0, 823 0, 722 0, 764 0, 647 0, 500 0, 933 0, 772 0, 772 0, 733 0, 500 0, 772 0, 772 0, 772 0, 500 0, 928 0, 785 0, 607 1, 214 0, 846 0, 647 1, 294 1, 076 0, 647 1, 294 1, 272 Legal Foolscap Letter Invoice 11 15 279, 4 mm 11 381 mm 14 Legal Foolscap Letter Invoice 11 14 279, 4 mm Legal 355, 6 mm Foolscap Letter Invoice Legal 8-1/2 14 215, 9 mm Foolscap 355, 6 mm Letter Invoice 11 17 Foolscap 8-1/2 13 215, 9 mm Letter 330, 2 mm Invoice 11 11 17 14 Letter 8-1/2 11 215, 9 mm Invoice 279, 4 mm 11 11 17 14 Di1610f 9-11 9 Invoice 5-1/2 8-1/2 139, 7 mm 215, 9 mm µ µ 11 11 17 14 Zoom 2, 000 1, 647 1, 545 1, 529 1, 294 Legal Foolscap Letter Zoom = µ /µ 1 = 25, 4 mm 1 mm = 0, 0394 9-12 Di1610f 10 10 (toner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14 () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 (Off) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5 µ µ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-12 µ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18 µ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19 µ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18 µ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17 µ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2 µ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-21 (On) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15 µ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 µµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 µ µ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5 Di1610f 10-1 10 µµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ASUS VS229HR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ASUS VS229HR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag