οδηγίες χρήσης ASUS VS239NR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ASUS VS239NR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ASUS VS239NR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ASUS VS239NR


ASUS VS239NR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2305 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ASUS VS239NR (2231 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ASUS VS239NR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] . / F G N , , : F 0945736582 . . J OK . : IrDA, SMS Bluetooth vCard ( ). , . F K H H . <> ( ) ( ). . , OK. VIP Hobby (5) (23) (11) 20 / , . . L K " ". L ( PIN 2). . K/ K. L L L ( PIN 2). [. . . ] , , . Time zones KKTime zones , . / SMS, MMS E-Mail. Internet: www. my-siemens. com/s55 KK K . KK K . 24 ( 760 ), "" SMS ( ). SMS. SMS KKSMS- SMS. : / SMS KK SMS ( . 46). MMS Multimedia Messaging Service , ( ) E-Mail. MMS , , ". 25 : , , : / / . G G MMS . , . . / MMS MMS J/N J :/Cc: / E-Mail () (-). , MMS. 26 E-mail E-Mail KK K e-mail E-Mail Server. E-Mails. / EMail KK Email E-Mail N/J * @ (. , " . " . 28 un Surf & Fun Internet (WAP) WAP Internet, . nternet . B . WAP KSurf & FunKInternet Internet . , , . K Internet L KSurf & FunKInternet Browser. / * * 46 "T9" "T9" , . . K . . K/ J . / 9 , 9 , 9 . . H H J T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U. S. 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928, and 6, 011, 554; Canadian Pat. 0 842 463 (96927260. 8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide. (. / . u v w x { t / y/ ] \ ABC/ , abc/Abc TM T9. IrDA . O Online Support Internet: www. my-siemens. com/customercare CD ROM, " & ". 51 . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 23 33 41 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 00 03 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 26 42 38 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 80 08 88 98 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 00 62 24 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 17 07 50 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 78 15 22 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 63 22 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 33 27 66 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 73 94 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 80 07 07 12 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 56 38 42 00 *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 18 05 33 32 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 25 86 00 . . . . . . . . . . . . . 02 59 68 22 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 33 03 27 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 48 21 20 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 80 11 11 11 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 30 47 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 36 94 24 . . . . . . . . . . . . . . 0 43 31 95 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 87 05 33 44 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 88 87 77 02 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 13 73 85 89 - 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 21 46 82 60 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 64 39 86 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 50 77 72 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 11 30 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 02 11 50 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 66 76 44 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 80 05 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 88 87 77 02 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 32 20 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 72 37 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 21 50 31 81 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 45 41 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 16 10 53 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 11 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 44 30 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 13 50 28 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 22 74 20 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 84 33 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 21 63 11 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 35 32 14 94 06 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 66 92 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 11 62 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 80 07 11 00 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 17 52 74 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 43 08 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 00 27 43 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 70 84 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 60 10 11 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 43 96 64 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 90 03 33 31 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 10 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 14 71 24 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 80 05 01 00 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 15 66 22 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 01 30 00 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 00 85 32 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 12 04 60 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 57 37 29 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 22 26 00 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 13 22 84 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 27 11 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 14 74 63 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 87 50 99 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 25 18 65 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 22 68 11 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 21 65 79 71 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 71 86 19 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 27 57 11 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 22 94 37 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 13 14 84 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 61 11 18 * 0, 12 Euro/ 52 , , (IMEI, #06#), ( #06#, ) Service Siemens. * * . / 53 Siemens Information and Communi. / cation mobile , 1999/5/EC (R&TTE). ( ). GSM : GSM: : GSM: : : : Li-Ion: . : SIM: 4 (2 Watt) 880 - 960 MHz 1 (1 Watt) 1. 710 - 1. 880 MHz 1 (1 Watt) 1. 850 -1. 990 MHz 85 g 101x46x19 mm (69 ccm) 700 mAh -10 C. . . [. . . ] ( ). GSM : GSM: : GSM: : : : Li-Ion: . : SIM: 4 (2 Watt) 880 - 960 MHz 1 (1 Watt) 1. 710 - 1. 880 MHz 1 (1 Watt) 1. 850 -1. 990 MHz 85 g 101x46x19 mm (69 ccm) 700 mAh -10 C. . . SIM ( ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15- ( ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / SIM , . 54 SAR R&TTE ( CE) . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ASUS VS239NR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ASUS VS239NR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag