οδηγίες χρήσης BLAUPUNKT MNCHEN RD104

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BLAUPUNKT MNCHEN RD104 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BLAUPUNKT MNCHEN RD104 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BLAUPUNKT MNCHEN RD104


BLAUPUNKT MNCHEN RD104 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (743 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BLAUPUNKT MNCHEN RD104 (103 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BLAUPUNKT MNCHEN RD104

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Τ~ >~ Mnchen RD 104 1 PORTUGUES ESPAGOL SVENSKA NEDERLAND ITALIANO FRANAIS ENGLISH DEUTSCH >ӷη~ ¯̤^ TM~ >~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 < ^~ ʿȷ ηٿ <~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 > ٷi> REG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 < ̤ ̿^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 TM̷ ӷ<~ ٷi . . . . . . . . . . . . . . . . 10 i ~ ·i>~ ˯ ӷ<~ ٷi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] TM >^ η<~ <"~ fi~ ٷi ٷi>ٷ < fi̷ٷ < (^<) fi. ENGLISH DEUTSCH fi̷ ˯ڿ ^ ۯfi^ ٷi ̷ Travelstore ˯ڷ̤~ ڷ^~ ٷi~ ̤ ̿^. ӿ ο ٿ TMٷ , ڷ ӷٷ>ٷ, ӷηfiٷ ӷfiٷ ~ ӷfiٷ ~ fi̷~ ӿ i< ~ <~ < ˯ڷ̤^ ˯ڿ~ ^ η^ ηٿٷ, ڷ^> ٷi> ^ ڷ^ ٷi ٷ , ڷ, ڷ^ ٷi > Ȥ^ ˯ڿ~ I-II < ӿ <. TM >^, ~ > ο Ϥ ̤ ̿^ FMT < ηٿ > >ӷ ML η i> > ԯ< <, , ~, fi , >. ˯ڷ̤~ ηӤӷ~ ڷ^fi~ ˯ڿ~ ٷ , ڷ i < >ӷ ȷ>ڷ < ٷifi~ ¿^ ӷ < ٷi, ̷ٷ. Ȥ FMT ȷ fi ȿ̷ ۯӿ, ̤~ fi ʷ> ̷fi~ <̷~ Preset Scan: Ͽ 2 Ϥ^. < ۷~ ӷٿ i^~ ~ Ȥ ̷ ӿ < ڷ^fi~ ٷifi~, > ۯfi~ ڷ^~ ٷi~ ڷ^ ٷi. ٿ ̷fi ~ ȷη>~ <~ i> < ۷~ i ˯ڷ̤^ i ڷ^ ٷi ٷi ̷ Preset fi̷ٷ ڷ^fi ̷ Radio-Scan Scan ٷifi. ӿ ο ٿ > ӷ i> ȷ fi ~ ̷ Preset Scan ӷηfiٷ ~ ˯ڿ~ fii~ ڷ^~ ٷi~. ӷfiٷ ~ ~ i~ ٷi > Travelstore η > <̷~ ˯ڷ̤^ ڷ^ (ȷ, ۯο ʿϷ ٷi fi~ ̤ ̿^. fi < ۷~ ٷ> ȷ TM ifi ~ <~ ӷ, , < fi ȿ̷ ӷ i̤ ۯfiٷ < ٿ fi~ ~ <̷ ٷi. 12 < ˯ڷ̤^ ٷi ٿ ȿȷ ~ ȷη>~ ~ ٷi ʷ>ٷ ifi "SCAN". TM >^, ηٿ > , , < ηfi~ ڷ^ ٷi, fi fi̷ٷ ̷fi~ ~ >~ <̷~ Scan ٿ fi ̷fi ~ ӷ<~ ۯ<^. ȷ, ۯο i < η ~ >~ ʷϷ> > DSCڷ̷fi~ "SCANTIME". 13 PORTUGUES PTY <̷ PTY > > ӷ >~ ڷ^ ڿ̷~, > Ȥٷ ڿ̷ ȯ>^ RDS, > Τٷ fi ٷ ڷ^ο ̷ٷ. > ڷ̿^ ηٷӤٷ <~, ο ۯfiȷ, Τ~ >~, ̤^~ , > > <̷~ PTY η Ϥͷ . , <iȷ < ٷi 4 iΤ~ <~ η , , i^~ ̷ ӷ<~ ڿ̷~ , <iȷ < / , >ٷ <, , ڷ^ ٷi, > >ӷ ӷ̤ ^fi fi ifi <̷~ PTY. TM >^, ηٿ > i> ηӤӷ~ PTY η ӷ< ڷ̿^ ESPAGOL SVENSKA NEDERLAND ifi . . . fi fi ӷfiٷ ~ <~ fi~ ڷ^ >~ ڿ̷~, > ٷ>ٷ ~ ȷ>~ i>~ ۷~. <ڷ ٷi ȷi Ϥ گ< ~ i< > (ȷ, ۯο ~ >~ ʷϷ> > ڷ̷fi~ DSC, ڿڷ~ PTY SET). ڷ^fi~ ٷifi~ ӷ Τ >~ fi ڿ̷~ i>۷, fi ڤ ڷfi^ گfi fi >~, ӷ, , < ifi ~ <~ ȷ fi ȿ̷ 3 > Ϥ^ "SPORT". PTY η Scan ٿ i <̷~ PTY η ̤^~ Ϥ . >~ ڷ^ ڷ̿^ ۯ ifi ̤^ < ٷi 4, η ٿ , , >^ ~ >~ <~ Scan, ӷ> < ۷~ fi ڷ^~ ٷi~, > Τ , ^fi fi ifi <̷~ PTY. ITALIANO FRANAIS ENGLISH DEUTSCH <, , ڷ^ ٷi Τ ȷΤ~ <~ ̷ RDS-EON > ڷ^> ٷi> ^ , ڷ^ ̿^ Τ ٷο >η~ <~, >~ ȷ< ηٿٷ ԯ< . ^> ٷi>, > Τ <~ fiȷ >, > ~ ӷ< ~ ӷ <̷, > >ٷ fi ڷfi^ < ۷~. fi~ ӷ^> ڷfi^fi ۷~ ӷ ٤ <̷, ʷ>ٷ ifi ~ <~ ۷~ "TP" (Traffic Program fiڷ̷ ȷΤ~ <~). گ ڿϷ ڷ^> ٷi>, > Τ > ȷΤ~ <~, Ͽ > ʤ ӷfiٷ ̤^ <̷~ RDS-EON, ~ <, , ~ , fiȷ >, fi~ ٷi >ӷ ̤~ ȷ < ȷ <^ η >~ < >ȷ > . [. . . ] TM >^, ηٿ > ۷~ ڤ ӷ~ fi~ >~, >ٷ > <, fi > fi fi < ӷ < ̿ fi. ESPAGOL SVENSKA NEDERLAND ITALIANO <̷~ "TPM", i i fi > >, > >ӷ ˯ڷ̤ < <̷~ TPM. >~ ԯ< ̷ DSCMODE-SCAN-TIME. ٿ i < ʷ>ٷ ifi, ӷ ٿ , fiϷ ٷ ʷϷ> ڿ̷ٷ ʷ, < (A-Z), ٷ ڿ̷ٷ ٷ ȷο, ٷ ο ȯ> η i> 0-9. fi >^ CD/ fi̷fi~ ~ ifi i , <iȷ < ٯ i^~ ٷ, >, ӷfiٷ ӷ < fii ڷ̤ i, fi ̤ η 30 >~ CD. ٷ fiٷ η i ڤ ӷ Ϥ ӷ , > ۷^< fi~ > CD ȯ> ~ i>~ ۷~. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BLAUPUNKT MNCHEN RD104

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BLAUPUNKT MNCHEN RD104.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag