οδηγίες χρήσης BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44


BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (974 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44 (102 ko)
   BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44 INSTALLATION INSTRUCTION (259 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] >/fi~ >~ : Ȥ . = ML Ϳ̷ ٷi~ ȷ ٷ ۷> η ٷ ̷ڿ ̷ٷ. Ȥ < fi, fiٷ i, Ϥ~ ڤ~. ۯfi^ ڷ^ ٷi Travelstore: ˯ڿ <: Ȥ < FMT, ̤~ fi گ> ӷ > ~ <~ ̷ ~ ӷ<~ ڷ^ ٷi. <: Ȥ < FMT fi~ ڤ~, ̤~ fi ʷ> ifi ~ <~ "". i^~ Ȥ ӷ fi ٷ <ڷ ٷi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ȷ fi ȿ̷. ? ; AF - ӷϷ< ۯfiٷ ηٿ > <̷~ RDS ٷ ʷ> ifi ~ <~ "AF", fi , , ڷ^< ۷~ < ӷ , fi̷ٷ > ۯfiٷ , <iȷ <̷~ RDS, fi ~ ڷ^fi~ ٷifi~ i η <, , . [. . . ] ̷ ~ fi ηٿ ȿȷ ~ ڷ^ ٷi NDR ʤ ȷη>~ ӷ<~ ~ ۯfiٷ~ ηٿ η~ ο ڿ̷ٷ ȷfi ¯fi ٷ , fiȷ >~, > > < i̤ ̷ο ȷο ڷ>ȷ ~ < η ӷ< TM>~ ٿ, , η fi. i > ~ <~ ۷~ < TM >^, οӷ <, , fi~ ηٿ < >~ < ٤ ڿ̷~ η ڷ̷̤~ ۯfiٷ~ < i> ӷ ¯> ӷ , fi ~ <~ ʷ> ifi "SEARCH", fi ̷> fi, Ȥ ȷ fi ȿ̷ 2 > fi < ۷~ , , fi̷ٷ ȷ Ϥ^ < AF, fi > ӷϷ< ۯfiٷ. ʷ>ٷ ifi "SEARCH" , <, fiٷ "REG ON". SVENSKA NEDERLAND ITALIANO FRANAIS ENGLISH DEUTSCH ^< > ̷ RDS (Radio Data System) fi~ ڿ >fi ۷~ ^ fi ^ڷ< ԯ<, fi >ӷ ӷ< <, , fi~ ٤ ڿ̷~, η i> ӷ ο < fi ۤ, ~, ۷~ ʤ ̷ RDS, fi , > ٷi "REG FF". Ȥ < AF ȷ fi ȿ̷ > Ϥ^, ̤~ fi ʷ> ifi ~ <~ "REG OFF". TM >^, ηٿ > < i> ˯fi~ "REG ON", ʷ>ٷ ifi ~ <~ ٿ i > ~ <~ ȷ fi ȿ̷ "REG ON". TM̷ ӷ<~ ٷi / Ȥ < / , fi ڷ^< ۷~ < گ> ӷ , , fi̷ٷ fi ڷ^fi ٷifi. TM >^, ηٿ > ڷi> ̤ < / ^ < ο^ ̤~ , fi > ̷ ӷ<~ ٷi ٷٷ ~ ٷ fi~ < ~ ٷ >^. TM̷ ӷ<~ ٷi TM >^, ηٿ > ڷi> ̤ < << >> fi < fi ̤~, ٷ> ӷ< ۯ<^. i ~ ·i>~ <̷~ ӷ<~ ڷ^ ٷi < ̤ ̿^ ӷfiٷ ~ <~ ٷ ^ fii^ ̤^ ̿^: , ڷ (FM) 87, 5-108 MHz, ۷> ̷ٷ 531-1602 kHz η ̷ڿ ̷ٷ 153-279 kHz. Mٷi ٷ ۷>^ η ̷ ̿^; Ȥ < ML. 12 ~ ٷ ^ ~ ٷ ο^ , ifi ~ ٷ ο^ , ifi ~ ٷ ^ i ڷ^ ٷi << >> Ȥ < << >>, fi , ifi ٷ< ~ ۯfiٷ~ ~ ٷ ο^ < ~ ٷ ^. ӷfiٷ ~ ٷ<~ ~ ·i>~ <̷~ ~ fi̷~ ӷ<~ ڷ^ ٷi. ٷ ifi "Io", fi , , ӷ , Էӷfi ̷ fi ڷ^~ ٷi~, > η< fi ԯ< ۷~ (< ·i>). ٷ ifi ~ <~ "dx", fi , , Էӷfi ̷ ӷ , η ڷ^~ ٷi~, > fi η< ڷ^< fi ( ·i>). , ifi ~ ·i>~ <̷~ ӷ<~ ٷi > ӷ ٷڤ, , η οi ¯^< , i> (ȷ, ۯο ~ >~ ʷϷ> > "ڷ̷fi~ ̷ DSC"). Ϸ< Ȥ <~ (ٷ , ڷ) i ڿ, fiٷ i < ۷~ >, fi̷ٷ i ^<~ fi~. TM ~ η<~ <, , ~ ڷ^ ٷi fi̷ ٷi ~ ڷ^<~ ۷~ <~ fi ^< ^< fi. TM ~ fi ԰ i <, , ~ fi~ ٷi ӷfiٷ ~ ٷi~ fi ^< ^< fi, ^~ <~: Ȥ ȷ fi ȿ̷ 2 > Ϥ^ < Io. TM >^ ӷ~ ڷ^fi~ ٷifi~ fi ηٿ ^fi ̷, fi , < ifi ~ <~ ^< . ˯ڿ ڷ^ ٷi < ~ <~ 13 PORTUGUES ӷfiٷ ˯ڿ~ ڷ^ ٷi ̤ ^ , ڷ^ ̿^ ӿ > <~ (, , , ) , <iȷ ^ <^ ٷi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ϥ ̤ ̿^ ٷ <ڷ FMT < ML ESPAGOL SVENSKA >: TM >^, ηٿ > i> ~ fi ڷ^< ۷~ < ӷ < ˯ڷ̤ ڷ^fi ٷifi, fi i > ifi ~ <~ ȷ fi ȿ̷ >ȯ < ٷi ηi~ >~ η Ȥ <~, ӷ, fi, ̷, fi , > ̤۷ ӷ > <~. NEDERLAND ITALIANO FRANAIS ٷi ٷ ^<~ η ^<~ fi~ (ٷ , ڷ) ӷfiٷ ~ ٷ<~ ^ Ȥ^ <~ , , η ȷ ˯ڿ ڷ^ ٷi < ~ <~ η ȷ < ^ < ˯ڷ̤^ ڷ^ ٷi. Ȥ < FMT fi~ ڤ~, ̤~ fi ʷ> ifi ~ <~ > <~, > i>. η ٷ , ڷ ̤ ̿^ ̷ < FMT. Ȥ < ڷ^ ٷi ~ i>~ ۷~ fi , ̤~ fi ٿ fi~ ȷ<̷~ , , <~ fi~ > fi ڷ^fi fiڷ̷ (ٿ > 2 fiٷ). ifi ~ <~ > ڷ, < i>. ENGLISH DEUTSCH fi̷ ˯ڿ < ~ <~ ^ ۯfi^ ڷ^ ٷi , <iȷ <̷~ Travelstore ڷ^ ٷi < ~ <~"). < < ˯ڷ̤^ ڷ^ ٷi E ӷfiٷ ~ fi̷~ ˯ڿ~ ^ η^ ڷ^ ٷi ٷ , ڷ, ηٷ< ~ ^ӷ ۯ > ~ η ӿ ԯ<, fi , > οi ڿ. < ۷~ گ> fi ӷ , , ~ fi~ ڷ^~ ٷi~ , ڷ^ ̿^ η ~ ˯ڷ> > <~ "" (Travelstore). >ӷ ӷη>, > ӷ ο ˯ڿ ڷ^ ٷi > Travelstore η , Ϸ< fi fi̷ٷ (ȷ, ۯο ʿϷ > "˯ڿ 14 ӷfiٷ ӷ ο < < ˯ڷ̤^ ڷ^ ٷi ̷ ӿ <. , > < ̤ ̿^ , <iȷ ^ <^ FMT < L η Ϥ i^~ > <~ ٷ , ڷ ̷ٷ. ȷ fi fi Ȥ < FMT fi ۯӿ, ̤~ fi ʷ> ifi ~ <~ > <~ ~ i>~ ۷~. Ȥ ȷ fi ȿ̷ >ȯ < ڷ^ ٷi. ^< fi fi < ˯ڷ̤~ ڷ^~ ٷi~ , <iȷ <̷~ Preset Scan ӷfiٷ ~ i~ ~ ڷ^<~ ۷~ <~ ηٿ ٤ fi, ӷ , , fi ^ < ˯ڷ̤^ ڷ^ ٷi fi~ ̤ ̿^ , <iȷ <̷~ Preset Scan. Ȥ < PS, fi ڷ^< ۷~ < ο fi fi fi~ ~ < ˯ڷ̤~ ڷ^~ ٷi~ ̤ ̿^, ȷ fi ȿ̷, ӷ~ ٷifi~ ٿ . [. . . ] LOUD 0 - > , , ^/ i fi~ >~ LOUD 6 - ӷ< , , ^ SVENSKA NEDERLAND i ~ ·i>~ <̷~ ӷ<~ ڷ^ ٷi ȷ ̷~ ڷ^~ ~ DIS. 3 - < ·i> ITALIANO FRANAIS TM ~ i̤~ ηi>~ > ӷ ηi> ηfi^fi ۷~ > < ηۤٷ ηi ~ ʷ<~ ̷~, η >^ , i ηi>~ > fi~ , , , ڤ ̤^~ ӷ , ڤ > fi̷. > ٤ ڿ > ȷ ηi̷ ~ <~. Das Autoradio bietet die Mglichkeit, mit DSC (Direct Software Control) einige Einstellungen und Funktionen Ihren Bedrfnissen anzupassen und diese nderungen zu speichern. Die bersicht der werkseitigen Grundeinstellungen finden Sie im Anschlu, so da Sie jederzeit diese Grundeinstellung nachvollziehen knnen. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag