οδηγίες χρήσης BLAUPUNKT SEATTLE MP57

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BLAUPUNKT SEATTLE MP57 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BLAUPUNKT SEATTLE MP57 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BLAUPUNKT SEATTLE MP57


BLAUPUNKT SEATTLE MP57 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1918 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BLAUPUNKT SEATTLE MP57 (1128 ko)
   BLAUPUNKT SEATTLE MP57 annexe 1 (1721 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BLAUPUNKT SEATTLE MP57

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] www. blaupunkt. com Car Radio CD MP3 WMA Seattle MP57 7 647 453 310 1 ( ). C () CD . 2 : A 1 TMC 2 3 BC D 16:13 E FMT 4 F CD, CD MP3: A BC D 16:13 E CD F Radio Sun Madonna in concert tonight 92, 8 MHz J H 5 6 TMC TRACK 06 SONG: Bob Marley - No woman no cry 02:19 Mix CD J H G F A TMC G F B C RDS : CD. FM1, FM2, FMT) F 6 ; C track/ID3 D E (CD, CDC, MP3) G 1 H 2 (MHz kHz) F 6 ; I 3 , : TMC TMC. G 1 H 2 I 3 CD / CD / 3 : . . . . . . . . . . . . . . . 3 CD, CD MP3: 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . 7 !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ( ). . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (Off Timer) . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 On/Off . . 11 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 / demo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 / (Turn On Text). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (On Volume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (Mute) . . . 13 / . . . . . . . . . . . . . 14 4 / "" (Beep) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . 16 RDS (AF, REG) . . . . . . . . . . . . . . 16 (Band)/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 (Sensitivity) . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 (Travel Store) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . 18 (Scan). . . . . . . 18 (Scan Time). . . . 19 (PTY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 / . . . . . . . . . 21 (Traffic Volume) . . . . . . . . . . . . 21 CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 tracks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 (audible) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 track (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 tracks (Scan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 tracks (RPT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 CD-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (Eject) CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 MP3 CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 (INF, ALL, SCL) . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 tracks/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 track MP3. . . . . . . . . . . . . . . . . 27 tracks MP3 28 (audible) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 track (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 tracks (Scan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 tracks (RPT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 CD . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 tracks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 (audible) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 tracks CD (RPT) . . 31 track (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 tracks CD (Scan) . . . . . . . 32 CD (CDN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 (Time Setting) . . . . . . . . . . . . . . . . 33 12/24 (24 H Mode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 (Off Clock) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 / (balance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 / (fader). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 (Enhanced Bass). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 (Enhanced Treble). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 (Middle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 (Preamp-Out/Sub-Out). 38 Sub-Out Sub-Out (Subout) . . . . . . 38 X-Bass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 X-Bass (X-Bass) . . . 39 X-Bass (Enhanced X-Bass) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 (Presets). . 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 (Brightness) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 (Angle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 / (Screen Saver). . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 AUX AUX-IN (Auxiliary) . . . . . . . 44 (Edit Auxiliary). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 (Norm Set) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5 . [. . . ] track . (audible) , u > /. track (MIX) tracks , u "MIX" 6 "MIX DIR". tracks MP3, u "MIX" 6 "MIX ALL". 2 H "Mix All". tracks (RPT) track, u "RPT" 7 "REPEAT TRACK". 29 MP3/WMA CD , u "RPT" 7 "REPEAT DIR". track , u "RPT" 7 "REPEAT OFF". 2 H "Rpt Trk" "Rpt Dir". CD : CD, CD CD CD . CD u SOURCE 4 "CDC" . "Disc 01" CD 1 CD) · CD ( CD " CD" ) · CD CD. , " CD, CD MP3". , u > /. tracks CD (RPT) u , NEXT 2 CD. track, u "RPT" 7 "REPEAT TRACK". track CD, u "RPT" 7 "REPEAT OFF". 2 H "Rpt Trk" "Rpt CD". CD CD, u @ . 31 (audible) CD track (MIX) u , NEXT 2 CD. tracks CD, u "MIX" 6 "MIX CD". tracks CD, u "MIX" 6 "MIX ALL". 2 H "Mix CD" "Mix All". , u OK B. , u OK B. tracks CD (Scan) ( ) tracks CD , u OK B 2 . 32 CD CD (Clear CD Name / Clear All Names) u , NEXT 2 CD. "Clearing" . (Time Setting) u MENU A. , u OK B . 12/24 (24 H Mode) u MENU A. 33 , u OK B . (, ) (, CD, CD, AUX, / ). , . (Off Clock) u MENU A. , " " " ". 34 : (G) (Freq) (Q) x x x x x ­ x x x x Freq Q Audio Bass Treble x Freq ­ E-Treble G Freq Q Middle E-Bass , , "Bass" "Treble" "Audio". [. . . ] "AUXILIARY 2" . AUX AUX-IN (Auxiliary) AUX AUX-IN, . "Aux". 44 AUX, u "Auxiliary 1" ;. , " " " ". u "Edit Auxiliary 2" 7. , u OK B. (Edit Auxiliary) AUX AUX-IN. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BLAUPUNKT SEATTLE MP57

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BLAUPUNKT SEATTLE MP57.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag