οδηγίες χρήσης BLAUPUNKT VERONA RCR 45

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BLAUPUNKT VERONA RCR 45 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BLAUPUNKT VERONA RCR 45 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BLAUPUNKT VERONA RCR 45


BLAUPUNKT VERONA RCR 45 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1001 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BLAUPUNKT VERONA RCR 45 (113 ko)
   BLAUPUNKT VERONA RCR 45 INSTALLATION INSTRUCTION (197 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BLAUPUNKT VERONA RCR 45

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Radio / Cassette Verona RCR 45 >~ <~ >ӷη~ ¯̤^ TM~ >~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 i ~ ·i>~ ͷ^< ~ οٷ~ KeyCard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 "E̿i" >~ ~ οٷ~ ٷ< ٷ ^<~/ KeyCard/ηٿٷ >~ οٷ~ ^<~ fi~ KeyCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 OE ^ ȯ>^ ~ ٷfiٷ~ ڷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ٿ > <̷~ "REG ON" ʷ>ٷ ifi ~ <~ ۷~ ٿ οi i > ڷ ۷~ ȷ fi ȿ̷ "REG ON". i fi~ ٷi << >> fii: ̷ AF i> fi~ >~ < < << >>, fi ٷ< ~ ۯfiٷ~ , ifi ~ ٷ ο^/< ~ ٷ Yٷ ڷi> ̤ ^. Էӷfi < Ϸ<~ Yٷ ڷi> ¯~ ̤ ~ ٷ ο^ < ~ ٷ i~ Էӷfi < Ϸ i>^ << >> ~ ٷ ȿ < ~ ^, fi i ¯> ˯fi~ fi~ ٷٷ ӷ< ٷ ڿ, fi ٷ> ٷi ~ ٷ fi~ < ~ ٷ >^. ӷ< ~ ~ ۯfiٷ~. / ˯fi~ ӷ<~ ٷi E< fi~ ̤ ̿^ ̷ > ٷi (fi ٷ , ڷ) > ӷ ο < ٷ ^ ̤^ , ڷ^ ̿^ (FM) 87, 5 - 108 MHz, ۷>^ ̿^ 531 - 1602 kHz η ̷ ̿^ 153 - 279 kHz. < ٷ ^ ۷>^/η ̷ ̿^: < < ML 12 / / ~ ٷ ^ ~ ٷ ο^ ifi ~ ٷ ο^/~ ٷ ^ (fiٷ i> fi~ >~ ̷ "AF") ̷ > ٷi, fiٷ i> > ̷ "AF" (NDR1 . . . NDR4). < << >> > ӷ ο < fi~ ڷ^ ٷi, ȷi fi ̤ fi, fi , > >fi ۷~. TM >^, ηٿ > گ ӷfiٷ ~ <, , ~ ٤^ fi~ ڷ̿^ >~ >~ ڷ^ ٷi, > ӷ ο ̷ ̤۷ > ٷi < >> (~ ٷ fi~) < < << (~ ٷ >^), . . i~ ȷ ʷ< fi >~ >ӷ, ӷ 13 PORTUGUS TMٷ ۷> η ٷ ̷ڿ ̷ٷ > ӷ < ~ <~ ۷~ ӿ ٷi~. Ϥ ̤ ̿^ < FMT < < ML η ٷ , ڷ > <~ Ϸ< Ȥ <~ (ٷ < FMT. , ڷ) i> ӷ ڷ^fi ٷifi < Ϸ i>^ ȷ fi fi~ ٷi (fi̷ٷ < ). < ~ <~ η ȷ < < < fi~ fi~ < ̤ ڷ^ ڷ^ ٷi ~ i>~ ٷi > ӷ , > Ϸ< ۷~ fi ۯӿ, ̤~ fi , , ٷ ^ Ȥ^ <~ I, II η . ڷ^< fi ٿ fi TM ifi ~ <~ ۷~ ʷ>ٷ ӷ fi ȿ̷ , , <~ i~ ȷ < fi~ ڷ^ ٷi , <iȷ fi~ < << >> fi fi ^i>. fi̷ fi ^ ۯfi^ ٷi < ~ <~ ̷ Travelstore > ӷ ο fi̷ fi < ~ <~ ۷~ ^ ۯfi^ ڷ^ ٷi , ڷ^ ̿^, > ȷi ۯ ԯ< ۷~, ηٷ< ~ ӿ ۯ ~. ESPAOL SVENSKA NEDERLANDS ȷi ڷ^> ٷi> Ͽ > <, , > fi , > η ӷ >ӷ ̤ ̷ "AF" < ۷~ ( ٷ> < ʷ>ٷ ifi ~ <~ ۷~). TM >^, ηٿ > ʷ>ٷ ifi "AF", < < AF. fi ο ̤ > <~. < < FMT fi~ ڤ~, ̤~ fi ʷ> ifi ~ <~ ۷~ > <~ ~ i>~ ۷~. fi ڷ^ ٷi < ~ <~ ۷~ > ӷ < ~ <~ ۷~ ڷ^~ ٷi~ ٷ , , > 1, 2, 3, 4, 5, 6 ӿ > <~ (, , , ). >: TM >^, ηٿ > , > i fi~ < ̤ ٷi, fi ٷ ifi ~ <~ ӷ, fi, ̷ ȷ fi ȿ̷ >ȯ < ٷi η > ~ <~, , > ӷ ȷfi > <~. ITALIANO FRANAIS fi fi i < ~ <~ ~ ڷ^fi~ ٷifi~. ifi ~ <~ ο ڷ , fi < <i ̤~ ۷~. ENGLISH >~ (ٿ fi > 2 fiٷ) η ̤~ fi ˯< <̷ BEEP. DEUTSCH fi~ fi~ >~ >ӷ ȷ>ڷ <~ ηٿ ȿȷ ٷ. < < FMT ȷ fi ȿ̷ Ͽ 2 Ϥ^. > ӷ ηϤ ȷ fi ӷ < ̤ ٷifi ̷ >ȯ <. Ϥ ̤ ̿^ ٷ <ڷ FMT < ML η > < ۷~ ӷٿ fi ~ ~ <~ >^ , ڷ^ ۯfi~ ڷ^~ ٷi~ ̿^. , ڷ^ ̿^ η ~ ȷ fi fi < i> > ~ <~ < FMT fi~ ڤ~, ̤~ "T" (Travelstore). ٿ ̷fi fi ʷ> ifi ~ ~ i<~ <~ ȷη>~ گ> <~ ۷~ > <~ ~ ӷ > < < ۷~. i>~ȷ fi < >ӷ ڷ>, > ӷ ο ȿ̷ >ȯ < > ~ <~ (Travelstore) ڷ^ ٷi. fi ڷ^ ٷi η (, Ϥ ʿϷ > "fi ڷ^ ٷi i fi~ ̤ ٷi ̷ Preset < ~ <~"). < ̤^ ٷi Ȥ^ ~ <~ ~ <~ ۷~. Ϥ ̤ ̿^ Ϥ ̷ Travelstore ٷ , ڷ < > ~ <~ < FMT. > <̷~ Preset Scan: < < PS. ~ ڷ^fi~ ٷifi~ i گ> ӷ > ȷ fi ȿ̷ 8 > Ϥ^. TM ifi ~ <~ ۷~ ӷϿ >ȯ > ~ <~ η i fi~ ο i̤ ڷ^ ٷi. TMӤ ~ fi~ fi~ i̤ ٷi/̷fi~ <̷~ Preset Scan: < ȷ fi ȿ̷ < PS. Scan > ӷ < ӷ > ȷ fi ȿ̷ fi ̤ ڷ^> ٷi> fi~ ~ >~ ̿^. Yٷ , > ̤ ^ , ڷ^ > ӷ < ӷ > ȷ fi ȿ̷ ڷ^> ٷi> Ȥ Travelstore < ڷ^> ٷi> ^ 14 i ڷ^ ٷi ̷ Radio-Scan M> ӷ , > fi ^ fi^ ڷ^ ٷi ȷ fi ȿ̷ 8 Ϥ^. 15 PORTUGUS ESPAOL TM >^, ηٿ > > < ηfi~ ڷ^ ٷi, ̷> fi̷ٷ > ̷ Scan ٿ ̷fi ~ ~ ^ ۯ<^. [. . . ] ٤~ ^ , ^~ ȷΤ~ <~ i ӷ > ӿ ۷ < ӷ >ٷ ٿ i>, ȿ , < < i< ۷~ < Էӷfi~ i>~. ˯< ٷ, TM >^, ηٿ > i i>۷ ٷ> ӷ ٷڤ, , ӷ ڷ̷fi, (i< , i> 1 = i<~ ٷ). < < DSC. TM^ӷ ̷ fi > ӷ ӷϿ ^< >~ B ^~ < < >. LED 1 - ӷϿ , fiٷ ڷfi^ < ۷~ i> fi~ >~ ̤^ ~ ˯<~ < ۷~. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BLAUPUNKT VERONA RCR 45

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BLAUPUNKT VERONA RCR 45.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag