οδηγίες χρήσης BOSCH HMT 84G651A/05

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH HMT 84G651A/05 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH HMT 84G651A/05 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH HMT 84G651A/05


BOSCH HMT 84G651A/05 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4144 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH HMT 84G651A/05

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Ο Γρήγορος οδηγός παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη Iconia W4. Το Εγχειρίδιο Χρήστη Iconia W4 περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που ισχύουν για το νέο σας υπολογιστή. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για θέματα όπως τα βοηθητικά προγράμματα του συστήματος, την ανάκτηση δεδομένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιμετώπιση προβλημάτων. [. . . ] Το Εγχειρίδιο Χρήστη μπορεί να ληφθεί από τον ιστότοπο υποστήριξης της Acer: http://go. acer. com/?id=17883 Εγκατάσταση λογισμικού Ο υπολογιστής θα εγκαταστήσει αυτόματα το λογισμικό και θα προετοιμάσει τον υπολογιστή σας για χρήση. Αυτό μπορεί να διαρκέσει κάποιο χρόνο, μην απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας, αλλά περιμένετε να τελειώσει η εγκατάσταση. 4 Αποκατάσταση Θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για επαναφορά μόλις μπορέσετε. Το πρόγραμμα Acer Recovery Management σας επιτρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για επαναφορά και, στη συνέχεια, να εκτελείτε επαναφορά ή επανεγκατάσταση των εφαρμογών και των προγραμμάτων οδήγησης που παρέχονται από την Acer. Ελληνικά Αντιμετωπίζετε πρόβλημα; Η Acer σας υποστηρίζει με πολλούς τρόπους. Υποστήριξη της Acer Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει τον αριθμό σειράς του υπολογιστή σας, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, καθώς και το όνομα του μοντέλου στον προβλεπόμενο χώρο του παρόντος οδηγού. Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς. Πριν μας πάρετε τηλέφωνο, παρακαλούμε να έχετε καταγράψει οποιοδήποτε μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται μαζί με το πρόβλημα και να έχετε τον υπολογιστή μπροστά σας και αναμμένο, αν είναι δυνατόν. Αν έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα όταν επικοινωνείτε μαζί μας, θα υπάρξει καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση. Δικτυακός τόπος Acer Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο www. acer. com - Ελέγξτε στην ενότητα Υποστήριξη για ενημερωμένες πληροφορίες, βοήθεια, προγράμματα οδήγησης και προγράμματα προς λήψη. Πληροφορίες εγγύησης και επικοινωνίας Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση για τον υπολογιστή σας και για το πώς θα επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης στην Εγγύηση του υπολογιστή σας. 5 Μια ξενάγηση στο tablet PC της Acer Ελληνικά Μετά τη ρύθμιση της ταμπλέτας όπως απεικονίζεται στον Οδηγό εγκατάστασης, θα σας περιγράψουμε τα διάφορα μέρη του καινούργιου σας υπολογιστή Acer. Μπορείτε να καταχωρίσετε πληροφορίες στον καινούργιο σας υπολογιστή με την οθόνη αφής. Tablet PC Οι εικόνες που ακολουθούν δείχνουν τις όψεις του υπολογιστή σας ταμπλέτα. Κάτοψη 12 Αρ. Στοιχείο 1 2 Κουμπί τροφοδοσίας Δείκτης φόρτισης Περιγραφή Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε την ταμπλέτα, πιέστε το ξανά για να θέσετε την ταμπλέτα στη λειτουργία αναμονής. Πιέστε το παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε την ταμπλέτα. Δηλώνει την κατάσταση φόρτισης της ταμπλέτας. Ενδεικτική λυχνία LED Χρώμα LED Πράσινο Αναβοσβήνει Κόκκινο Κατάσταση Σταθερά αναμμένο Περιγραφή Ο υπολογιστής είναι πλήρως φορτισμένος και συνδεδεμένος. Εκτελείται εκκίνηση ή τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή. Δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα. Η ανώτατη τιμή SAR που έχει αναφερθεί για το συγκεκριμένο πρότυπο κατά την πιστοποίηση του προϊόντος για χρήση της συσκευής σε μηδενική απόσταση από το σώμα είναι 1, 87 W/kg. Για λειτουργία πάνω στο σώμα, η συσκευή αυτή έχει υποβληθεί σε δοκιμές και ανταποκρίνεται στις οδηγίες της ICNIRP σχετικά με την έκθεση, συμπεριλήφθηκε δε στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 62311 και EN 62209-2 για χρήση με αξεσουάρ που δεν περιέχουν μέταλλα και με τη συσκευή να απέχει τουλάχιστον 1, 5 cm από το σώμα. Η χρήση άλλων αξεσουάρ ενδέχεται να μην εξασφαλίζει συμμόρφωση με τις 12 οδηγίες της ICNIRP σχετικά με την έκθεση. Αν δεν χρησιμοποιήσετε αξεσουάρ πάνω στο σώμα και δεν κρατάτε τη συσκευή στο αυτί, τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 1, 5 cm από το σώμα όταν την ενεργοποιήσετε. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το πραγματικό επίπεδο SAR είναι συνήθως πολύ χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η κινητή συσκευή λειτουργεί σε διάφορες στάθμες ισχύος. Εκπέμπει μόνο με ισχύ ίση με αυτήν που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, ισχύει το εξής: Όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εκπομπής της κινητής συσκευής σας. Ελληνικά Κανονισμοί IC Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το ή τα πρότυπα RSS που εξαιρούνται από άδεια από το φορέα Industry Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) η παρούσα συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται όλες τις παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Πληροφορίες της FCC για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες RF (SAR) Η παρούσα συσκευή ανταποκρίνεται στις κυβερνητικές απαιτήσεις για την έκθεση σε ραδιοκύματα. [. . . ] L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Πληροφορίες της FCC για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες RF (SAR) Η παρούσα συσκευή ανταποκρίνεται στις κυβερνητικές απαιτήσεις για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Η παρούσα συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τρόπο που να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) 13 που έχουν καθοριστεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Το πρότυπο έκθεσης για ασύρματες συσκευές χρησιμοποιεί μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR που έχει καθοριστεί από την FCC είναι 1, 6 W/kg. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH HMT 84G651A/05

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH HMT 84G651A/05.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag