οδηγίες χρήσης BOSCH KGN39V10

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH KGN39V10 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH KGN39V10 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH KGN39V10


BOSCH KGN39V10 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4821 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH KGN39V10

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] KGN. . es pt el tr Instrucciones de uso Instrues de servio Kullanma talimat 9000 160 997 (8604) es ndice Consejos para la eliminacin del embalaje y el desguace de los aparatos usados . Prestar atencin a la temperatura del entorno y la ventilacin del aparato . 10 10 11 12 13 14 14 14 15 15 16 17 19 pt ndice Instrues sobre reciclagem . 56 56 57 58 58 58 59 59 60 62 es Consejos para usado Los aparatos usados incorporan la eliminacin del embalaje y el desguace materiales valiosos queelse pueden dicho recuperar, entregando aparato a de los aparatos usados efecto en un centro oficial de recogida x Consejos para la elimi nacin del embalaje de los aparatos El embalaje protege su aparato contra posibles daos durante el transporte. [. . . ] A chapa de caractersticas encontra se no interior do aparelho, no lado esquerdo, em baixo. Uma eventual necessidade substituio do cabo de alimentao de rede, s pode ser efectuada por um tcnico especia lizado. !Em caso algum, dever o aparelho ser ligado a uma ficha electrnica de poupana de energia e a um ondulador, que converta a corrente contnua em corrente alterna de 230 V (por ex. Por isso: No tapar nem obstruir as aberturas de ventilao! 24 pt Ligar o aparelho Premir a tecla de ligar/desligar Fig. A iluminao no interior da zona de refrigerao acende ao abrir se a porta. De fbrica, o aparelho vem com uma regulao base de: Zona de refrigerao: Zona de congelao: +4 C -18 C Regular a temperatura Zona de refrigerao Rodar o selector de temperatura Fig. Uma regulao maior provoca uma temperatura mais baixa na zona de refrigerao. Recomendamos: S Para uma conservao de alimentos a longo prazo: Regulao numa temperatura mdia. S Regulao apenas temporria para uma temperatura mais alta: Abertura frequente da porta, colocao de grande quantidade de alimentos na zona de refrigerao. No caso de alimentos sensveis, recomendamos a sua conservao com uma temperatura no superior a + 4 C. Com um ajuste mdio do regulador, atinge se cerca de + 4 C. Indicaes sobre funcionamento S Graas ao sistema Nofrost totalmente automtico, no h formao de gelo nas zonas de congelao e de refri gerao. S As reas frontais do exterior do aparelho ficam parcial e ligeiramente aquecidas, o que impede a formao de condensao na zona do vedante da porta. Quando se abre uma porta do frigo rfico, pode acontecer que a segunda porta se mova ligeiramente. Isto tecnicamente condicionado e no necessita de se preocupar com isso. S Se, depois de fechar a zona de congelao, no puder de imediato abrir a porta, dever aguardar dois a trs minutos at que seja compensado o vcuo formado. Zona de congelao Os valores regulados podem ser alterados, para isso ver descrio do painel de comandos: 25 pt Arrumao dos alimentos Na arrumao dos alimentos, h que observar o seguinte: S Os alimentos devem ser bem emba lados ou tapados. Alm disso, no haver transmisso de sabores nem alterao da cor das peas de plstico. S Deixar arrefecer alimentos e bebidas, antes de os arrumar no aparelho. S No bloquear as aberturas de ventila o na zona de refrigerao com alimentos, para no prejudicar a circulao de ar. Alimentos colocados frente das aberturas de ventilao podem congelar devido sada de ar frio. Recomendamos a arrumao dos alimentos da seguinte maneira: S Na zona de congelao: Alimentos ultracongelados, cubos de gelo, gelados, etc. S Nas prateleiras da zona de refrigerao (de cima para baixo): Bolos, refeies prontas, lacticnios, carne e charcutaria. S Na porta (de cima para baixo): Manteiga, queijo, ovos, bisnagas, frascos, garrafas, leite, pacotes de sumo. Equipamento (no existente em todos os modelos) Gaveta de 0 C (Compartimento `Chiller') Fig. [. . . ] S Dolaptan bir ey alrken veya dolaba bir ey koyarken kapy mmkn olduu kadar az ak tutunuz!S Cihazn arka yz ara sra bir elektrikli sprge veya fra ile temizlenerek, fazla elektrik tketilmesi nlenmelidir. Cihazn tamamen kapatlmas Eer cihaz uzun bir sre kullanlmayacaksa: 1. Cihazn kaps ak braklmaldr. Cihazn temizlenmesi S Elektrik fiini ekip karnz veya sigortay attrnz, yani kapatnz. S Dondurulmu besini cihazdan dar karnz ve serin bir yerde muhafaza ediniz. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH KGN39V10

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH KGN39V10.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag