οδηγίες χρήσης BOSCH KTL14V30

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH KTL14V30 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH KTL14V30 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH KTL14V30


BOSCH KTL14V30 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (898 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BOSCH KTL14V30 annexe 1 (849 ko)
   BOSCH KTL14V30 (763 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH KTL14V30

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] KTL/KTR/KUL en Operating instructions it Istruzioni per l' uso el 9000 289 443 (8906) en Index Information concerning disposal . 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 it Istruzioni per l'uso Avvertenze per lo smaltimento . 38 39 39 40 40 41 42 42 43 43 44 en Information concerning Safety and warning disposal information x Disposal of packaging The packaging protects your appliance from damage during transit. Please contribute to a better environment by disposing of packaging materials in an environmentally friendly manner. [. . . ] In ambienti troppo piccoli, in caso di fuga si pu formare una miscela infiammabile d'aria e gas. Ogni 8 g di refrigerante l'ambiente deve disporre di un volume minimo di 1 m3. La quantit di refrigerante del vostro apparecchio indicata sulla targhetta d'identificazione nell'interno dell'appa recchio. S La sostituzione del cavo di alimenta zione ed altre riparazioni devono essere eseguite solo dal servizio assistenza clienti. Le installazioni e riparazioni incompetenti possono creare notevoli pericolo per l'utente. Sicurezza tecnica S Quest'apparecchio contiene una piccola quantit di refrigerante R600a, un gas compatibile con l'ambiente, ma infiammabile. Attenzione durante il trasporto e l'installazione dell'appa recchio a non danneggiare i tubi del circuito del refrigerante. Il refrigerante fuoriuscito a pressione pu danneggiare gli occhi oppure incendiarsi. 18 it Nell'uso S Non usare mai apparecchi elettrici nell'interno di questo apparecchio (peres. apparecchi di riscaldamento, produttori di ghiaccio elettrici ecc. ). S Non sbrinare o pulire mai l'apparecchio con una pulitrice a vapore. Il vapore pu raggiungere parti elettriche e provocare un cortocircuito. S Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati per rimuovere gli strati di brina e di ghiaccio. Il refrigerante che fuoriesce a spruzzi pu incendiarsi o ferire gli occhi. S Non conservare nell'apparecchio prodotti contenenti propellenti gassosi combustibili (peres. bombolette spray) e sostanze esplosive Pericolo di esplosione!S Non usare impropriamente lo zoccolo, i cassetti estraibili, le porte ecc. S Per lo sbrinamento e la pulizia estrarre la spina d'alimentazione o disinserire l'interruttore di sicurezza. S Conservare le bottiglie contenenti alcol ad alta gradazione solo chiuse ermeticamente e verticali. S Non sporcare le parti di materiale plastico e la guarnizione della porta con olio o grasso. Altrimenti le parti di materiale plastico e la guarnizione della porta diventano porose. S Non coprire n ostruire le aperture di entrata ed uscita dell'aria per l'appa recchio. S Le persone con ridotte capacit fisiche, sensoriali o psichiche o con insufficienti conoscenze devono usare questo apparecchio solo sotto sorveglianza o con dettagliate istruzioni. Solo apparecchi con congelatore: S Non conservare nel congelatore liquidi in bottiglia o lattine (specialmente le bevande contenenti anidride carbonica). S Non mettere subito in bocca alimenti congelati appena presi dal congelatore. S Evitare il contatto prolungato delle mani con alimenti congelati, ghiaccio o tubi dell'evaporatore ecc. Pericolo di ustioni! Bambini in casa S Non abbandonare l'imballaggio e sue parti alla merc di bambini. [. . . ] Si utilizza cos il freddo dell'alimento congelato per raffreddare gli alimenti nel frigorifero. S Lo strato di brina nel congelatore peggiora la cessione del freddo agli alimenti congelati ed aumenta il con sumo d'energia elettrica. * S Attenzione che la porta del con gelatore * sia chiusa correttamente. S Per evitare un maggiore consumo di energia elettrica, la parte posteriore dell'apparecchio dovrebbe essere pulita ogni tanto con un aspirapolvere o con un pennello. 28 * solo negli apparecchi con congelatore it Rumori di funzionamento Rumori normali S Il ronzio proviene dal motore (com pressore). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH KTL14V30

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH KTL14V30.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag