οδηγίες χρήσης BOSCH PEX 420 AE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH PEX 420 AE Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH PEX 420 AE θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH PEX 420 AE


BOSCH PEX 420 AE : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4527 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BOSCH PEX 420 AE MANUAL 2 (1593 ko)
   BOSCH PEX 420 AE MANUAL 2 (1593 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH PEX 420 AE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] (ABC) - - ( ), - - F 2 - 5 - G ! 57 (7620/PEX 420 AE) 6 - - H "CLEAN" - H - - H ! , 7: - J - K - - J 8 - ! - - L N : - - www. skileurope. com / IBO E IA KAH KATEPAIA , 9 M ( BOSCH 2610393777) 0 ! [. . . ] M , ' : - , - - , , ( ) - ' ! BOSCH - , , BOSCH ( www. skileurope. com) , ( ) - 2002/96/ , - ! RO lefuitor cu banda INTRODUCERE 7610/7620/PEX 420 AE Aceast main se utilizeaz pentru lefuirea uscat, cu performane ridicate, a lemnului, plasticului, metalului, chitului i a suprafeelor vopsite Citii i pstrai acest manual de instruciuni SPECIFICAII TEHNICE 1 SECURITATE INSTRUCIUNI DE PROTECIE GENERALE ATENIE!Nerespectarea urmtoarelor instruciuni referitoare la securitatea i protecia muncii ar putea duce la electrocutare, incendii i/sau rniri grave. Termenul de "scul electric" folosit n instruciunile urmtoare se refer la scule electrice racordate la reeaua electric (prin cordon de alimentare). 58 GB CE DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 60 745, EN 55 014, in accordance with the provisions of the directives 73/23/EC, 89/336/EC, 98/37/EC. NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN 60 745 the sound pressure level of this tool is 84 dB(A) and the sound power level 95 dB(A) (standard deviation: 3 dB), and the vibration 5. 6 m/s2 (hand-arm method). CE DCLARATION DE CONFORMIT Nous dclarons sous notre propre responsabilit que ce produit est en conformit avec les normes ou documents normaliss suivants: EN 60 745, EN 55 014, conforme aux rglementations 73/23/EC, 89/336/EC, 98/37/EC. BRUIT/VIBRATION Mesur selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est 84 dB(A) et le niveau de la puissance sonore 95 dB(A) (dviation standard: 3 dB), et la vibration 5, 6 m/s2 (mthode main-bras). CE KONFORMITTSERKLRUNG Wir erklren in alleiniger Verantwortung, da dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten bereinstimmt: EN 60 745, EN 55 014, gem den Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. ZAJ/REZGS Az EN 60 745 alapjn vgzett mrsek szerint ezen kszlk hangnyoms szintje 84 dB(A) a hangteljestmny szintje 95 dB(A) (norml eltrs: 3 dB), a kzre hat rezgsszm 5, 6 m/s2. CE STRVZUJC PROHLEN Potvrzujeme na odpovdnost, e tento vrobek odpovd nsledujcm normm nebo normativnm podkladm: EN 60 745, EN 55 014, podle ustanoven smrnic 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. HLUNOSTI/VIBRAC Meno podle EN 60 745 in tlak hlukov vlny tohoto pstroje 84 dB(A) a dvka hlunosti 95 dB(A) (standardn odchylka: 3 dB), a vibrac 5, 6 m/s2 (metoda ruka-pae). CE STANDARDIZASYON BEYANI Yeane sorumlu olarak, bu rnn aflaidaki standartlara veya standart belgelerine uygun olduunu beyan ederiz: EN 60 745, EN 55 014, ynetmelii hkmleri uyarinca 73/23/EC, 89/336/EC, 98/37/EC. / GRLT/T<TREfiIM llen EN 60 745 gre ses basinci bu makinanin seviyesi 84 dB(A) ve al>flma s>ras>ndaki grlt 95 dB(A) (standart sapma: 3 dB), ve titreflim 5, 6 m/s2 (el-kol metodu). F D NL S DK N FIN E P I H CZ TR 05 BOSCH Europe B. V. Kloot 86 PL OWIADCZENIE ZGODNOCI CE Niniejszym owiadczamy ponoszc osobist odpowiedzialno, e produkt wykonany jest zgodnie z nastpujcymi normami i dokumentami normalizujcymi: EN 60 745, EN 55 014, z godnie z wytycznymi 73/23/WE, 89/336/WE, 98/37/WE. HAASU/WIBRACJE Pomiarw dokonano zgodnie z norm EN 60 745 cinienie akustyczne narzdzia wynosi 84 dB(A) za poziom mocy akustycznej 95 dB(A) (poziom odchylenie: 3 dB), za wibracje 5, 6 m/s2 (metoda do-rka). , : EN 60 745, EN 55 014, 73/23/EC, 89/336/EC, 98/37/EC. / co o EN 60 745 84 (A) e - 95 (A) ( : 3 dB), - 5, 6 /2 ( ). CE , : EN 60 745, EN 55 014, 73/23/, 89/336/, 98/37/. [. . . ] CE , : EN 60 745, EN 55 014, 73/23/, 89/336/, 98/37/. CE YMBATOT : EN 60 745, EN 55 014, 73/23/EK, 89/336/EK, 98/37/EK. Y / Y EN 60 745 84 dB(A) o 95 dB(A) ( : 3 dB), 5, 6 m/s2 ( / ). DECLARAIE DE CONFORMITATE CE Declarm pe proprie rspundere c acest product este conform cu urmtoarele standarde sau documente standardizate: EN 60 745, EN 55 014, n conformitate cu regulile 73/23/EC, 89/336/EC, 98/37/EC. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH PEX 420 AE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH PEX 420 AE.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag