οδηγίες χρήσης BOSCH PHO 3100

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH PHO 3100 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH PHO 3100 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH PHO 3100


BOSCH PHO 3100 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4092 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH PHO 3100

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 12 13 14 14 15 16 16 17 18 20 pt Indicaces Instrues sobre reciclagem . 53 54 56 56 57 57 58 58 58 59 59 60 Gda Maddelerinin Dondurulmas ve Depolanmas . 60 61 62 62 63 64 64 65 65 67 es Consejos para la usado eliminacin del Los aparatos usados incorporan embalaje y el desguace materiales valiosos queelse pueden dicho recuperar, entregando aparato a de los aparatos usados efecto en un centro oficial de recogida x Consejos para la eliminacin del embalaje de los aparatos Su nuevo aparato est protegido durante el transporte hasta su hogar por un embalaje. Todos los materiales de embalaje utilizados son respetuosos con el medio ambiente y pueden ser reciclados o reutilizados. [. . . ] O aparelho est protegido contra interferncias, de acordo com a directiva UE 89/336/EEC. Este produto corresponde s determinaes sobre segurana em vigor para aparelhos elctricos (EN 60335/2/24). 10 Prateleira para garrafas grandes A B Zona de congelao (-18 C e inferior) Zona de refrigerao (+2 C - 11 C) 23 pt Painel de comandos Fig. 2 1 Interruptor principal de ligar/ desligar 2 Tecla de regulao de temperatura Premir a tecla tantas vezes at que se acenda a lmpada indicadora da temperatura pretendida. 3 Lmpadas indicadoras de temperatura Os nmeros junto das lmpadas verdes significam temperaturas na zona de refrigerao em C. A lmpada est a piscar, se a temperatura regulada ainda no tiver sido atingida. Nota: Temperaturas da zona de refrigerao reguladas para mais frio, significam, tambm, temperaturas mais frias na zona de congelao. A supercongelao serve para congelar grandes quantidades de alimentos frescos e, dependendo da quantidade de alimentos, deve ser activada at 24 horas antes da colocao dos alimentos frescos. Aps cerca de 2 dias, o aparelho comuta automaticamente para a temperatura anteriormente regulada para a zona de refrigerao. Ateno!Durante a fase de supercongelao, a zona de refrigerao pode, tambm, sofrer uma refrigerao mais intensa. Ter em ateno a temperatura ambiente e a ventilao A classe climtica encontra se na chapa de caractersticas. Ela indica os limites de temperatura ambiente em que o aparelho pode funcionar. Classe climtica SN N ST T Temperatura ambiente permitida +10 C at 32 C +16 C at 32 C +18 C at 38 C +18 C at 43 C Nota: Com temperaturas ambiente inferiores a + 20 C e com a supercongelao activada, a iluminao interior pode ficar mais fraca, com a porta quase fechada (ou com o interruptor de iluminao activado). permitindo, assim, colocar na prateleira imediatamente inferior recipientes altos (por ex. 7/A Permite um acesso fcil, sem necessidade de puxar a gaveta para fora. 7/B Para a conservao prolongada de legumes, salada e fruta, deslocar o regulador totalmente para a direita. Para uma conservao a curto prazo, deslocar o regulador para a esquerda. Abertura de ventilao fechada = Temperatura mais elevada. Capacidade til Sem o equipamento interior, a capacidade til, segundo a norma actual, de: Para todo o aparelho: Alt. do aparelho: 158 cm 177 cm Aparelho: 244 l 283 l Zona de congelao: 37 l 37 l Com o equipamento interior, a capacidade til de: Para todo o aparelho: Alt. do aparelho: 158 cm 177 cm Aparelho: 187 l 224 l Zona de congelao: 37 l 37 l 27 pt Suporte para garrafas Fig. 8 O suporte para garrafas evita que as garrafas tombem ao abrir e fechar a porta. A fixao da gaveta varivel. Conservao de ultracongelados epreparao de gelo Ao comprar alimentos ultracongelados, tenha em ateno o seguinte: S A embalagem no deve estar danificada. S Deixar para o fim a compra de congelados, que devem ser embrulhados em papel de jornal ou colocados num saco trmico, transportados de imediato para casa. S Em casa, arrumar imediatamente os congelados no congelador e fechar cuidadosamente a porta do congelador. [. . . ] Dikkat: Raflar ve kablar kesinlikle bulak ykama makinesinde ykanmamaldr. ekmecelerin dar karlmas ekmeceleri tamamen darya ekiniz, yukarya doru kaldrnz ve dar karnz Resim w. Temizledikten sonra tekrar yerlerine takacanz zaman, ekmecekleri srgl raylarn zerine oturtunuz ve cihazn iine doru iteleyiniz (ekmeceler srgl raylara taklrlar). Enerji tasarruf bilgileri S Cihaz serin ve iyi hava alan bir yere kurunuz!S Scak yiyecekleri ve iecekleri ancak souduktan sonra buzdolabna koyunuz! [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH PHO 3100

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH PHO 3100.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag