οδηγίες χρήσης BOSCH PKP 30 LE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH PKP 30 LE Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH PKP 30 LE θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH PKP 30 LE


BOSCH PKP 30 LE : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (545 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH PKP 30 LE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 5 El panel de mando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Las zonas de cocción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Indicador del calor residual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Programar la placa de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Encender y apagar la placa de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Programar la zona de cocción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tabla de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sistema electrónico de inicio rápido de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Programar el sistema electrónico de inicio rápido de cocción. 8 Tabla de cocción para el sistema electrónico de inicio rápido de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Consejos para el sistema electrónico de inicio rápido de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Seguro para niños. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Activar y desactivar el seguro para niños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Assim poupa energia e e os legumes mantêm as vitaminas e os minerais. Reduza atempadamente a temperatura para uma potência de cozedura mais baixa. No caso de tempos de cozedura mais longos, desligue a zona de cozinhar 5 a 10 minutos antes de terminar o tempo de cozedura. 13 Conhecer o aparelho As instruções de serviço referem-se a várias placas de cozinhar. Na página 2 poderá encontrar uma lista de modelos com medidas. O painel de comandos =RQD GH FRPDQGR SDUD =RQD RYDO # )HFKR GH VHJXUDQoD SDUD FULDQoDV , QGLFDo}HV SDUD 3RWrQFLD GH FR]HGXUD³É &DORU UHVLGXDO ¤ 'LVSRQLELOLGDGH RSHUDFLRQDO =RQD GH FRPDQGR GR , QWHUUXSWRU SULQFLSDO =RQDV GH FRPDQGR SDUD 5HJXODomR GD SRWrQFLD GH FR]HGXUD =RQD GH FRPDQGR SDUD Í =RQD GH FR]LQKDU GH GXSOR FLUFXLWR © 6LVWHPD HOHFWUyQLFR GH LQtFLR IRUWH GH FR]HGXUD Zonas de comandos Sempre que tocar num símbolo, a respectiva função é activada. Indicaçãoes As regulações não sofrem qualquer alteração se tocar simultaneamente em vários campos. Assim, poderá limpar eventuais alimentos derramados na zona de regulação. Mantenha as zonas de comandos sempre secas, pois a humidade prejudica o seu funcionamento. As zonas de cozinhar Zona de cozinhar Ligar e desligar Toque no símbolo ð Toque no símbolo æ $ Zona de cozinhar de circuito simples ð Zona de cozinhar de duplo circuito æ Zona oval Activar a zona de cozinhar: a indicação correspondente acende-se. Ligar a zona de cozinhar: o tamanho regulado pela última vez é seleccionado automaticamente Indicação de calor residual A placa de cozinhar dispõe de uma indicação de calor residual com dois níveis para cada zona de cozinhar. Se surgir um · na indicação, a zona de cozinhar ainda está quente. Pode, por ex. , manter quente uma pequena refeição ou derreter uma cobertura. Se a zona de cozinhar continuar a arrefecer, a indicação muda para oe. A indicação apaga-se, quando a zona de cozinhar já estiver suficientemente arrefecida. 14 Regular a placa de cozinhar Neste capítulo irá aprender a regular as zonas de cozinhar. ex. , bolas de Berlim, fruta em massa de cerveja * Cozedura contínua sem tampa ** Sem tampa 8-9 7-8 7-8 6-7 5-6 5-6 4-5 6-7 6-7 6-7 7-8 5-6 5-6 5-6 6-7 6-7 7-8 6-7 6-7 3. -4. 4-5 Duração da continuação de cozedura em minutos 15-30 min. - 16 Sistema electrónico de início forte de cozedura O sistema electrónico de início forte de cozedura aquece a zona de cozinhar e depois reduz para a potência de continuação de cozedura por si seleccionada. O tempo que a zona de cozinhar está a aquecer depende da potência de continuação de cozedura regulada. Regular o sistema electrónico de início forte de cozedura O sistema electrónico de início forte de cozedura só pode ser activado nos primeiros 30 segundos após a zona de cozinhar ter sido ligada: 1. Regular a fase de continuação de cozedura desejada da zona de cozinhar. 2. Toque no símbolo `. O sistema electrónico de início forte de cozedura está activado. Na indicação piscam alternadamente um ` e a potência de continuação de cozedura. Depois do início forte de cozedura, na indicação fica apenas acesa a potência de continuação de cozedura. Tabela com tempo de cozedura para o sistema electrónico de início forte de cozedura Na seguinte tabela poderá ver os pratos para os quais a utilização do sistema electrónico de início forte de cozedura é adequada. Prato com o sistema electrónico de início forte de cozedura As quantidades mais pequenas indicadas referem-se às zonas de cozinhar mais pequenas, as quantidades maiores às zonas de cozinhar maiores. Quantidade Potência de coze- Tempo total de dura cozedura em minutos A 7-8 A 2-3 A 1-2 A 1-2 A 2. -3. fritura contínua Aquecer Caldo Sopas grossas Leite** Aquecer e manter quente Guisado (p. [. . . ] Numaralarin yer aldii tip levhasini cihaz kimlii üzerinde bulabilirsiniz. Yanli kullanma durumunda müteri hizmetleri teknikeri ziyaretinin garanti süresi dahilinde de ücretsiz olmadiina dikkat ediniz. Kullanim ömrü :10 yildir (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) Arizalarda onarim siparii ve danima TR 444 6333 Üreticinin yeterliliine güvenin. Onarmlarn cihaznzn orijinal yedek parçalarna sahip eitimli servis teknisyenleri tarafndan yapldndan emin olunuz. 29 Ù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH PKP 30 LE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH PKP 30 LE.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag