οδηγίες χρήσης BOSCH PML LI REV 8-2010

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH PML LI Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH PML LI θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH PML LI


BOSCH PML LI REV 8-2010: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6424 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH PML LIREV 8-2010

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 70 70 71 71 71 72 72 73 74 fr Prescriptions d'hygine alimentaire Cher Client, Conformment l'ordonnance franaise visant viter la prolifration des listries, nous vous demandons de respecter s. v. p. S Nettoyez frquemment le compartiment intrieur du rfrigrateur l'aide d'un dtergent non agressif, ne provoquant pas d'oxydation des pices mtalliques (utilisez par ex. Ensuite, une fois les surfaces ainsi nettoyes, dsinfectez les avec de l'eau additionne de vinaigre ou de citron, ou l'aide d'un produit germicide en vente habituelle dans le commerce et adapt aux appareils de rfrigration (avant d'appliquer ce produit sur les pices mtalliques, faites d'abord un essai de compatibilit un endroit peu visible). S Avant de dposer des produits alimentaires dans le compartiment rfrigrateur, enlevez leur emballage commercial (retirez par ex. S Pour viter toute contamination entre les diffrents produits alimentaires, rangez les spars les uns des autres, bien emballs ou protgs dans des rcipients. [. . . ] S Para desescarchar y limpiar el aparato, desconectarlo previamente de la red elctrica, extrayendo el enchufe del aparato de la toma de corriente o desactivando el fusible. No tirar del cable de conexin del aparato, sino asirlo siempre por el cuerpo del enchufe!S En caso de conservar bebidas con un elevado contenido de alcohol en la unidad, conviene envasarlas en botellas provistas de un cierre hermtico y colo carlas siempre en posicin vertical. S No permitir que las grasas y aceites entren en contacto con los elementos de plstico del interior del frigorfico o la junta de la puerta. El plstico y la junta de goma son materiales muy suscep tibles a la porosidad. S No obstruir ni cubrir nunca las rejillas de ventilacin y aireacin del aparato. S Las personas con facultades fsicas, sensoriales o mentales mermadas o que carezcan de los conocimientos necesarios, slo podrn manipular el aparato bajo vigilancia o con una instruccin minuciosa y detallada. En caso de haber nios en el hogar S No dejar que los nios jueguen con el embalaje del aparato o partes del mismo. Existe peligro de asfixia a causa de los cartones y las lminas de plstico!S No permita que los nios jueguen con la unidad ni se sienten sobre los cajones o se columpien de las puertas!S En caso de disponer la unidad de una cerradura, guardar la llave fuera del alcance de los nios! Observaciones de carcter general El aparato ha sido diseado para S para refrigerar alimentos El aparato est destinado al uso en el mbito domstico. El aparato est dotado de un dispositivo de desparasitaje segn la directiva de la Unin Europea 2004/108/EC. 6 horas hasta alcanzar la temperatura ms baja posible, conmutando a continuacin a la temperatura ajustada con anterioridad a la activacin de la opcin. La funcin de enfriamiento ultrarrpido se selecciona en caso de: S introducir grandes cantidades de alimentos frescos en el compartimento frigorfico. S Desear enfriar rpidamente bebidas. Prestar atencin a la temperatura del entorno y la ventilacin La clase climtica a la que pertenece el aparato figura en la placa de caractersticas del mismo e indica los mrgenes de temperatura en los que puede funcionar. Clase climtica SN N ST T Temperatura del entorno admisible +10 C hasta 32 C +16 C hasta 32 C +16 C hasta 38 C +16 C hasta 43 C Ventilacin El aire recalentado en la pared posterior del aparato debe poder escapar libremente. De lo contrario, el aparato tendr que aumentar su rendimiento, provocando un consumo de energa elctrica elevado e intil. Por esta razn habr que prestar particular atencin a que las aberturas de ventilacin y aireacin no estn nunca obstruidas. 33 es Conectar el aparato Figura 2 Accionar el interruptor principal 1. El piloto de aviso de la temperatura destella hasta que se ha alcanzado la temperatura deseada. La iluminacin interior permanece activada estando la puerta abierta. Colocar y ordenar los alimentos Tnganse presentes las diferentes zonas de fro del aparato! En funcin de la circulacin del aire en el interior del frigorfico, se crean en ste diferentes zonas de fro: S Zona de ms fro se encuentra entre la flecha estampada en el lateral y la balda de vidrio situada debajo Figura 4. Un consejo prctico: Guarde en las zonas ms fras los alimentos delicados, como por ejemplo (pescado, embutido, carne) S Zonas de menos fro se encuentra en la parte superior de la cara interior de la puerta. Un consejo prctico:Guarde en la zona menos fra el queso y la mantequilla, por ejemplo. De esta manera el queso conserva su aroma y la mantequilla se puede untar en el pan. Seleccin de la temperatura Los valores ajustados se pueden modificar. [. . . ] Temizlemeden sonra: Cihaz tekrar elektrie balanmal ve almaldr. Doru ayar Is derecesi ok yksek, s derecesini daha souk. Cihazn kapatlmas, cihazn tamamen kapatlmas Cihazn kapatlmas A Kapa dgmesine Resim 2/1 basiniz sogutma mekanizmasinin (kompresr) alismasi durur ve cihazin i aydinlatmasi sner. 71 tr Dikkat!S Eriyen suyun akp boalabilmesi iin, kondanse su akma oluunu ve su akma deliini, Resim 3, muntazam aralklarla temizleyiniz. ile temizleyiniz. alma sesleri Normal sesler Bouk horultu - Soutma makinesi (kompresr) alyor. tlama - Motor (kompresr) devreye giriyor ve kyor. Grlt olumasnn nlenmesi Cihaz dzgn durmuyor Cihaz ltfen bir su terazisinin yardm ile dengeli ayarlaynz. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH PML LI

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH PML LI.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag