οδηγίες χρήσης BOSCH PSM 80 A

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH PSM 80 A Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH PSM 80 A θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH PSM 80 A


BOSCH PSM 80 A : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3449 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BOSCH PSM 80 A REV 12-2007 (3538 ko)
   BOSCH PSM 80 A REV 12-2007 (3538 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH PSM 80 A

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Dezordinea la locul de munc sau existena unor sectoare de lucru neiluminate poate duce la accidente. b) Nu folosii maina n medii cu pericol de explozie, acolo unde exist lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice pot produce scntei care s aprind pulberile sau vaporii. c) Nu permitei accesul copiilor i al altor persoane n timpul lucrului cu maina. [. . . ] Riscul de electrocutare crete atunci cnd ntr-o scul electric ptrunde ap. d) Nu tragei niciodat maina de cordonul de alimentare pentru a o transporta, a o atrna sau a scoate techerul din priza de curent. Ferii cordonul de alimentare de cldur, ulei, muchii ascuite sau de subansamble aflate n micare. Un cordon de alimentare deteriorat sau nfurat mrete riscul de electrocutare. e) Atunci cnd lucrai cu scula electric n aer liber, folosii numai cordoane prelungitoare autorizate pentru exterior. ntrebuinarea unu cordon prelungitor adecvat utilizrii n aer liber reduce riscul de electrocutare. f) Atunci cnd nu poate fi evitat utilizarea sculei electrice n mediu umed, folosii un ntreruptor de circuit cu mpmntare. Folosirea unei ntreruptor de circuit cu mpmntare reduce riscul de electrocutare. RO lefuitor cu vibraii INTRODUCERE PSM 80 A/7361/7366 Aceast scul se utilizeaz pentru lefuirea uscat i finisarea lemnului unor suprafee vopsite, plastic i chit Citii i pstrai acest manual de instruciuni 3 CARACTERISTICI TEHNICE 1 ELEMENTELE SCULEI 2 A B C D E F ntreruptor pornit/oprit Caset pentru praf Manet pentru demontarea caset pentru praf Senzor de for (7366) Rotil pentru ajustarea vitezei de lefuire (7361) Fantele de ventilaie 56 82 83 84 GB CE DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 60 745, EN 55 014, in accordance with the provisions of the directives 73/23/EC, 2004/108/EC, 98/37/EC (until Dec. NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN 60 745 the sound pressure level of this tool is 85 dB(A) and the sound power level 96 dB(A) (standard deviation: 3 dB), and the vibration 12, 8 m/s2 (hand-arm method; uncertainty K = 1, 5 m/s2). Technical file at: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. F CE DCLARATION DE CONFORMIT Nous dclarons sous notre propre responsabilit que ce produit est en conformit avec les normes ou documents normaliss suivants: EN 60 745, EN 55 014, conforme aux rglementations 73/23/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (jusqu'au 28. 12. 2009), 2006/42/CE ( partir du 29. 12. 2009). BRUIT/VIBRATION Mesur selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est 85 dB(A) et le niveau de la puissance sonore 96 dB(A) (dviation standard: 3 dB), et la vibration 12, 8 m/s2 (mthode main-bras; incertitude K = 1, 5 m/s2). / co o EN 60 745 85 (A) e - 96 (A) ( : 3 dB), 12, 8 /2 ( ; K = 1, 5 /2). CE , : EN 60 745, EN 55 014, 73/23/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG 28. 12. 2009 p. ), 2006/42/EG ( 29. 12. 2009 p. ). / EN 60 745 85 () i 96 () ( : 3 ), i 12, 8 /2 ( ; K = 1, 5 /2). : BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. UA GR CE YMBATOT : EN 60 745, EN 55 014, 73/23/EK, 2004/108/EK, 98/37/EK ( 28. 12. 2009), 2006/42/EK ( 29. 12. 2009). Y / Y EN 60 745 85 dB(A) o 96 dB(A) ( : 3 dB), 12, 8 m/s2 ( / ; K = 1, 5 m/s2). : BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. 07 BOSCH Europe BV A. Kloot 86 RO DECLARAIE DE CONFORMITATE CE Declarm pe proprie rspundere c acest product este conform cu urmtoarele standarde sau documente standardizate: EN 60 745, EN 55 014, n conformitate cu regulile 73/23/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (pn la 28. 12. 2009), 2006/42/CE (ncepnd cu 29. 12. 2009). ZGOMOT/VIBRAII Msurat n conformitate cu EN 60 745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest instrument este de 85 dB(A) iar nivelul de putere a sunetului 96 dB(A) (abaterea standard: 3 dB), iar nivelul vibraiilor 12, 8 m/s2 (metoda mn - bra; incertitudine K = 1, 5 m/s2). Documentaie tehnic la: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. CE KPA A COTETCTBE , : EN 60 745, EN 55 014, 73/23/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG ( 28. 12. 2009), 2006/42/EG ( 29. 12. 2009). /PA EN 60 745 85 dB(A) 96 dB(A) ( : 3 dB), 12, 8 m/s2 ( -; K = 1, 5 m/s2). [. . . ] Sbor technickej dokumentcie sa nachdzaj na adrese: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. BG SK HR CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 73/23/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUCI/ VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745, prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi 85 dB(A) a jakost zvuka 96 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija 12, 8 m/s2 (postupkom na aci-ruci; nesigurnost K = 1, 5 m/s2). Tehnika dokumentacija se moe dobiti kod: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SRB CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 73/23/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745, nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 85 dB(A), a jaina zvuka 96 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB), a vibracija 12, 8 m/s2 (mereno metodom na aci-ruci; nesigurnost K = 1, 5 m/s2). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH PSM 80 A

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH PSM 80 A.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag