οδηγίες χρήσης BOSCH PST 18 LI REV 5-2010

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH PST 18 LI Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH PST 18 LI θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH PST 18 LI


BOSCH PST 18 LI REV 5-2010: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (7020 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH PST 18 LIREV 5-2010

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 3 Evacuación ecológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Consejos para ahorrar energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Presentación del aparato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 El panel de mando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Las zonas de cocción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Indicador del calor residual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Programar la placa de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Encender y apagar la placa de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Programar la zona de cocción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Tabla de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Sistema electrónico de inicio rápido de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Programar el sistema electrónico de inicio rápido de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tabla de cocción para el sistema electrónico de inicio rápido de cocción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Consejos para el sistema electrónico de inicio rápido de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] No caso de tempos de cozedura mais longos, desligue a zona de cozinhar 5 a 10 minutos antes de terminar o tempo de cozedura. 11 Conhecer o aparelho Na página 2 poderá encontrar uma lista de modelos com medidas. O painel de comandos , QGLFDo}HV SDUD 3RWrQFLD GH FR]HGXUD³É &DORU UHVLGXDO ¤ 6LVWHPD HOHFWUyQLFR GH LQtFLR IRUWH GH FR]HGXUD © =RQD GH FRPDQGR SDUD / )HFKR GH VHJXUDQoD SDUD FULDQoDV Í =RQD GH FR]LQKDU GH GXSOR FLUFXLWR =RQD GH FRPDQGR SDUD Í =RQD GH FR]LQKDU GH GXSOR FLUFXLWR =RQD GH FRPDQGR SDUD =RQD RYDO l =RQD GH FR]LQKDU GH GXSOR FLUFXLWR m HP ]RQDV GH FR]LQKDU FRP ]RQD RYDO Zonas de comandos Sempre que tocar num símbolo, a respectiva função é activada. Indicaçãoes As regulações não sofrem qualquer alteração se tocar simultaneamente em vários campos. Assim, poderá limpar eventuais alimentos derramados na zona de regulação. Mantenha as zonas de comandos sempre secas, pois a humidade prejudica o seu funcionamento. As zonas de cozinhar Zona de cozinhar Activar e desactivar $ ð â Zona de cozinhar de circuito simples Zona de cozinhar de duplo cir- Toque no símbolo ð. cuito Zona de cozinhar de duplo cir- Toque no símbolo ã , o 2. º circuito de aquecimento é activado cuito, zona de cozinhar com Toque no símbolo ä , a zona oval é activada zona oval Activar a zona de cozinhar: a indicação correspondente acende-se. Ligar a zona de cozinhar: o tamanho regulado pela última vez é seleccionado automaticamente. Indicação de calor residual A placa de cozinhar dispõe de uma indicação de calor residual com dois níveis para cada zona de cozinhar. Se surgir um · na indicação, a zona de cozinhar ainda está quente. Pode, por ex. , manter quente uma pequena refeição ou derreter uma cobertura. Se a zona de cozinhar continuar a arrefecer, a indicação muda para oe. A indicação apaga-se, quando a zona de cozinhar já estiver suficientemente arrefecida. Falha de corrente Após uma falha de corrente eléctrica, a indicação de calor residual volta a ligar-se automaticamente. Deixa de piscar se voltar a ligar a zona de cozinhar por um pequeno período de tempo. 12 Regular a placa de cozinhar Neste capítulo irá aprender a regular as zonas de cozinhar. Da tabela constam as potências de cozedura e os tempos de cozedura para diversos pratos. Regular uma zona de cozinhar Os selectores das zonas de cozinhar permitem regular a potência de aquecimento das zonas de cozinhar. Quantidade Potência de coze- Tempo total de dura cozedura em minutos A 7-8 A 2-3 A 1-2 A 1-2 A 2. -3. fritura contínua Aquecer Caldo Sopas grossas Leite** Aquecer e manter quente Guisado (p. ex. , guisado de lentilhas) Descongelar e aquecer Espinafres ultracongelados Carne de vaca estufada ultracongelada Cozer em lume brando Peixe Cozer Arroz (com o dobro da quantidade de água) Batatas cozidas com pele, em 1-3 chávenas de água Batatas cozidas, em 1-3 chávenas de água Legumes, em 1-3 chávenas de água Legumes ultracongelados, em 1-3 chávenas de água Estufar Rolinhos de carne Carne para estufar Assar** Escalope, simples ou panado Costeleta, simples ou panada Bife (3 cm de espessura) Peixe e filete de peixe panado Peixe e filete de peixe, panado e ultracongelado, p. ex. , barrinhas de peixe Panquecas * Cozedura contínua sem tampa ** Sem tampa 1-2 1-2 1-2 1-2 200-300g 4 unidades 1kg 125-250g 750g-1, 5kg 750g-1, 5kg 500g-1kg 500g-1kg 300-600g 300-600g 500g-1kg 400-800g 500ml-1l 500ml-1l 200-400ml Conselhos para o sistema electrónico de início forte de cozedura O sistema electrónico de início forte de cozedura foi concebido para cozinhar com pouca água, salvaguardando o valor nutritivo dos alimentos. zonas de cozinhar pequenas deverá juntar aos alimentos cerca de 2 chávenas de água. O sistema electrónico de início forte de cozedura não é adequado para cozinhar alimentos cozidos em muita água (por ex. , massas). Ao utilizar as zonas de cozinhar maiores, junte apenas 3 chávenas de água aproximadamente, quando utilizar as Fecho de segurança para crianças e função de pausa Com o fecho de segurança para crianças pode evitar que crianças liguem a placa de cozinhar. Com a função de pausa pode interromper o processo de aquecimento. limpeza, alimentos derramados ou objectos pousados sobre o símbolo @. Fecho de segurança para crianças Bloquear a placa de cozinhar Todas as zonas de cozinhar têm de estar desligadas. Toque no símbolo I, até a lâmpada indicadora junto do símbolo 15 Atenção!É possível activar ou desactivar inadvertidamente o fecho de segurança para crianças/a função de pausa com água de acender. Desactivar o bloqueio Toque no símbolo I até a lâmpada indicadora se apagar. Placa de cozinhar bloqueada Se regular uma zona de cozinhar com a placa de cozinhar bloqueada, acontece o seguinte: 2. Desligue as zonas de cozinhar sucessivamente, da direita para a esquerda. 3. [. . . ] E numarasi ve FD numarasi: Müteri hizmetlerini çairdiiniz zaman, cihazinizin E numarasini ve FD numarasini bildiriniz. Numaralarin yer aldii tip levhasini cihaz kimlii üzerinde bulabilirsiniz. Yanli kullanma durumunda müteri hizmetleri teknikeri ziyaretinin garanti süresi dahilinde de ücretsiz olmadiina dikkat ediniz. Kullanim ömrü :10 yildir (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) Arizalarda onarim siparii ve danima TR 444 6333 Üreticinin yeterliliine güvenin. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH PST 18 LI

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH PST 18 LI.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag