οδηγίες χρήσης BRAUN 7281

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BRAUN 7281 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BRAUN 7281 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BRAUN 7281


BRAUN 7281 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1561 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BRAUN 7281 annexe 2 (1680 ko)
   BRAUN 7281 annexe 1 (1178 ko)
   BRAUN 7281 (1145 ko)
   BRAUN 7281 annexe 9 (1201 ko)
   BRAUN 7281 annexe 4 (5905 ko)
   BRAUN 7281 annexe 5 (867 ko)
   BRAUN 7281 annexe 6 (1254 ko)
   BRAUN 7281 annexe 7 (1680 ko)
   BRAUN 7281 annexe 3 (1178 ko)
   BRAUN 7281 annexe 8 (8018 ko)
   BRAUN 7281 annexe 1 (1094 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BRAUN 7281

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 4 El panel de mando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Las zonas de cocción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Indicador del calor residual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Programar la placa de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Encender y apagar la placa de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Programar la zona de cocción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Tabla de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Sistema electrónico de inicio rápido de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Programar el sistema electrónico de inicio rápido de cocción. 6 Tabla de cocción para el sistema electrónico de inicio rápido de cocción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Consejos para el sistema electrónico de inicio rápido de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Seguro para niños. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Activar y desactivar el seguro para niños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Passe com o dedo sobre a área de regulação até a potência Ligar e desligar a placa de cozinhar A placa de cozinhar é ligada e desligada no interruptor principal. Desligar: toque no símbolo # até a indicação sobre o interruptor principal se apagar. A indicação de calor residual continua acesa até as zonas de cozinhar estarem suficientemente arrefecidas. Nota: A placa de cozinhar desliga-se automaticamente se todas as zonas de cozinhar estiverem desligadas durante mais de 20 segundos. de cozedura desejada aparecer na indicação de potência de cozedura. Regular uma zona de cozinhar Regule a potência de cozedura desejada na zona de regulação. Potência de cozedura 1 = potência mínima Potência de cozedura 9 = potência máxima Cada potência de cozedura tem um nível intermédio. Regular a potência de cozedura A placa de cozinhar tem de estar ligada. Alterar a potência de cozedura: Seleccione a zona de cozinhar e regule a potência de continuação de cozedura desejada na zona de regulação. Desligar a zona de cozinhar: Seleccione a zona de cozinhar e regule-a para 0 na zona de regulação. Notas Se a zona de cozinhar estiver seleccionada, acende-se o símbolo N. A zona de cozinhar efectua a regulação ligando e desligando o aquecimento. Mesmo na potência máxima, o aquecimento pode ligar e desligar-se. Tabela para cozinhar A tabela que se segue contém alguns exemplos. Os tempos e as potências de cozedura dependem do tipo, do peso e da qualidade dos alimentos, pelo que são possíveis divergências. Para o início forte de cozedura utilize a potência de cozedura 9. A placa de cozinhar está bloqueada. Segurança automática para crianças Com esta função, a segurança para crianças é sempre activada automaticamente quando a placa de cozinhar é desligada. Ligar e desligar O procedimento para activação do fecho de segurança automático para crianças é descrito no capítulo Regulações base. Temporizador O temporizador pode ser utilizado de dois modos diferentes: Após terminar o tempo Depois de o tempo de duração chegar ao fim, a zona de cozinhar desliga-se. Ouve-se um sinal sonoro e na indicação acende-se << durante 10 segundos. As indicações apagam-se e o sinal sonoro deixa de se ouvir. Corrigir ou anular o tempo de duração Toque no símbolo 0 as vezes necessárias até a indicação x pretendida se acender. Na zona de regulação, altere o tempo de duração ou coloque-o em <<. Nota: Pode regular um tempo de duração até 99 minutos. Para desligar automaticamente uma zona de cozinhar. Como despertador de cozinha. Desligar automaticamente uma zona de cozinhar Introduza um tempo de duração para a zona de cozinhar que deseja utilizar. A zona de cozinhar desliga-se automaticamente quando o tempo de duração chegar ao fim. A indicação x da zona de cozinhar Temporizador automático Esta função permite-lhe predefinir um tempo de duração para todas as zonas de cozinhar. Cada vez que ligar uma zona de cozinhar, começa a contagem decrescente do tempo de duração predefinido. [. . . ] Onarmlarn cihaznzn orijinal yedek parçalarna sahip eitimli servis teknisyenleri tarafndan yapldndan emin olunuz. 30 Ù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BRAUN 7281

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BRAUN 7281.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag