οδηγίες χρήσης BRAUN KF155

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BRAUN KF155 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BRAUN KF155 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BRAUN KF155


BRAUN KF155 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (524 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BRAUN KF155

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Τροφοδοτικό MagSafe 2 45W Να χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει το MacBook Air ή ένα τροφοδοτικό εγκεκριμένο από την Apple και συμβατό με το συγκεκριμένο προϊόν. Να φροντίζετε ώστε το βύσμα AC ή το καλώδιο τροφοδοσίας AC να έχει εισαχθεί πλήρως στο τροφοδοτικό πριν από τη σύνδεση του τροφοδοτικού σε μια παροχή τροφοδοσίας. Το τροφοδοτικό ενδέχεται να παρουσιάσει υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια της συνήθους χρήσης. Το τροφοδοτικό MagSafe 2 συμμορφώνεται με τα όρια επιφανειακής θερμοκρασίας, προσβάσιμης από το χρήστη, που ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο για την Ασφάλεια του Εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφοριών (IEC 60950-1). [. . . ] could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product. This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. Corporate Compliance 1 Infinite Loop, MS 91-1EMC Cupertino, CA 95014 Bluetooth Industry Canada Statement This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Industry Canada Statement Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada. European Compliance Statement This product complies with the requirements of European Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, and 1999/5/EC. Europe–EU Declaration of Conformity Wireless Radio Use This device is restricted to indoor use when operating in the 5. 15 to 5. 25 GHz frequency band. Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur. декларира, че това MacBook Air е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС. tímto prohlašuje, že tento MacBook Air je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. erklærer herved, at følgende udstyr MacBook Air overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. vakuuttaa täten, että tämä MacBook Air tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. att denna MacBook Air står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: www. apple. com/euro/compliance This equipment can be used in the following countries: European Community Restrictions Français Pour usage en intérieur uniquement. Consultez l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) pour connaître les limites d’utilisation des canaux 1 à 13. www. arcep. fr Korea Warning Statements B ( (B ) ) , . Singapore Wireless Certification Taiwan Wireless Statements Taiwan Class B Statement Πληροφορίες για την απόρριψη και ανακύκλωση 警告 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險 請依製造商說明書處理用過之電池 Japan VCCI Class B Statement Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι απαιτείται κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, απευθυνθείτε στην Apple ή στις τοπικές σας αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ανακύκλωσης. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ανακύκλωσης της Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www. apple. com/ recycling European Union—Disposal Information Russia Πληροφορίες εξωτερικού μόντεμ USB Όταν συνδέετε το MacBook Air με την τηλεφωνική γραμμή μέσω εξωτερικού μόντεμ USB, ανατρέξτε στις πληροφορίες για τον φορέα τηλεπικοινωνιών στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το μόντεμ σας. The symbol above means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Türkiye EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur. ENERGY STAR® Compliance Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources. [. . . ] Ο ΩΣ ΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΝΟΜΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΑΡΕΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή/ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. Η BRAUN ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ BRAUN ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ BRAUN ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ BRAUN. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΟΠΟΤΕ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΑΠΟΡΡΗΤΟ Η Apple θα διατηρεί και θα χρησιμοποιεί πληροφορίες πελατών σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου Πελατών της Apple η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www. apple. com/legal/warranty/privacy. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BRAUN KF155

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BRAUN KF155.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag