οδηγίες χρήσης BRAUN MD15 A

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BRAUN MD15 A Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BRAUN MD15 A θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BRAUN MD15 A


BRAUN MD15 A : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1890 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BRAUN MD15 A annexe 2 (4361 ko)
   BRAUN MD15 A annexe 3 (3461 ko)
   BRAUN MD15 A annexe 1 (1076 ko)
   BRAUN MD15 A annexe 2 (4361 ko)
   BRAUN MD15 A annexe 3 (3461 ko)
   BRAUN MD15 A annexe 1 (1076 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BRAUN MD15 A

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] A készüléket tilos jachton vagy lakókocsiban üzembe helyezni. A jótállás kizárólag rendeltetésszer használat esetén érvényes. Üzembe helyezés el tt ellen rizni kell, hogy a helyi gázszolgáltatás (gáz fajtája, nyomása) megfelel-e a készülék beállításainak (lásd I. A készülék beállításai a m szaki adatlapon vagy címkén vannak feltüntetve. [. . . ] Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott készülékek földelését kötelez en el kell végezni. Ha szükséges, hívja vev szolgálatunkat. A bútor el készítése (1-2. ábra) Vágjon egy megfelel méret nyílást a munkaasztal felületébe. Elektromos vagy vegyes üzem (gáz- és villamos üzem ) f z lap esetén, amennyiben a f z felület alatt nem található süt , helyezzen el egy nem gyúlékony elválasztó elemet (pl. fémvagy furnérlemezt) 10 mm-re a f z lap alapjától. Így megakadályozza a hozzáférést a f z lap alsó részéhez. Gázüzem t zhely esetén az elválasztó elemet ajánlott ugyanekkora távolságra helyezni. Fából készült munkafelület esetén kenje be a vágási felületet speciális lakkal, amely véd a nedvességt l. . . bypass A készülék üzembe helyezése A készülék típusától függ en az öntapadó tömítés lehet gyárilag felszerelt. Ez esetben semmiképpen ne távolítsa el, mivel az öntapadó tömítés megakadályozza a beszivárgást. Ha a tömítés nem gyárilag felszerelt, er sítse fel a f z lap alsó peremére (3. A csatlakozódugóval ellátott készülékeket kizárólag megfelel földeléssel rendelkez csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni. A készülék "Y" típusú: a hálózati kábelt tilos a felhasználónak kicserélni, ezt csak a m szaki ügyfélszolgálat végezheti el. Vegye figyelembe a kábel típusát és a szükséges minimális keresztmetszetet. A gáz típusának megváltoztatása Ha az adott országban érvényben lév szabályok engedik, a készülék más típusú gázokkal is üzemeltethet (lásd a m szaki adatlapot). Az átalakításhoz szükséges elemek a mellékelt csomagban találhatók (a készülék típusától függ en). A következ lépéseket kell végrehajtani: A) Fúvókák cseréje (7-7a. ábra): - Emelje le a rostélyokat, a gázrózsák fedelét, valamint az ég fejeket. - Cserélje ki a fúvókákat a vev szolgálatunkon beszerezhet kulcs, kódszám: 340847 (Két- vagy háromsoros ég kódszám: 340808 ) segítségével, lásd II. táblázat, külön figyelmet fordítva arra, hogy az ég fejr l való eltávolításakor vagy oda történ rögzítésekor a fúvóka ne váljon szét. Bizonyosodjon meg arról, hogy teljesen becsavarta a fúvókákat, így megakadályozva a szivárgást. Ezen gázrózsák esetén nem szükséges a primér leveg beállítása. B) Csapok beállítása Állítsa a kapcsolókat minimum állásba. [. . . ] Állítsa be a legkisebb fokozatot úgy, hogy egy lapos csavarhúzó segítségével elforgatja a by-pass csavart. Attól függ en, hogy milyen típusú gázzal fogja üzemeltetni a készüléket (lásd III. táblázat), végezze el a következ m veletek egyikét: A: Húzza meg teljesen a by-pass csavarokat. B: Húzza meg a by-pass csavarokat úgy, hogy a gázrózsákba megfelel mennyiség gáz jusson: ellen rizze, hogy amennyiben a kapcsolót a minimumról maximum fokozatra állítja, a láng nem alszik ki és nem esik vissza. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BRAUN MD15 A

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BRAUN MD15 A.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag