οδηγίες χρήσης CANDY CBD 1163

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο CANDY CBD 1163 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο CANDY CBD 1163 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο CANDY CBD 1163


CANDY CBD 1163 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1597 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   CANDY CBD 1163 (1602 ko)
   CANDY CBD 1163 (1602 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς CANDY CBD 1163

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] FR EL PL HU EN Mode d'emploi Instrukcja obsugi CBD 1163 Hasznlati utasts User instructions FR EL PL HU EN TOUS NOS COMPLIMENTS En achetant cet appareil mnager Candy, vous avez dmontr que vous n'acceptez aucun compromis: vous voulez toujours ce qu'il y a de mieux. Candy a le plaisir de vous proposer cette nouvelle machine laver qui est le rsultat d'annes de recherches et d'tudes des besoins du consommateur. Vous avez fait le choix de la qualit, de la fiabilit et de l'efficacit. Candy vous propose une large gamme d'appareils lectromnagers: machines laver la vaisselle, machines laver et scher le linge, cuisinires, fours microondes, fours et tables de cuisson, hottes, rfrigerateurs et conglateurs. [. . . ] , ) : TOURNER LA MANETTE DES PROGRAMMES SUR LA POSITION OFF POUR ETEINDRE LE TEMOIN DE FONCTIONNEMENT. VOYANT DE MISE SOUS TENSION , OFF. K ON / OFF PAMITAJ: ABY ZGASI SYGNALIZACJ WIETLN ON NALEY PRZESTAWI POKRTO PROGRAMW NA POZYCJ OFF. MEGJEGYZS: A JELZLLMPA KIKAPCSOLSHOZ LLTSA A PROGRAMVLASZTT A KI HELYZETBE. N. B. TO SWITCH OFF THE INDICATOR LIGHT MOVE THE PROGRAMME SELECTOR TO THE OFF POSITION ON/OFF INDICATOR LIGHT M N LAMPKA KONTROLNA ZASILANIA BE/KI JELZOLMPA VOYANTS DES DIFFRENTES PHASES D'UN PROGRAMME LAMPKI WSKAZUJCE KOLEJNE FAZY PRANIA A JELZLLMPK AZT JELZIK, HOGY A PROGRAM MELYIK FZISA VAN FOLYAMATBAN. = Elmmoss = Fmmoss = blts = Centrifugls INDICATOR LIGHTS SHOWING WHICH PHASE THE PROGRAMME IS IN = prlavage = lavage = rinage = essorage = = = = o = pranie wstpne = pranie = pukanie = wirowanie. = prewash = main wash = rinse = spin 34 35 FR EL PL HU EN CHAPITRE 7 K 7 ROZDZIA 7 7. FEJEZET CHAPTER 7 TIROIR A LESSIVE SZUFLADA NA PROSZEK Szuflada na proszek jest podzielona na 4 przegrdki: 4 - : cl MOSSZERTROL FIK A mosszertrol fik 4 rekeszre oszlik: DETERGENT DRAWER The detergent drawer is divided into 4 compartments: - The first I for the prewash detergent - The second II for the main wash detergent. Le tiroir lessive est divis en 4 petits bacs: - le compartiment "I" a t conu pour la lessive du prlavage. - le deuxime II sert pour les produits de lavage. - , . - Pierwsza przegrdka I jest przeznaczona na rodek do prania wstpnego. - Druga przegrdka II jest przeznaczona na proszek do prania zasadniczego. - az elsOE, , , I"-gyel jellt rekeszbe az elOEmosszer kerljn, - A msodik a fOEmosshoz hasznlatos mosszert tartalmazza. Ez az brn lthat mdon helyezhetOE be a fikba. Pour les produits liquides il faut utiliser le bac special fourni avec l'appareil et l'introduire dans le bac (voir dessin). , ( ). Uywajc rodkw pynnych mona skorzysta ze specjalnego pojemniczka doczonego do pralki, ktry mona woy do szuflady (patrz rysunek). A special container is supplied for use with liquid detergent. This can be placed inside the draw as shown in fig. : - ATTENTION: NOUS RAPPELONS QUE CERTAINS PRODUITS SONT DES DIFFICULTES A ETRE EVACUES; DANS CE CAS NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER LE GODET QUI VA DIRECTEMENT DANS LE TAMBOUR. K K K ' K . UWAGA: PAMITAJ, E NIEKTRE R RODKI PIORCE S TRUDNE DO USUNICIA; W TAKIM PRZYPADKU ZALECA SI UYCIE POJEMNICZKA ZE RODKIEM PIORCYM WKADANEGO BEZPOREDNIO DO BBNA PRALKI cl - trzecia przegrdka szuflady jest przeznaczona na wybielacz FONTOS!EBBEN AZ ESETBEN AZT JAVASOLJUK, HOGY EGY SPECILIS TARTLYT HASZNLJON A DOB BELSEJBEN. - A harmadik az bltOEszert tartalmazza. cl IMPORTANT: REMEMBER THAT SOME DETERGENT ARE DIFFICULT TO REMOVE. IN THIS CASE WE ADVISE THE USE OF THE SPECIAL CONTAINER TO BE USED INSIDE THE DRUM. - le troisime sert pour le produit blanchissant (eau de javel) - The third bleach compartment - ATTENTION: DANS LE TROISIEME ET LE QUATRIEME BAC N'INTRODUIRE QUE DES PRODUITS LIQUIDES. : K . UWAGA: TRZECIA I CZWARTA PRZEGRDKA D PRZEZNACZONE S WYCZNIE NA PRODUKTY PYNNE FONTOS!A HARMADIK S A NEGYEDIK REKESZBE CSAK FOLYKONY SZERT SZABAD NTENI. IMPORTANT: ONLY INTRODUCE LIQUID PRODUCTS IN THE THIRD AND FOURTH COMPARTMENTS. - le quatrime sert pour des additifs spciaux: adoucisseurs, parfums, amidon, produits pour l'azurage, etc. 36 - , , : , . - czwarta przegrdka jest przeznaczona na specjalne dodatki do prania; rodki zmikczajce wod, zapachowe, krochmal, wybielacze. A negyedik specilis adalkokat, lgytszereket, parfmket, kemnytOEt, fehrtOEt stb. tartalmaz. - The fourth is for special additives, softeners, perfumes, starches, whiteners, etc. 37 FR EL PL HU EN CHAPITRE 8 K 8 ROZDZIA 8 8. FEJEZET CHAPTER 8 SELECTION Pour traiter les divers types de tissus et les diffrents degrs de salissures, la machine a 4 niveaux de programmes qui se diffrencient par le type de lavage, la temprature et la dure (voir le tableau des programmes de lavage). 1 Tissus rsistants Les programmes sont conus pour optimiser les rsultats de lavage. Des phases d'essorage qui garantissent un rinage parfait. WYBR PROGRAMU , 4 : , ( ). 1 u v o o vo PROGRAMVLASZT S Az anyagtpusoknak s a szennyezettsgi szintnek megfelelOEen a mosgp 4 klnbzOE programsvval rendelkezik, amelyek a kvetkezOEk: mossi ciklus, a ciklus hOEmrsklete s a ciklus hossza (lsd a mosprogramok tblzatt). 1 Nem rzkeny anyagok A programot alapos mosshoz s bltshez, valamint tkletes bltst biztost centrifuglshoz terveztk. Az utols centrifugls hatkonyabb vzeltvoltst eredmnyez. SELECTION For the various types of fabrics and various degrees of dirt the washing machine has 4 different programme bands according to: wash cycle, temperature and lenght of cycle (see table of washing cycle programmes). Pralka posiada 4 rne grupy programw stosowane w zalenoci od rodzaju materiau i jego stopnia zabrudzenia. Programy te rni si rodzajem prania, temperatur i dugoci cyklu prania (patrz tabela programw prania). [. . . ] - Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skadzie proszkw do prana s czsto trudne do usunicia z prania i nawet w maych ilociach mog powodowa powstawanie piany. Jeli Twoja pralka przestanie dziaa, przed zwrceniem si do serwisu Candy wykonaj powysze sprawdziany. Ha a hiba tovbbra is fennll, lpjen kapcsolatban a Candy Miszaki Seglykzpontjval. A gyors javts lehetOEv ttele rdekben adja meg a mosgp tpust, amely az ablakrszben lvOE szekrnyen elhelyezett cmkn vagy a garanciajegyen tallhat meg. A foszftot nem tartalmaz, krnyezetbart tiszttszerek hasznlata az albbi hatsokkal jrhat: - A tvoz bltOEvz zavarosabb lehet a szuszpenziban jelenlvOE zeolitok miatt. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου CANDY CBD 1163

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου CANDY CBD 1163.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag