οδηγίες χρήσης CANDY CC2 66

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο CANDY CC2 66 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο CANDY CC2 66 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο CANDY CC2 66


CANDY CC2 66 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1474 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς CANDY CC2 66

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Nous vous prions de lire attentivement les conseils contenus dans ce livret. Il contient d'importantes indications concernant les procdures d'installation, d'emploi, d'entretien et quelques suggestions utiles en vue d'amliorer l'utilisation de la machine laver. Conservez avec soin ce livret: vous pourrez le consulter bien souvent. Quand vous communiquez avec Candy, ou avec ses centres d'assistance, veuillez citer le Modle, le n et le numro G (ventuellement). [. . . ] A la fin, appuyer sur la touche (C) "START" et tournez la manette de slection des programmes sur la position OFF. , (START) OFF. K ON/OFF "STOP" . MONA NIM OBRACA W OBIE STRONY -ZAPALA SI SYGNALIZACJA WIETLNA ONPO KILKU SEKUNDACH KONTROLKA STOP ZACZNIE MIGOTA. Tabele w rozdziale dotyczcym prania opisuj rne programy i wskazuj numer programu lub symbol ktry naley ustawi. Cykl prania bdzie si odbywa z pokrtem programatora ustawionym na wybranym programie a do koca prania. Wyczy pralk wciskaj przycisk START i ustawiajc pokrto programw na pozycj OFF KT IRNYBAN FOROG A BE/KI JELZLLMPA FELGYULLAD. NHNY PERC MLVA A "STOP" LMPA VILGTANI KEZD. A tblzat a kivlasztott szm vagy szimblum alapjn ismerteti a mosprogramot. A program gy zajlik le, hogy a ciklus befejezddsig a programvlaszt gomb a kivlasztott programon marad. A START gomb lenyomsval, s a vlasztgomb KI helyzetbe fordtsval kapcsolja ki a mosgpet. ROTATES IN BOTH DIRECTIONS. AFTER FEW SECONDS THE "STOP" INDICATOR LIGHT WILL FLASH. The tables describe the washing programme on the basis of the number or symbol chosen. The programme carries out with the programme selector stationary on the selected programme till cycle ends. Switch off the washing machine by pressing the START button and turning the selector to OFF. . , ) : TOURNER LA MANETTE DES PROGRAMMES SUR LA POSITION OFF POUR ETEINDRE LE TEMOIN DE FONCTIONNEMENT. VOYANT DE MISE SOUS TENSION , OFF. K ON / OFF PAMITAJ: ABY ZGASI SYGNALIZACJ WIETLN ON NALEY PRZESTAWI POKRTO PROGRAMW NA POZYCJ OFF. MEGJEGYZS: A JELZLLMPA KIKAPCSOLSHOZ LLTSA A PROGRAMVLASZTT A KI HELYZETBE. N. B. Kocowe wirowanie zapewnia skuteczne usunicie wody. 1 Resistants Fabrics The programmes have been designed for a maximum wash and the rinses, with spin intervals, ensure perfect rinsing. The final spin gives more efficient removal of water. o po o ovo . 2 Tissus mixtes et synthtiques Le lavage et le rinage sont optmiss dans les rythmes de rotation du tambour et dans les niveaux d'eau. L'essorage action dlicate assure une formation de plis rduite sur les tissus. 2 u o p o v v o p uv vo v pv po o po po v. o 2 Materiay z wtkien mieszanych i syntetycznych Doskonae efekty prania zapewnia zoptymalizowany rytm obrotw bbna oraz pukanie w duej iloci wody. Delikatne odwirowanie zmniejsza ryzyko pogniecenia pranych tkanin. 2 Kevert s szintetikus anyagok A fOEmoss s az blts a dob forgsi ritmusnak s a vzszintnek ksznhetOEen biztostja a legjobb eredmnyeket. A finom centrifugls azt jelenti, hogy a textlik kevsb gyirOEdnek ssze. 2 Mixed and Synthetic Fabrics The main wash and the rinse gives best results thanks to the rotation rhythms of the drum and to the water levels. A gentle spin will mean that the fabrics become less creased. 3 Tissus extrmement dlicats Il s'agit d'un nouveau concept de lavage qui alterne des moments de brassage et de trempage du linge; ce processus est particulirement indiqu pour le lavage de tissus extrmement dlicats comme la Pure Laine Vierge. Le lavage et le rinage sont effectus pleine eau afin d'obtenir les meilleures prestations. 3 , . . 3 Materiay wyjtkowo delikatne Jest to nowy rodzaj prania, ktry czy w sobie na przemian pranie i namaczanie, i jest szczeglnie zalecany w przypadku bardzo delikatnych materiaw, takich jak wyroby weniane dopuszczonych do prania mechanicznego. Aby zapewni najlepsze wyniki pranie i pukanie odbywa si w duej iloci wody. 3. Klnleges kezelst ignylOE anyagok Ez jfajta mossi elvet jelent, azaz olyan ciklust, melynek sorn mikdsi szakaszok s sznetek vltakoznak egymssal. Ez klnsen alkalmas nagyon finom anyagok, pldul tiszta jgyapj mossakor. A moss s az blts magas vzszint mellett trtnik; ez adja a legjobb eredmnyt. 3 Special Delicate Fibres This is a new wash cycle which alternates washing and soaking and is particularly recommended for very delicate fabrics such as Pure Machine Washable Wool. [. . . ] ErOEteljes rezgs centrifugls kzben Jeli usterka nie znika skontaktuj si z serwisem technicznym firmy Candy. ktry moesz odczyta z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie gwarancyjnej. Uycie przyjaznych dla rodowiska proszkw do prania pozbawionych fosforanw moe da nastpujcy efekt: - Woda z pukania moe by mtna z uwagi na obecno zawiesiny zeolitw. - Obecno piany w wodzie z ostatniego pukania, co nie musi oznacza zego pukania. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου CANDY CC2 66

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου CANDY CC2 66.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag