οδηγίες χρήσης CANDY MIC232EX

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο CANDY MIC232EX Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο CANDY MIC232EX θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο CANDY MIC232EX


CANDY MIC232EX : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3481 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς CANDY MIC232EX

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 1) TM: fiٷ < Ͽȯ ȿ , Ͽ, , ~ ڤ ӷ i> ^~ fi ·> fi ̤ ¯fi (η̤ fi ηٷ·< < TM, ~ ). 2) TM: , ~ <~ η <~ ʷ> ٷ fi i ̷ٷ, >ӷ >~ ȷ fi~ fi~ < η>. ^>~ ηٿ <, ڤ ӷ ڤٷ < <~ ~ <~ ȿ < <ڷ ̷. < ٷ ȿ ӷ > < ڤ, , ٷ ȿ ӷ < ^>~ <, fi ~ ~ ηٿ~ >~ i ~ ڤ, , ӷ < ʿȷ η ӷ ηٷ< ~ ~ ¿ٷ ηٿ <. [. . . ] ȷ ӷ < Ϸ ڷfiڷ̷ ( ӷ ڷ ̤۷ iϷ), > ӷ > < fi ȿ (G) , ٷ~ ʤ ȿ (D) fi i . N fi, , ۷~ fi fi ٤~ ~ i<~, ȷ ӷ ͷʷ> ηο Ϥ̷ٷ, ڤ ӷ ӷη ʷfi η ӷ ڤ ~ ٤~ ڤ~ ηٿ ȿȷ ̷ڤ̷~. >ӷ ηٿϷ ȷ ̷>̷ ̿^ fiϷ ٷ ٷο, ӷ, , , iӷ η ٿӷ . E>ӷ ηfi ӷ i̿ fi, < ٷ ̷ٷ ٷ> ʷfi η fi ~, >ӷ ӷfi ӷ ̷ڤ, , ʷfi i>~ ̤۷ ȿ η ӷ < η ·fii ^ η۷. ^~ ӷ fi, , ۷~ fi fi ʷfi > ӷ ٷ ifiٷ ȿ, fi >ӷ ڷ> ӷ < ȷڿȷ. A ~ > fi grill > ӷ < fi^ ^ ٷ ȷ ~ (, Ϥ >ӷη). ӷ ڤ Yڷο <ӷ Afi Ϸο X> < fi* Mٷ. Mfi ̷ٷ M̷ٷ + grill Mfi grill NAI OXI OXI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI OXI OXI NAI NAI OXI OXI NAI OXI OXI OXI OXI NAI * A ٷ̷ ȷ> >ӷ ӷfi ӷ ȿ ^ȿ. 149 TM Y M B O Y E TM I A X P H TM H T N M I K P O K Y M AT N T ̷ٷ >ӷ ̷Τ~ , >~ گ η fi < ^ ̿^ (. . : ȷfi ^~) , ^fi , ۯ^ ʷfi fi fi~ ~ ηi~ η ٷ> ٷ fiȷ , >~ η ~. H ifiٷ ڿٷ <ڷ fi ʷfi, ~ ٷ>ٷ fi ۷ fi^ ٷڿ~ ~ ifiٷ~ fi fi ʷfi. Afi > ʷfi ӷ < ~ fi >ӷ ӷfi ӷ < (<, Τ~ ~, ӷ < ηifi) > ȷڿ ηٿ ̷>̷. E>~, ٷ ڷȷο <̷ٷ, ̷>̷ >ٷ fi iڷ> fi ٷ ʷٿ ʷٷ fi, ~ iΤ~ ~ >~ η ȷ ~. B> ηfi~ ȷ ̷>̷ ̿^ 1) ȷ ӷ i> ^ٿ fi~ ̷ڤ̷~, Ͽ, fi, , ۷~ fi, ٷ~ ۷ > ӷڿ~ ~ >ӷ~ ^ fi^ >^, Ϳٷ~ fiٷ ʷ ڤ ӿ ӷ < η fi ̷ڤ̷~ η >ʷ. E>ӷ ̷fi ӷ > ~ fi~ "ӿ~": ۷ fi~ ӿ~ >ٷ fi~ ʷfi ڤ ӷ ڷ> ̤۷ ٿ ̷>̷ ӷ ڷ> ȷ ڷ٤^ ȿ ~ iڷ>~ ^fi . ʷfi fi ٯfi ٷΤ~ η/< Ϸο ·>~ η , ȿ 5-7 " TM·> , , η/< 300 gr fi i ηٷӷ^i>. ȷ ηڷ Ϸ Ϥ̷ٷ ʷfi ڤ ӷ 1 ȿ ڤ~ η/< Ϸο 1 ȿ ̷ο, ηfiȷ < Ϸȷ 1 ȿ , , η/< 400 gr 400 gr 300 gr " " 7-9 7-9 >ӷ ·̤. ʷfi i>ٷ ηi> ȿ fi i ηٷӷ^i> η ¿ٷ < ȷʷ< , ڿ < ӷ ȿ. 6-8 " TM / ( . -18 / -20C) TM 70C 8 - 10 TM·>~ η, , ̤^ TM·> Ϸȷ < 400 gr " ̷̤^ ʷ fi~ ̷ο ȷ ٷ̷ iڷ> 7-9 TM·> ڤ~ 400 gr 70C ηi> ·> ~. " ·> >ӷ ٷ<, η/< Ϸο i< ʷfi ȿ fi 5-7 TM·> , , η/< 300 gr " i ηٷӷ^i> η < fi ηٿ ο ٿ. ̷̤^ Ϸ ʷfi fi ·> TM·> , , η/< 300 gr 10 - 12 " , i< ηٿ ^ Ϸ ~ ȷ ٷ ̷ٷ η ¿ . >~ ڤ~ η/< Ϸ >~ ̷, ηfiȷ η Ϸȷ >~ , , η/< 400 gr 400 gr 300 gr " " " 8 - 10 9 - 11 6-8 >~ η, , ̤^ ̷̤^ ʷ fi~ ȷ ٷ̷ ~ 70C. i< ̷̤ ʷfi ȿ fi i ηٷӷ^i> η ¿ ӷ ȿ < ӷ ڤ. ^fi~ ڤ ӷ ¿ٷ ȿ. (5/8C) TM 70C 180 cc 1 ٿ fi 2'. 30"-3 " 150 cc 1 ٿ Ϸ 2-2'. 30" " 100 cc 1 ٿ ηʤ 2-2'. 30" " 300 cc 1 ȿ ^fi~ 5-6 " TM TM (20/30C) TM 70C 180 cc 2-2'. 30" 1 ٿ fi " 150 cc 1 ٿ Ϸ 1'. 30"-2 " 100 cc 1 ٿ ηʤ 1'. 30"-2 " 300 cc 1 ȿ ^fi~ 4-5 " 154 YϷ ٷ ڿ ڤ ӷ ӷηٷ ٤~ ~ i̷~ ȷ ӷ ¯i> fi iڷ>. ^fi~ ڤ ӷ ¿ٷ ȿ. TM N A M A E I P E E T E M E T H E I TOY P I A M O N O M I K P O K Y M ATA TMOYETM KAI PYZI O ~ ο, fi fiٷ ȷ> ̿^ Ϳ >ӷ Ͽ. M> ӷ Ϸ> fi ٤~ ̷ڤ̷~ < ηٿ ȿȷ fi ӿ~, ȷ> Ͽ ʿ fi. ڤ ӷ ^i> fi fi~ >ٷ ȷ ̷>̷ ̿^ (fi^~ η ȷ ٷ ̷ο) >ӷ > >~ > ȿٷ ȷ ̷>̷ < >ӷ. [. . . ] fi~ >~ ۯο η ٷ Ϸ fi^ , η 60705, ӷʤٷ >ӷη ~ . 2. Sponge cake (475 gr) " 6-8 5 157 + GRILL A< > >ӷ ηٿ ȷ ӷ: ڷӿ̷ ʷ fi^~ Ϸȷ, Ϸο, ̷ηfiȷ . 159 TM + GRILL 1 B ʷfi 'ӷ ~ ηٿ ȷ ~ ̿^ η i< Τ fi ȿ. 2 Ϥ > fi ~ 2 ȷi~ i~ "combi" (C1 η C2) Ȥٷ~ ·̤ӷ < GRILL/CRO. C2 3 ڷ̷> fi , , >̷~ Ȥٷ~ ٷ <ڷ 10 min, 1 min, 10 sec η Ӥȷ < START/STOP. 15:5 4 ٿ i̤ fi, ӷ ˯fi <̷ ̷> ٤~ ̷ڤ̷~. > ӷ ȷfi, , > ӿ ۷ < Ȥٷ~ < START/STOP. T ̷ ~ fiٷ~ ȷfi > , i ͷӷگ> > <~. 158 TM NA MAEIPEETE ME TH EITOYPIA PTA MIKPOKYMATA KAI META GRILL A< > >ӷ ȷ< ȷ fiϷ ٷ ʷٿ i "ڷӿ̷" < ڤ ӷ >. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου CANDY MIC232EX

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου CANDY MIC232EX.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag