οδηγίες χρήσης CLARION CZ200E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο CLARION CZ200E Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο CLARION CZ200E θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο CLARION CZ200E


CLARION CZ200E : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2738 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   CLARION CZ200E (2987 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς CLARION CZ200E

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] [PS / AS] · / [SOUND] · [VOLUME] · / [TA] · [1~6] · [1]: / 1. , . , . [SRC] . / : : · . , . [ADJ] RDS, . [VOLUME] . , CZ200E/ CZ200ER/CZ200EG 30 . [BAND] FM1, FM2, FM3, MW, LW. , 1 6 . , . [ ]/[ ] / . 1 6 . [ ]/ [ ] / . , «ST» LCD. . . FM3, MW LW / / : · [PS/AS] , . RDS (Radio Data System) . REG ON REG OFF. AF AF ON () REG OFF (). AF , . · AF OFF: «AF» AF. : TA ( ) REG ( ) REG ON (), . [TA] , TA. : · , BBC R2. [DISP] ADJ. / / 11 TA «TA» , [TA]. * TA, TP PTY. PTY ( ) , . PTY [MENU] PTY. . CD/MP3/WMA MP3/WMA · DRM ( ) WMA ON (), ( WMA ). DRM ( ) Windows Media Player 9/10/11, Tool -> Options -> Rip Music ( -> -> ) Rip (), Copy Protect Music ( ). MP3/WMA CD-R CD-RW, ISO9660 1 2, Joliet, Romeo Apple ISO . CD, [ 4 / ]. CD : [ . ], MP3/WMA. [. . . ] Nederlands: Conformiteitsverklaring Clarion verklaart dat het model CZ200E/ CZ200ER/CZ200EG in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Español: Declaración de conformidad Clarion declara que este modelo CZ200E/ CZ200ER/CZ200EG cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables descritos en la Directiva 1999/5/CE. Svenska: Intyg om överensstämmelse Härmed intygar Clarion att denna modell CZ200E/CZ200ER/CZ200EG uppfyller kraven i direktiv 1999/5/EG gällande väsentliga egenskaper och övriga relevanta bestämmelser. Polski: Deklaracja zgodnoci Firma Clarion niniejszym owiadcza, e model CZ200E/CZ200ER/CZ200EG jest zgodny z istotnymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE : Clarion CZ200E/CZ200ER/CZ200EG 1999/5/EC . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου CLARION CZ200E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου CLARION CZ200E.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag