οδηγίες χρήσης CLARION FZ 501 E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο CLARION FZ 501 E Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο CLARION FZ 501 E θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο CLARION FZ 501 E


CLARION FZ 501 E : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (960 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   CLARION FZ501E (921 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς CLARION FZ 501 E

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] PCH MEMO ( RADIO) [CONTROL] PCH 1 / PCH 2 / PCH 3 / PCH 4 / PCH 5 PCH 6. AUX SENS ( AUX) [CONTROL] AUX LOW, M I D H I G H AUX. AUTO CON ( BT): ON/OFF [CONTROL] AUTO CON ON OFF. MIC SEL ( BT) [CONTROL] EXTERNAL INTERNAL. MIC GAIN ( BT) [CONTROL] : 1, 2, 3, 4, 5. R EG : O N / O F F ( R A D I O AF) [CONTROL] REG ON OFF. PTY: NEWS -> AFFAIRS -> INFO -> SPORT -> EDUCATE -> DRAMA -> CULTURE -> SCIENCE -> VARIED -> POP 9 . SCRN SVR: ON/OFF [CONTROL] SCRN SVR ( ) ON OFF. SCROLL: ON/OFF : SCROLL ON, LCD ID3 TAG , . . : TRACK->FOLDER->FILE>ALBUM->TITLE->ARTIST->TRACK->. . . S-CTRL ( iPod): ON/OFF [CONTROL] S-CTRL ( ) ON OFF. REAR/S-W [CONTROL] REAR S-WOOFER (SUB-WOOFER). [CONTROL] BEAT EQ : OFF -> B-BOOST -> IMPACT -> EXCITE -> CUSTOM CUSTOM, [CONTROL] () [CONTROL] (/) EQ, : BASS-G -> BASS-F -> BASS-Q -> MID-G -> MID-F -> MID-Q -> TREBLE-G -> TREBLE-F, [CONTROL] . BASS-G / MID-G / TREBLE-G: (-7)- (+7) BASS-F: 50 / 100 / 200 BASS-Q: 0, 7 / 1, 0 / 1, 4 / 2, 0 MID-F: 500/1 K/2 K MID-Q: 0, 7 / 1, 0 / 1, 4 / 2, 0 TREBLE-F: 5 K / 10 K / 15 K TREBLE-Q: 0, 7 / 1, 0 / 1, 4 / 2, 0 [CONTROL] ( / ) USER, : BALANCE -> FADER -> M-B EX ->HPF ( ) -> LPF( ) -> S-W VOL ( Subwoofer), [CONTROL] . BALANCE:LEFT 1-7->CENTER->RIGHT 1-7 FADER:FRONT 1-7->CENTER->REAR 1-7 M-B EX: ON/OFF HPF: THROUGH/60/90/120 LPF: THROUGH/60/90/120 SUBW VOL: (-6)-(+6) SW PHASE [CONTROL] SUBWOOFER REVERSE NORMAL. 10 [CONTROL] [SRC] RADIO. [CONTROL] ( ) [BAND/TOP] FM1, FM2, FM3, MW LW. , . , FZ501E 30 . : , . , 1 6 . . [CONTROL] ( / ) / . : [SCN/PS/AS], . . , [CONTROL] ( / ) LO DX [CONTROL] . . RDS (Radio Data System) . AF ON REG OFF. : · . TA ( ) REG ( ) REG ON, . TA [TA] ( ADJ, [CONTROL] ( / ) ), «TA» TA . «TA» TA . : 12 PTY ( ) , . ADJ, [ C O N T R O L ] ( / ) [CONTROL] PTY. [. . . ] Italiano: Dichiarazione di conformità Clarion dichiara che il presente modello FZ501E è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva 1999/5/ CE. Nederlands: Conformiteitsverklaring Clarion verklaart dat het model FZ501E in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Español: 2200 Declaración de conformidad Clarion declara que este modelo FZ501E cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables descritos en la Directiva 1999/5/CE. Svenska: Intyg om överensstämmelse Härmed intygar Clarion att denna modell FZ501E uppfyller kraven i direktiv 1999/5/EG gällande väsentliga egenskaper och övriga relevanta bestämmelser. Polski: Deklaracja zgodnoci Firma Clarion niniejszym owiadcza, e model FZ501E jest zgodny z istotnymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE : Clarion FZ501E 1999/5/ . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου CLARION FZ 501 E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου CLARION FZ 501 E.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag