οδηγίες χρήσης CLARION FZ502E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο CLARION FZ502E Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο CLARION FZ502E θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο CLARION FZ502E


CLARION FZ502E : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1095 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   CLARION FZ502E (1045 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς CLARION FZ502E

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 122 (RCX004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] AUTO CON: ON/OFF ( BT) [CONTROL] AUTO CON ON OFF. PIN CODE «0000». SCRN SVR: ON/OFF [CONTROL] SCRN SVR ( ) ON OFF. SCROLL: ON/OFF : S C RO L L ON, LCD I D 3 TAG , . : TRACK() -> FOLDER() -> FILE() -> ALBUM() -> TITLE() -> ARTIST( ) -> TRACK()->. . . DIMMER: ON/OFF [CONTROL] DIMMER ON OFF. REAR/S-W [CONTROL] REAR S-WOOFER (SUB-WOOFER). SW PHASE [CONTROL] SUBWOOFER REVERSE NORMAL. CODE () "CATS" o o o o "Clarion Anti-Theft System". · o o o , o "LOCK - - - -" oo o oo Xo . o o ooo o o , ": · 1 6 : 15 · 7 o: 15 S-CTRL ( iPod): ON/OFF [CONTROL] S-CTRL ( ) ON OFF. , [SCN/PS/AS] . [CONTROL] [SRC] RADIO. [CONTROL] ( ) [BAND/TOP] FM1, FM2, FM3, MW LW. : [SCN/PS/AS], . SOUND [CONTROL] . [CONTROL] BEAT EQ : OFF -> B-BOOST -> IMPACT -> EXCITE -> CUSTOM CUSTOM, [CONTROL] () [CONTROL] (/ ) EQ, : BASS-G -> BASS-F -> BASS-Q -> MID-G -> MID-F -> MID-Q -> TREBLE-G -> TREBLE-F, [CONTROL] . BASS-G / MID-G / TREBLE-G: (-7)- (+7) BASS-F: 50 / 100 / 200 BASS-Q: 0, 7 / 1, 0 / 1, 4 / 2, 0 MID-F: 500/1 K/2 K MID-Q: 0, 7 / 1, 0 / 1, 4 / 2, 0 TREBLE-F: 5 K / 10 K / 15 K TREBLE-Q: 0, 7 / 1, 0 / 1, 4 / 2, 0 [CONTROL] ( / ) U S E R , : B A L A N C E - > FA D E R - > M - B E X - > H P F ( ) - > LPF( ) -> S-W VOL ( Subwoofer), [CONTROL] . BALANCE:LEFT 1-7->CENTER->RIGHT 1-7 FADER:FRONT 1-7->CENTER->REAR 1-7 M-B EX: ON/OFF HPF: THROUGH/60/90/120 LPF: THROUGH/60/90/120 SUBW VOL: (-6)-(+6) , . . , 1 6 . LOCAL, [CONTROL] . , [CONTROL] ( / ) LO DX [CONTROL] . : · , BBC R2. TA [ TA ] ( ADJ, [ C O N T R O L ] ( / ) ), «TA» TA . : . RDS (Radio Data System) . , [CONTROL] ( / ) [ , ] . 10 . [ P S / A S / S C N ] . 127 FZ502E iPod iPhone iPod iPhone USB CCA-748. · OFF: iPod. iPod S-CTRL OFF, [CONTROL] (), «MUSIC» «VIDEO». «MUSIC», [CONTROL] [CONTROL] PLAY LISTS / ARTISTS / ALBUMS / GENRES / SONGS / COMPOSERS [CONTROL] . [. . . ] , . English: Declaration of conformity We Clarion declares that this model FZ502E is following the provision of Directive 1999/5/EC with the essential requirements and the other relevant regulations. Français: Déclaration de conformité Nous, Clarion, déclarons que ce modèle FZ502E est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Deutsch: Konformitätserklärung Wir, Clarion, erklären, dass dieses Modell FZ502E den Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen entspricht. Italiano: Dichiarazione di conformità Clarion dichiara che il presente modello FZ502E è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva 1999/5/ CE. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου CLARION FZ502E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου CLARION FZ502E.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag