οδηγίες χρήσης DELONGHI HTN 2010

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο DELONGHI HTN 2010 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο DELONGHI HTN 2010 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο DELONGHI HTN 2010


DELONGHI HTN 2010 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (271 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς DELONGHI HTN 2010

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] - ο ·>~ (ϷΤ~ ۷~, fi, . ) ڤ ӷ <ٷ ȿi ^ < >ӷ iӤ~ >~ . 48 GR 2-01-2003 14:19 Pagina 49 TM á ESPRESSO TM η >~ fiٷ i i< ԯ<~ >). Ϥ i̷ ~ ˯<~ fi^~ ڿٷ ڿڷ, i< > ȷ ̤ ηʤ Ϳ̷ ڷ^<~ ڤ̷~ i< ԯ<~ > η , , ^i> fi ۷fi ^ٿ < ԯ< fi^~ . i ӷ ȿ ӷ fi ηʤ, > > > < ڷ ̤ ηʤ, > 7gr. >iٷ i ӷ ȿ ηʤ~, < > η > ٤~ ~ ̤ ηʤ (> 6+6 gr). [. . . ] TMTM: > ~ ʿȷ~ ̤ ηʤ >ӷ ̷fi~ ڿٷ~ ȷ ӷ ȿ ӷ ٯ̤ ηʤ espresso. Ȥ ʿȷ, ηʤ~ i , > fi ˯< <ڷ >ٷ~ > ڤ̷ ȯfi ̷. ʷڤ ٯfi fiӷ̷ ηʤ fi >~ > η ʷ> i< ԯ<~ > <: > ʷΤ~ <~ (. Akoumphvste panw sto doceivo perisulloghv" stagovnwn to fluntzavni hv ta fluntzavnia hdh zestav, kavtw apo ta antivstoica stovmia twn kupevllwn (. TMٿٷ ӷ ٿ ٷ ٿȷ, ȿ ηʤ, , ٿ~ ٷ > fi fi < ٷ~ ٷ ^ ʿȷ (. , ^i> fi < ϯ> (. 5) >ӷ ӷ̤ ( >ӷ , <, ̤ ӷ ӿ, , ) η Ӥȷ Ȥ ȷfi ԯ<~ ηʤ/ (. 6) ^~ fi ڤ i< fiٷ. ȷ ӷ ȷfi, , 49 Bgavlte thn dexamenhv trabovnta" thn plagivw" kai shkwvnonta" tautovcrona ton swlhvma aporrovfhsh" (eik. Xanapluvnete thn kai gemivste thn me frevsko nerov cwriv" na uperbhvte to mavximoum epivpedo (eik. To kontrovl tou epipevdou tou nerouv dieukoluvnete apo ena epiplevonta mpalavki. Xanabavlte thn dexamenhv sthn qevsh th", kavnonta" prosochv wvste na xanabuqivsete ton swlhvna. ȷ < i~ ԯ> i < ȷ Ϸ, ӷ fi, , ۷~ fi fi~ Ϸ~ i i> 2 3 ڤ~. 19 (>ٷ~ ȷfi fi < fi, > ӷ i> fiٷ TMTM: > ~ fi~ ٿٷ ESE: fi ӷڿٷ ~ ·>~ <~ <̷: ٿٷ ESE >ӷ ӷ ̷ fi fi ~ ~ ڷ^~ ^ fi^ η ڤ ڷ< ηʤ espresso fi η ηifi fi. TM>^: ȷ ӷ ʷ> ηڷ i< ӷ ȷԤ~ fi >~ 50 GR 2-01-2003 14:19 Pagina 51 , > fi Ϸ^̷<). fi~ ¯i> i< iڷ> ( ȷ< < >ӷ 60C), ٷ̷< ԯ< >ٷ~ ȷfi ԯ<~ fiʷ, η ٷfiӷ i< i "" (. cappuccino ۷~ >ӷ ~: i fi i, η ۷> fi Ϸ~ > Ͽٷ fi. TM>^: ڤ ӷ ȿ ^ fi ӷ cappuccino, ڤ ӷ ȿ ٷ fi~ ~ ηʤ~ η fi ٤~ ӷ ̿ fi Ϸ~ ȷ fi~ ηʤ~. Ϸ^̷<. TMTM TM TM TM TM i 300 ηʤ~ >, ηi> i< ԯ<~ > ȷ ̤ ηʤ fii fi: > Ϳ̷ ڤ̷~ i> ^fi ~ i<~ ԯ<~ >. , fiϷ ٷ ͷ<̷ٷ η ηi> ο ٷfi > fi fi >, ٷ~ ӷ , ۿ (. Ϥ Ԥ~ ٷ > >ӷ , ^̤~ η ӿ ηi> ~ > η>۷ (. ifi~ ~ i<~ ԯ<~ > ȷ ~ fi~ ( ڤٷ) i 300 ηʤ~ >, ηi> i< ԯ<~ > ȷ ~ fi~ ηʤ fii fi: Ȥ > ~ i<~ ԯ<~ > η , > (. [. . . ] Ϥ Ԥ~ ٷ > >ӷ , ^̤~ ȷο ηi> ~ > η>۷ (. Anavyte thn suskeuhv patovnta" to koumpiv ON/OFF kai to koumpiv dianomhv" (. Pathvste to koumpiv dianomhv" kai tautovcrona, anoivxte ton moclov pou eleuqerwnei ton atmov. , ^i> fi i< ԯ<~ > >ӷ ʷ̤ η i< ӷ ԯ> ο^ fi fi ~ ˯<~. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου DELONGHI HTN 2010

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου DELONGHI HTN 2010.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag