οδηγίες χρήσης DELONGHI MW 314

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο DELONGHI MW 314 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο DELONGHI MW 314 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο DELONGHI MW 314


DELONGHI MW 314 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (385 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   DELONGHI MW 314 MANUAL 5-2001 (199 ko)
   DELONGHI MW 314 (783 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς DELONGHI MW 314

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] E , , . X * X * * X* E M- Z M NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI OXI NAI NAI OXI NAI NAI OXI NAI NAI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI NAI NAI NAI * A . 37 GR 2-05-2001 11:20 Pagina 38 TEXNIKA XAPAKTHPITIKA MONTEO ME AAMO 17 ITPN E. , YNEH : K . EKATATAH 1) A , (B) . [. . . ] 39). E I 900W I 700W X/ X/ () () X () KPEA (, , , . ) M, , K, K M OYEPIKA , K K AXANIKA M A K M B K K API O K AAKTOKOMIKA B T K 1 kg 200 500 500 250 200 300 gr gr gr gr gr gr " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 20 - 26 3-7 11 - 15 10 - 12 4-8 4-8 6 - 10 30 - 33 30 - 33 11 - 15 9 - 14 14 - 18 13 - 17 10 - 14 6 - 10 11 - 15 13 - 17 12 - 16 12 - 16 11 - 15 10 - 14 5-9 6 - 10 6 - 10 7 - 11 10 - 14 7 - 11 3-7 4-8 6 - 10 27 - 32 8 - 12 16 - 20 14 - 16 9 - 13 9 - 13 11 - 15 34 34 16 15 37 37 21 20 20 5 10 15 10 10 10 20 20 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 A . (*) 1, 5 kg 1, 5 kg 500 gr 300 gr 500 500 500 300 500 500 500 500 500 450 300 300 300 400 500 400 gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr , . 19 - 24 18 - 23 15 - 20 11 - 16 16 - 21 18 - 23 17 - 22 17 - 22 16 - 21 15 - 20 10 - 15 11 - 16 11 - 16 12 - 17 15 - 20 12 - 17 8 - 12 9 - 13 11 - 15 , . 250 gr 250 gr 200 ml 10 15 5 MI 2 4 M POYTA , , , B M 150 300 250 250 gr gr gr gr " " " " " " " 0, 30 - 2 3-5 3-5 3-5 10 - 12 6-8 4-6 3 6 6 6 - 4 8 8 8 3 3 3 3 10 10 6 500 gr 300 gr 250 gr 13 - 15 9 -11 7-9 A 2 - 3 A 2 - 3 A 2 - 3 (*) , IEC 705, . 18. 3. , IEC 705, 2 45 GR 2-05-2001 11:20 Pagina 46 NA ZETANETE T . , . 46 GR 2-05-2001 11:20 Pagina 47 X O () . 39). E 700W 900W X/ X/ () () I I Notes ƶ ư 100 gr / 50 -70 gr 4-5 5-6 . 0'. 5"-0'. 10" 0'. 7"-0'. 12" . ư Ļúİ ˡ (5 / 8C) 20 / 30C 125 gr " 0'. 10"-0'. 15" 0'. 12"-0'. 17" 240 gr " 0'. 25"-0". 30" 0'. 35"-0'. 40" . Eavn to gavla brivsketai se qermokrasiva peribavllonto", meiwvste elafrav ton upodeiknuovmeno crovno. Eavn crhsimopoieivte gavla se skovnh anakatevyte to pavra poluv kalav giativ h mh luwmevnh skovnh eivnai euvflekth. Crhsimopoieivte aposteirwmevno gavla. ûĶ˻ ư Ļúİ ˡ (̹ Ļ. 5 / 8C) 70C Ĺ 4-6 6 - 8 400 gr " 4-6 6 - 8 70C. 1 / 1 , 400 gr 400 gr " " 5-7 5-7 7-9 7-9 70C. . 4-6 6-8 300 gr 1 / " ƶˡ ư ư / Ķ (̹ Ļ. [. . . ] Gia ton kaqarismov twn eswterikwvn ma kurivw" twn exwterikwvn epifaneiwvn th" povrta", sunistavte h apofughv sklhrwvn aporrupantikwvn hv kaqaristikwvn pou perievcoun oinovpneuma ovpw" kai to kaqavrisma me suvrma giativ upavrcei piqanovthta na caravxoun oi epifavneie". , , . K , . K (D) (E) , . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου DELONGHI MW 314

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου DELONGHI MW 314.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag