οδηγίες χρήσης DELONGHI MW 345

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο DELONGHI MW 345 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο DELONGHI MW 345 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο DELONGHI MW 345


DELONGHI MW 345 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (992 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   DELONGHI MW 345 (1227 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς DELONGHI MW 345

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] GR 20-03-2002 8:10 Pagina 48 GR TM NA ETYXETE TA KAYTEPA AOTEETMMATA ME TO OYPNO TMATM ȿ >/ۯ ӷ ȷϤ^; O>~ <~ . fi. /fi . T i^ ӷ ο^; N ȷ<^ fi ʷfi N ·^ 23 lt 17 lt Iۯ~ 1 Iۯ~ ·̷~ 135w auto 120w auto 60 61 58 60 61 65 60 63 59 N ^ , η ̷Ϸ^ > N , , <^ ο Iۯ~ 2 3 270w 450w 240w 400w 62 65 N ̷ڤ, , ^ ڤ~ Iۯ~ 4 675w 600w 63 N ̷ڤ, , ^ Ϸο N ̷ڤ, , ^ , , N ̷ڤ, , ^ , Է N ٿ^ ̷̤ӷ < η, , ̤ӷ ʷٿ N , ڿ^ ٷ Iۯ~ 5 900w 800w 60 64 63 65 61 65 64 63 62 65 N , , <^ - N ٿ^ KATEYMENETM ITTMETM ٷ̷ η, , ̤^ ̷̤^ ʷ N , ڿ^ ٿ~ N ٿ^ ٿ/ڿ N ٿ^ ̷̤ӷ ʷٿ fi , , > 67 67 67 67 >~ گ <"Quick Men" 67 67 67 67 67 67 N ·^, ٿ^, ̷ڤ, , ^ >· ٷfiӷ Mfi ̷ٷ TMXAPA (O ȷ fiϷ ٷ ٤Ϸ) 56 57 48 GR 20-03-2002 8:10 Pagina 49 POEIOOIHTMEITM ȷ, ο ~ >~ i η Ͽ ~ ȷ οi < < 1) TM: fiٷ < Ͽȯ ȿ , Ͽ, , ~ ڤ ӷ i> ^~ fi ·> fi ̤ ¯fi (η̤ fi ηٷ·< < TM, ~ ). 2) TM: , ~ <~ η <~ ʷ> ٷ fi i ̷ٷ, >ӷ >~ ȷ fi~ fi~ < η>. ڤ, , ٷ ȿ ӷ < ^>~ <, fi ~ ~ ηٿ~ >~ i ~ ڤ, , ӷ < ʿȷ η ӷ ηٷ< ~ ~ ¿ٷ ηٿ <. [. . . ] H ȿȷ ·̷~ ̷>ٷ ӿ , ifi ηٿ, , ~. 58 GR 20-03-2002 8:10 Pagina 59 Xfi ·̷~ O fi ӷڿٷ >ӷη ȷʤ ӿ fi ۯ ۷~. 50). Iۯ~ 850/900W Iۯ~ 750/800W Xfi~ ӿ~ (ٿ) E>~ fiٷ Xfi~ i~ (ٿ) Xfi~ i~ (ٿ) TM~ KPEATM ٿ (fi, , fi, ۯ, . ) Mfi~, Ϥ~, ʤ~ K̿ȷ, Ϸ~ K̿~ " M٤ȷ οη OYEPIKA ȷ, Ϸ Kfi fi Kfi ̿ȷ TM<i~ fi AXANIKA Mٿ~ ̿ȷ Ȥ~ ̿ȷ Aڷο~ KȤ~ ӿڷ~ TMڿȷ ̿ȷ Ͽȷ MfiϷ fiڷ ӿȷ B Kfiٷ ʤ~ K> ο ȿڷ TMӿ API Ϥ TM ʤ~ Ofi Kڷ, >~ AAKTOKOMIKA B T> Kڤ̷ Ϸ~ MI 2 ̤ȷ , , ^̿ȷ 4 ̤ȷ , , ^̿ȷ ^> ʤ~ M , , ^> ʤ~ POYTA ڿ~, ̿ӷ, ڿȷ, , >η Bfiڷ Mڷ 1 kg 200 500 500 250 200 300 gr gr gr gr gr gr 17 - 22 2-6 9 - 13 9 - 11 3-7 3-7 5-9 25 - 28 25 - 28 9 - 13 7 - 11 12 - 16 11 - 15 8 - 12 5-9 9 - 13 11 - 15 10 - 14 10 - 14 9 - 13 8 - 12 4-8 5-9 5-9 6 - 10 8 - 12 6 - 10 2-6 3-7 5-9 23 - 28 7 - 10 14 - 17 12 - 14 8 - 11 8 - 11 10 - 13 29 29 14 13 32 32 18 17 20 5 10 15 10 10 10 20 20 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 Aʷڤ fi- < ٷ ٷο ̤. ȿ (*) 1, 5 kg 1, 5 kg 500 gr 300 gr 500 500 500 300 500 500 500 500 500 450 300 300 300 400 500 400 gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr TM ٤~ fi ӿ~, ο^ fi fi fi ȷ ӷ ʷڤ ٯfi . 17 - 21 16 - 20 13 - 17 10 - 14 14 - 18 16 - 20 15 - 19 15 - 19 14 - 18 13 - 17 9 - 13 10 - 14 10 - 14 11 - 15 13 - 17 11 - 15 7 - 10 8 - 12 10 - 14 ȷ ӷ ¿^̷, ӷη ο ٷ Ϸο. 250 gr 250 gr 200 ml 10 15 5 150 300 250 250 gr gr gr gr 1 2 2 2 - 2 4 4 4 2 5 5 5 - 3 7 7 7 3 3 3 3 10 10 6 500 gr 300 gr 250 gr 8 - 10 5-7 3-5 11 - 13 7-9 6-8 Aӷη٤, , 2 - 3 ڤ~ Aӷη٤, , 2 - 3 ڤ~ Aӷη٤, , 2 - 3 ڤ~ (*) >~ ٤~ >ӷ ηٿ~ ȷ ٤ fi, , ~ ̿, , η IEC 705, . 18. 3. fi~ >~, ۯ η Ϸ fi^ , η IEC 705, ӷʤٷ >ӷη ~ 2 59 GR 20-03-2002 8:10 Pagina 60 TM NAPOPAMMATITMETE TO OYPNO IANAKPATHTMETE ZETMTAAHTA, ZETMTANETE, HTMETE MONTEO ME AAMO 23 ITPN MONTEO ME AAMO 17 ITPN 1. Ȥ < "Micro" (3). (H ifi ӷ, , < 0:00 η ӿ, ~ >~ ̿^ ¿^ ڿ η ۯ~ ̿^ ο^ ȿ). 2. Pi> ifi fi >ٷ~ ȷfi (8) < Ȥٷ~ ٷ <ڷ "Time Adjust" (8). (H ifi ӷ, , <). 3. Ȥ < "Power Level" (4) ̤ ӷ Ϥ i< ۯ (5 = ̤, 1 = Ͽ). A < <, ~ i < ̤ ۯ (ۯ~ 5). (TM ifi ο^ > ̤ ٿi ۯ~). 4. Ȥ < "Start" (14) ȷ ӷ < >. (TM ifi ʷ>ٷ fi~ η ۯ~). 5. M < i̤ fi ٷ > ˯ο <̷ٷ ifi ʷ>ٷ Ϥ "End". E>ӷ ӷfi ӷ ʷ> ڷ ~ ̤ڷ~ fi̷ η ηٿ > , Ȥٷ~ Ͽ < "Clock" (9). E>ӷ ӷfi ӷ Ϥ ͤ ~ i̤~ >~ ӿ ۷ <, >ٷ~ fiٷ η Ϥٷ~ ʷfi. E ȷfiٷ < ̿^ i ͷӷگ> >ٷ~ fiٷ η Ȥٷ~ < "Start" (14). A ȷ < fi ڤ ӷ ȷfi, , ̷>̷ ^>~ ӷ > fiٷ, > ӷ Ȥ < "Stop/Clear" (7). ȷ ӷ ̷>̷, Ϥ ٷ <~ , <̷ٷ: - fiٷ >ӷ <, Ȥ 1 ڿ < "Stop/Clear" (7) - ~ >ӷ ӷ̤~, Ȥ 2 ڤ~ < "Stop/Clear" (7) - ~ >ӷ , fi~ & fiٷ <, Ȥ 1 ڿ < "Stop/Clear" (7). M> ӷ Ͽ fi ̷ڤ̷~ η ۯ ̿^ fi̷ η ٿ ̷ < "Start" (14). 60 GR 20-03-2002 8:10 Pagina 61 TM N A I AT H P H TM E T E Z E TM TA TA A H TA A< > ٿٷ Τ~ ڷ̤~ ȷ fiϷ ٷ ʷٿ. TM~ ڤ ӷ ȷ< ٿ ٷ ʷٿ fi~ ̷ڤ, , < ٿӷ ^>~ ٿ ӷ ڷi < ӷ < ~ ̷ڤ̷~. Pi>ٷ~ ٷ ̷ٷ ۯ 1 η ¿ٷ~ ʷfi ӷ ȿ < ȷʷӤ~ ʿ, fi i ȷi> fi ̤ < i , >. A ̿, > ӷ ȷ< fi ʷfi i>~ ȿ , >̷~ (ٷ ·̤). TM NA ZETMTANETE T ٷ̷ ^ ʷ >ӷ ȷ > > ~ ̿^ > fi fiٷ η fi< . TMٿٷ ӷ ٷ> ٷ ʷٿ (ο ٷ η, , ̤ӷ) ȷ iڷ> Ͽ 70C (ڤ ӷ >ӷ ηٿ!). >ӷ ӷfi ӷ ʿ ̤^~ ʷfi, ȷ> i >ӷ fi, Ͽ i ͷʷ> >^< . ȷ ӷ ٿ < ̷̤ӷ < η, , ̤ӷ ʷٿ, > ٷ ~ <~ ηfi~: - ʷڤ ʷfi fi ٷ ٷο . ^~, ٿ ٷ > ӷ ڷ^i fi~ ٿ̷~ >ӷ ~. 61 GR 20-03-2002 8:10 Pagina 62 Xfi ٿ̷~ O fi ӷڿٷ >ӷη ȷʤ ӿ fi ۯ ۷~. [. . . ] N ٿ ȷ η, , ̤ >۷ 300 gr Ȥ 2 ڤ~ ٿ ȷ ·> ( 300gr) ·> >ӷ ηٿ ȷ ^ η, , ̤^ ʷ < 300gr η, , ̤^ ̷̤^ ʷ (. . ٿ ·>~ ( 550gr) ^ η, , ̤^ ʷ < 550gr η, , ̤^ ̷̤^ ȿ^ (. . ڤ~ < ~). Ȥ 3 ڤ~ ̷>̷ ̿^ < i>~ fi ȿ. TM ȷ< >^ > ¯fi ӷ ȿ , >̷~ η η, , ʿ η ӷ ӷ̤ ȿ. (5) Pop Corn Ȥ 1 ڿ N , , < 1 ·> - ȷ ~ ̿^ 100 gr. ȷ, ԯ< ~ >~ ^ ·> η , ^ . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου DELONGHI MW 345

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου DELONGHI MW 345.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag